Ungayithola kanjani ilayisense yokushayela eMassachusetts?


Ungayithola kanjani ilayisense yokushayela eMassachusetts? Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi noma yisiphi isakhamuzi saseMelika noma umfokazi osemthethweni ezweni kuzodingeka enze njalo faka isicelo selayisensi yokushayela e-massachusetts, ngale ndlela, uzokwazi ukucubungula ngokukhululekile emigwaqweni yombuso.

Kulokhu, i-RMW (Ukubhaliswa Kwezimoto), exhunywe eMnyangweni Wezokuthutha eMassachusetts, iphethe ukukhuthaza amazinga nemithetho yokuphepha kubashayeli, kanye nabahamba ngezinyawo. Kufanele kuqashelwe ukuthi leli bhizinisi liphinde linikeze amanye amasevisi afana nokuhlolwa noma ukubhaliswa kwezimoto.

Yiziphi izidingo zokufaka isicelo selayisensi yokushayela eMassachusetts?

Inqubo ukuze faka isicelo selayisensi yokushayela e-massachusetts Ingaqalwa ku-inthanethi, ngokufaka i-RMW Online Service Centre, okuholela ekupheleni kokubhalisa, izidingo ezidingekayo ukuze kuqedelwe inqubo. Manje, izidingo umfakisicelo okufanele azethule yilezi ezilandelayo.

 • Ubufakazi bokuthi ungubani.
 • Ubufakazi Bokuvikeleka Komphakathi.
 • Ukuba khona okusemthethweni e-United States.
 • Umshwalense wesikweletu.
 • Idokhumenti efakazela ukuhlala kwakho eMassachusetts.
 • Ukugunyazwa ngokugcwele kwezivivinyo ezibhaliwe, ezibonwayo nezokushayela.
Kungase kukuthande:  Imuphi umzila ongcono kakhulu we-Mount Frissell?

Yiziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ufake isicelo selayisensi yokushayela eMassachusetts?

Ukuze ucele futhi wenze le nqubo, kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo, ugqamise ukuthi ungaba yisakhamuzi esisemthethweni, umfokazi, one-visa ongeyena owokufika, noma umhlali.

 1. Into yokuqala okufanele yenziwe ukwenza i-aphoyintimenti emahhovisi endawo akwa-RMW, okungukuthi, ku-Registry of Motor Vehicles.
 2. Ziyele mathupha ezikhungweni.
 3. Yethula amadokhumenti aceliwe nashiwo ngenhla.
 4. Uma ususendaweni ye-RMW, kufanele ugcwalise ifomu abazokunikeza lona.
 5. Okulandelayo, kuzodingeka wethule izivivinyo eziceliwe, ezithi uma sezivunyiwe, zigunyaze futhi ziqinisekise ilayisensi yokushayela yomuntu oyicelayo. Kumele kuqashelwe ukuthi uma kukhulunywa ngezivivinyo sizobe sibala izivivinyo zokushayela, ezibonwayo, izimpawu zomgwaqo kanye nezivivinyo zamakhono okushayela.
 6. Lapho izivivinyo sezivunyiwe, isakhamuzi kuyodingeka silinde ihhovisi ukuthi licubungule isicelo saso.
 7. Nokho, uzonikezwa okwesikhashana idokhumenti ongayisebenzisa ngenkathi uthola ilayisense yakho yokushayela.
 8. Njengesinyathelo esilandelayo, uzodinga ukukhansela inkokhelo yokukhishwa kwelayisensi yakho yokushayela.
 9. Ukuqeda Kuzodingeka ulinde kuphela i-RMW ukuthi ikuthumelele ikhadi lelayisensi eligunyaziwe ngeposi.

Ilayisense yokushayela e-Massachusetts yezingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala

I-Registry of Motor Vehicles ithuthukise imikhawulo ethile nezimfuneko zalabo abafisa ukwenza kanjalo faka isicelo selayisense yokushayela eMassachusetts, ngaphambi kokuba ahlanganise iminyaka engu-18. Lokhu kwaziwa njengezidingo Zohlelo Lwelayisense Yomqhubi Omusha.

Kungase kukuthande:  I-Boston Aquarium: I-New England Aquarium

Ukuze ungene kulolu hlelo kufanele okungenani ube neminyaka eyi-16 ubudala, njengoba ungaphansi kweminyaka engu-16 ngeke ukwazi ukushayela noma iyiphi imoto eMassachusetts, ngisho noma unelayisensi egunyaziwe kwesinye isifunda. Kumele kuqashelwe ukuthi kufanele uphumelele ukuhlolwa kolwazi, ngaphezu kokuhlolwa kombono.

Manje kwe- ukwazi ukuthola ilayisensi yokushayela uma uneminyaka engaphansi kweyi-18, kufanele ugcwalise izinyathelo ezintathu ezidingwa uhlelo lwe-JOL, okungukuthi, Ilayisense Yomqhubi Omusha, lezi ezilandelayo.

 • Imvume yomfundi.
 • Ilayisense Yomqhubi Omusha
 • Ilayisense yomshayeli.

Uyithola kanjani imvume yokufunda?

Ukuze uthole imvume yokufunda eMassachusetts, uzodinga ukuthatha izinyathelo ezilandelayo.

 1. Uzodinga ukungena ku-inthanethi.
 2. Hambisa Ifomu LIC100 (Isicelo)
 3. Umzali kufanele asayine ifomu, njengoba umfakisicelo esemncane.
 4. Sondela kwelinye lamahhovisi e-RMW nomazisi wakho.
 5. Khansela ukuhlolwa kwemvume, okunezindleko zama-$30
 6. Uzodinga ukuphumelela ukuhlolwa okubhaliwe kanye nokuhlolwa kombono.

Kumele kuqashelwe ukuthi ngemvume yomfundi, Uzodinga ukubhala amahora angu-40 esikhathi sokushayela, okuzodingeka ukuthi ugadwe umshayeli oneminyaka engaphezu kuka-21, abanezincwadi zabo zokushayela. Manje, uma uqedela uhlelo lokuthuthukisa amakhono okushayela, kuzodingeka amahora angu-30 kuphela okushayela okugadiwe.

Nokho, ngenkathi ukulesi sigaba kufanele ulandele imithetho ethile, lena elandelayo.

 • Ungasebenzisa kuphela imoto yabagibeli.
 • Ngeke ukwazi ukushayela phakathi kuka-12:00 ekuseni no-05:00 ekuseni.
 • Akumele ushayele ngaphandle kwesifunda saseMassachusetts, uma leso sifundazwe singavumeli umuntu ongaphansi kweminyaka engu-18 ukuthi ashayele imoto.
 • Kufanele uphelezelwe umshayeli oneminyaka engaphezu kuka-18 ngaso sonke isikhathi.
Kungase kukuthande:  Cape Cod, Massachusetts United States

Iyini isivivinyo sombono esidingekayo?

Ukuze uthole ilayisense yokushayela eMassachusetts Ukuhlolwa kombono kufanele kwenziwe, okufanele kube u-20/40 wokungaboni kahle esweni elincane, kanye nokubona okuvundlile okuvundlile okungenani okungamadigri ayi-120.

Uma unombono ongu-20/50 noma 20/70, umkhawulo wokukhanya kwasemini uzokwengezwa elayisensi yakho yokushayela. Manje, uma ungakwazi ukwenza ukuhlolwa kombono emahhovisi Okubhaliswa Kwezimoto, unenketho yokuya kuchwepheshe endaweni futhi ubacele ukuthi bagcwalise ifomu le-RMW, ukuze balethe kamuva ngesikhathi sakho.

Ezinye izincomo okufanele uzikhumbule

 • Khumbula ukwethula imibhalo yokuqala.
 • Funda ngokuhamba kwesikhathi incwadi ngayinye yezivivinyo zethiyori okufanele uyethule.
 • Uma uyisakhamuzi esisuka kwesinye isifunda, Uzodinga ukufaka isicelo selayisense yokushayela esebenza esifundazweni saseMassachusetts.
 • Uma ungalungiselelanga kahle ukuhlolwa kolwazi, ungasifaki isicelo selayisense yokushayela yaseMassachusetts.
 • Izidingo ezithunyelwe akumele zibe amakhophi, njengoba i-RMW ingeke izamukele.


Okuqukethwe yi-athikili kuhambisana nemigomo yethu yezimiso zokuziphatha zokuhlela. Okwamanje sisebenzela ukulungisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwethu ngezinye izilimi.

Uma ungumhumushi ogunyaziwe ungasibhalela nokusebenza nathi. (isiJalimane, iSpanishi, isiFulentshi)

Ukuze ubike iphutha lokuhumusha noma ukuthuthukiswa, chofoza lapha.

I-Creative Stop
IK4
Thola ku-Inthanethi
Abalandeli Abakwe-Inthanethi
ukuyicubungula kalula
imanuwali encane
a ukwenza kanjani
I-TypeRelax
LavaMagazine