Quantcast

Yavelaphi Impucuko YamaSulumane?

Umsuka wempucuko yamaSulumane

Impucuko yamaSulumane ibilokhu iyingxenye yezinkolo ezinkulu emhlabeni amakhulu eminyaka, inamaSulumane alinganiselwa ezigidini eziyi-1,7. Imvelaphi yayo kumele ibe seMpumalanga Ephakathi, futhi ixhumene ngqo nokuthuthukiswa kweNkolo YamaSulumane, umsunguli wayo kwakunguMprofethi uMuhammad.

Umsuka wangaphambi kobuSulumane

Ngaphambi kokufika kwe-Islam, umhlaba wawuzinzile ngokwezepolitiki, kodwa ungahlangani. Amahlathi namadolobha amadala kwakugcwele amasiko obuqaba, amanye awo ahambisana namanye amasiko obuJuda nobuKristu. Le mikhuba yasungula amasiko anothile, anethonya futhi anethonya esifundeni.

Isiprofetho nesAmbulo

Ukufika koMprofethi uMuhammad ngekhulu lesithupha AD kwangenisa inkolo yobuSulumane kanye nenguqulo yokuqala yalokho osekuyizinkolo ezinkulu emhlabeni. Okuningi kwalokho okuhlobene nemvelaphi yempucuko yamaSulumane kuvela ngokuqondile emibhalweni kaMuhammad, ebizwa ngokuthi iQur'an. Lo mbhalo uhlobene nokufika kukaNkulunkulu emhlabeni ngesiphrofetho, ngaphezu kokwembula izimiso nezimiso eziqondisa umphakathi wamaSulumane.

Umqondo kaNkulunkulu

Omunye wemiqondo esemqoka okufanele inakwe lapho kudalulwa umsuka wempucuko yamaSulumane ukuzibophezela ekukholelweni kuNkulunkulu oyedwa. Lo mbono ugcizelela ukuthi kunoNkulunkulu oyedwa kuphela, nokuthi ngendlela efanayo amaSulumane athembekile kufanele aqondise izimpilo zawo nezinqumo zawo ngokuvumelana neziqondiso zakhe.

Kungase kukuthande:  Indlela Izilwane Zasendle Ezizifihla Ngayo Eqhweni

AmaSulumane akholelwa ukuthi kunamandla amabili ayinhloko alawula umhlaba, intando kaNkulunkulu nenkululeko yomuntu yokuzikhethela, isenzakalo okwathi ngokuhamba kwesikhathi sasiqinisa isisekelo sosiko lwamaSulumane.

Izimiso Zendabuko

AmaSulumane ahlangabezana, aphile futhi asebenzise izimiso ezinhlanu zokholo:

 • tawhid - ukukholelwa kuNkulunkulu oyedwa, ukuqaphela ukuthi munye kuphela uNkulunkulu okhonzwa wonke umuntu.
 • Adala - ubunye besintu nokuthi sonke siyalingana emehlweni kaNkulunkulu.
 • qiyamah – umqondo we-eschatology, inkolelo ovukweni lokugcina.
 • isalah - ukukholelwa kubaprofethi, nokulalela kwabo izithunywa zikaNkulunkulu.
 • Kokuhlosiwe – ukwamukela izinqumo zikaNkulunkulu.

Le migomo izoqondisa impilo yomphakathi wamaSulumane kusukela lapho ivela khona kuze kube namuhla, yakha izisekelo zempucuko ehlanganisa amazwe amaningi omhlaba.

Isiphetho

Impucuko yamaSulumane eyakhiwe eMpumalanga Ephakathi eminyakeni eyinkulungwane edlule, ikhula mayelana nomqondo wokukholelwa kuNkulunkulu oyedwa ngesiprofetho kanye nesambulo soMprofethi uMuhammad. Lesi siko sisekelwe ezimisweni ezinhlanu zenkolo futhi sesinethonya esintwini amakhulu eminyaka. Naphezu kokubhekana nezinguquko eziningi kuwo wonke umlando, i-Islam isengenye yezinkolo ezinkulu emhlabeni namuhla.

Umsuka wempucuko yamaSulumane

Nakuba impucuko yamaSulumane ingenye yezindala zesintu, yaqala ngokusemthethweni ngemuva kokusungulwa koMprofethi uMuhammad nokuguqukela kwakhe ku-Islam. I-Islam yaqashelwa ngokusemthethweni futhi yasungulwa ngo-610 AD.

ukuguqulwa ku-islam

UMuhammad waguqukela ku-Islam ngemva kokubona UMBONO WEZINGOSHI, ezadlulisela kuye isiprofetho sika-Allah Njengoba eyalwa nguAllah, uMuhammad kufanele aphathe izwi likaNkulunkulu egameni lakhe. Lapho ethola le miyalo, uMuhammad waqala ukusakaza izimfundiso zale nkolelo entsha.

Ukwandiswa Kwempucuko

Ngemva kokufa kuka-Muhammad okuyinkimbinkimbi, abalandeli be-Islam bahlangana ndawonye futhi baqala ukusabalalisa isiko labo kulo lonke elaseMpumalanga Ephakathi nase-Afrika. Phakathi namakhulu eminyaka ngemva kokusungulwa kwayo, isiko lempucuko yamaSulumane lasakazekela ezingxenyeni zezifunda okwamanje ezakha iSaudi Arabia, Egypt, Iran, Iraq, Turkey, Israel, nokunye.

izinkolelo namagugu

Amanani nezinkolelo zamaSulumane zinamathela ezwini likankulunkulu, elidluliselwa yizingelosi.

Ezinye izinkolelo nezimiso ezibalulekile yilezi:

 • Wonke amaSulumane kufanele akhonze futhi alalele uNkulunkulu kuphela.
 • AmaSulumane kumelwe ahloniphe futhi ahloniphe uMariya noJesu njengabaprofethi bakaNkulunkulu.
 • AmaSulumane kumele aphile impilo yawo ngokwezinsika ezinhlanu zamaSulumane.
 • AmaSulumane akufanele adle utshwala noma ezinye izidakamizwa.
 • AmaSulumane kumele ahloniphe imithetho ye-Sharia.
 • AmaSulumane kufanele abe nomusa, abe nesandla esivulekile futhi abe nozwelo kulabo abampofu kunabo.

Namuhla, abantu abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.500 emhlabeni wonke bangabalandeli bamaSulumane futhi baneqhaza esikweni elicebile lamaSulumane.

Kungase kukuthande:  Ukwenziwa nini ukuhlolwa kwe-antigen ngemuva kokuxhumana

Okuqukethwe yi-athikili kuhambisana nemigomo yethu yezimiso zokuziphatha zokuhlela. Okwamanje sisebenzela ukulungisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwethu ngezinye izilimi.

Uma ungumhumushi ogunyaziwe ungasibhalela nokusebenza nathi. (isiJalimane, iSpanishi, isiFulentshi)

Ukuze ubike iphutha lokuhumusha noma ukuthuthukiswa, chofoza lapha.

umtapo wolwazi
Thola ku-Inthanethi
Abalandeli Abakwe-Inthanethi
ukuyicubungula kalula
imanuwali encane
a ukwenza kanjani
I-TypeRelax
LavaMagazine