Quantcast

Lunini Usuku Lwabafileyo

Lunini Usuku Lwabafileyo?

Usuku Lwabafileyo luyisiko laseMexico eligujwa ngoNovemba 1 no-2. Yaziwa nangokuthi Usuku Lwabangcwele Bonke. Leli holide ligujwa kukhunjulwa abathandekayo abangasekho.

Umsuka Wosuku Lomkhosi Wabafileyo

Usuku Lwabafileyo lusuka kumasiko angaphambi kwe-Columbian. Amasiko omdabu ayehlonipha amadlozi ngeminikelo nangemikhosi. Phakathi Nokunqotshwa KwabaseSpain, lo mkhuba wafana nokuqala komkhosi wokugubha iholide lobuKristu loSuku Lwabo Bonke Osanta. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kwasungulwa amasiko amasha asekelwe kule ngxubevange yamasiko.

I-Symbolism yoSuku Lwabafileyo

Usuku Lwabafileyo lubonakala ngomfanekiso walo omibalabala. Iminikelo eyinhloko yilezi:

  • Ukhakhayi: ukukhumbula ubuthakathaka bokuba khona komuntu.
  • Amakhanda kashukela: ukukhumbula ukubaluleka kwenjabulo lapho ubhekene nobuhlungu bokushonelwa othandekayo.
  • cempasuchil: ukukhumbula ukuthi abathandekayo sebebuyele emsuka wokuphila ngakho-ke baseduze nabaphilayo.
  • Izithombe zomufi: ukukhumbula ukuba khona kwamadlozi.
  • Ukudla neziphuzo eziyintandokazi: ukudla nomufi.

Isiphetho

Usuku Lwabafileyo luyisiko lasendulo laseMexico elifuna ukuhlonipha inkumbulo yomuntu oshonile. Lo mkhosi ubonakala ngomfanekiso wawo omibalabala futhi unikeza ithuba lokuhlanganyela ukudla namadlozi. Kanjalo, uSuku Lwabafileyo iholidi elibungaza ukuphila, ukufa, kanye nemvelo yomjikelezo yokuphila komuntu.

Luyini Usuku Lwabafileyo ePeru?

Isiko nokuzinikela ePeru. Usuku Lwabangcwele Bonke luphawula ukungezwani nalabo abahambile. Amathuna athola amakhulu ezivakashi, okuthi ngendlela yazo nangaphansi kwamasiko azo, azihloniphe, adle futhi aphuze eduze kwamatshe abo ethuna, amise isikhathi amahora ambalwa. Bahlobisa amatshe amathuna ngonodoli, izimbali nezithelo futhi njengokugqamisa isiko elidumile, baphakela umufi ukudla okuyintandokazi. Ukushiswa kwemizwa exubile egujwa ubusuku bonke. Kuculwa umculo, kukhulunywe amadlozi kanti ubusuku buthokozelwa ngemibala eyinkulungwane namakhandlela ahambisana nohambo. Kuyisiko eligcwele ububele, ubuqotho nomlando.

Lugujwa nini uSuku Lwabafileyo?

EMexico, eGuatemala, eBolivia nase-El Salvador, kwenziwa amasiko ahlukene ukuhlonipha umufi. Usuku Lwabafileyo seluphenduke isiko elaziwa emhlabeni wonke ngenxa yokuduma kwamafilimu afana ne-Coco. EMexico, uSuku Lwabafileyo lugujwa kusukela ngo-Okthoba 31 kuya kuNovemba 2.

Usho ukuthini uNovemba 2?

Ngokwekhalenda lamaKatolika, u-November 1 uqokwa njengoSuku Lwabo Bonke Osanta futhi uhambisana nezingane noma abasha abafile, kuyilapho u-November 2 ubizwa ngokuthi uSuku Lwabafileyo, okungukuthi, bonke abantu abadala. Ngalolu suku kuyahlonishwa abathandiweyo babo abangasekho.

Yini egujwa ngoNovemba 1 no-2?

Ikhalenda lemikhosi yaseMexico likhumbula, njengoba kwenza umhlaba wonke wamaKhatholika, umphakathi wabaNgcwele nabafileyo, ngokulandelana ngoNovemba 1 no-2 wonyaka ngamunye. Lezi zinsuku zaziwa ngokuthi "Usuku Lwemiphefumulo Yonke" kanye "noSuku Lwabangcwele Bonke." Olokuqala, uSuku Lwabafileyo, luqondwa njengomkhosi wokukhumbula abantu abangasekho nathi, ukubahlonipha nokubakhumbula. Usuku lwesibili Lusuku Lwabangcwele Bonke, usuku okugujwa ngalo bonke abangcwele, amaqhawe nabafel’ ukholo abangamaKristu. Kubantu baseMexico, ukugujwa kwalezi zinsuku kuhambisana nesiko lokunikeza imiphefumulo yabangasekho iminikelo ukuze bayihloniphe ngendlela ethile, ibakhulekele kanye/noma bathathe imibhobho yabo bayiyise endaweni ekhethekile.

Kungase kukuthande:  Lapho iPhasika Liwa ngo-2021

Okuqukethwe yi-athikili kuhambisana nemigomo yethu yezimiso zokuziphatha zokuhlela. Okwamanje sisebenzela ukulungisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwethu ngezinye izilimi.

Uma ungumhumushi ogunyaziwe ungasibhalela nokusebenza nathi. (isiJalimane, iSpanishi, isiFulentshi)

Ukuze ubike iphutha lokuhumusha noma ukuthuthukiswa, chofoza lapha.

umtapo wolwazi
Thola ku-Inthanethi
Abalandeli Abakwe-Inthanethi
ukuyicubungula kalula
imanuwali encane
a ukwenza kanjani
I-TypeRelax
LavaMagazine