Indela Eyathengisa I-Ferrari Yakhe

Le ncwadi yanyatheliswa ngo-1997 futhi kusukela ekukhululweni kwayo isiphenduke inkomba ebalulekile yokufunda ibhizinisi. Ihunyushelwe ezilimini ezahlukahlukene futhi ngemuva kwale ncwadi yokuqala, umbhali ubhale uchungechunge lwezincwadi zokuzisiza zebhizinisi ezisuselwa endabeni efanayo.

Ubulili

Indela Elithengise I-Ferrari Yakhe se trata de un libro de autoayuda, esto quiere decir que aunque se basa en una historia o relato que puede ser real o ficticio, su objetivo principal es el de dejar al lector un mensaje que pueda ayudarlo a resolver problemas de índole personal. En el caso de este libro en específico, la ayuda que se busca está centrada en el ámbito económico o de los negocios.

Umxoxi nabalingiswa

Indaba esiyithola kule ncwadi kaRobin Sharma ilandiswa kumuntu wesithathu. Indaba ixoxwa ngomunye wabalingisi besibili okunguyena ophethe ukutshela umfundi ngokwenzekile empilweni yomlingiswa oqavile. Ukulandisa kwenziwa ngendlela eqondile eyenza kube lula ukufunda.

Abalingiswa abasemqoka

  • UJulian Mantle: Ungumlingiswa oyinhloko weMonk Owathengisa IFerrari Yakhe. Imayelana nommeli wecala ohlonishwayo nophumelelayo omelwa yinhliziyo enkantolo. Ngemva kwalesi senzakalo, uqala uhambo ngokomzimba nangokwengqondo ukuze athole injabulo yangempela nempumelelo.
  • UJohn: Ungomunye wabangane abakhulu nomsizi ka-Julián, umlingisi oyinhloko. Ubona okwenzeka kuye enkantolo futhi uhlangana naye ngemva kokuba umlingiswa oyinhloko ebuya ohambweni lwakhe.
Kungase kukuthande:  Uhlakaniphile ngokomzwelo

Izinhlamvu zesibili

  • U-Gene uyeza: ungumsizi kaJohn.
  • U-Yogi Krishnan: lo mgcini wethempeli elise-Himalaya uqondisa uJulián endaweni lapho iqembu lezihlakaniphi lihlangana khona ezintabeni.
  • I-Yogi Raman: lona uthisha obonisa uJulián zonke izimfundiso azitholayo lapho esohambweni lwakhe olungokomoya.

Ubudlelwano bokuqukethwe kwesihloko

Isihloko se-Monk Ethengise I-Ferrari Yakhe Inobudlelwano obuqinile nendaba exoxwa yile ncwadi. UJulián unquma ukuthengisa zonke izakhiwo zakhe, kuhlanganise neFerrari yakhe ukuze athathe lolu hambo olumholela ekufuneni injabulo yeqiniso.

Isifingqo

UJulian wayengummeli ophumelelayo ohlushwa isifo senhliziyo enkantolo. Wayengumuntu ojwayelekile esingamthola phakathi kochwepheshe abaningi kangaka. Wayeyindoda eqinile futhi ezinikele ngokuphelele emsebenzini wakhe edela konke okunye, ezimisele ukusebenza amahora angu-18 ngosuku ukuze athole konke ayekufuna.

Ngemva kokuphila lokhu, uJulián ufuna ukululama hhayi nje ngokomzimba kuphela kodwa futhi afune iqiniso ngenjabulo. Yingakho enquma ukuthengisa zonke izakhiwo zakhe futhi athathe uhambo oluzomyisa ezintabeni zaseHimalaya.

UJohn akazange ezwe ngomngane wakhe ngemva kokuba ethathe isinqumo sokuthatha uhambo. Konke lokhu kwashintsha ngolunye usuku lapho othile engqongqoza endlini kaJohn futhi lapho evula, wathola umngane wakhe uJulián ayengakwazi nokumbona. UJulian wayebukeka ezacile futhi eshwabene futhi nesimo sakhe sesishintshile, manje wayesebonisa ukumamatheka okubonisa ukuthula nenjabulo yangempela.

Abangane bahlala phansi futhi uJulian waqala ukutshela uJohn mayelana nezigigaba zakhe eNdiya. Ezansi kwezintaba ze-Himalaya, uhlangana nomnakekeli wethempeli ambuza ukuthi angayitholaphi injabulo. Lo nogada umxoxela ngezinye izindela ezihlala ezintabeni. UJulian wahamba wayofuna lezi zindela futhi wahamba izinsuku ezintathu waze wathola isiphephelo salezi zihlakaniphi.

Kungase kukuthande:  Abantu abanobuthi

Ngesikhathi enalezi zindela wahlangana no-Yogi Raman owayephethe ukunikeza uJulián izimfundiso ezibaluleke kakhulu mayelana nenjabulo nempumelelo yeqiniso. Phakathi nendaba, uJulián uchazela uJohn ukuthi ngayinye yalezi zimfundiso isho ukuthini nokuthi iyithinte kanjani indlela yakhe yokubona ukuphila.

Lapho uJulián esehlanganyele izimfundiso zakhe noJohn, ucela uJohn ukuba ahlanganyele lokho kuhlakanipha nabantu abaningi ngangokunokwenzeka. Lesi kwakuyisicelo ayezosenza kuJulian ngokwakhe i-Yogi Raman lapho emxosha endaweni engcwele e-Himalayas.

I-Análisis

Le ndaba enhle isiphenduke inkomba enhle kakhulu yokuzisiza kusukela yashicilelwa. Ngezingathekiso ezilula kodwa ezijulile, i-Yogi nothisha wale ndaba bafundisa uJulián indlela yokuthola injabulo yeqiniso.

UShaman usikhombisa ngendaba ukuthi singayihlakulela kanjani imikhuba engagcini nje ngokusenza siphumelele kwezomnotho kodwa futhi igxilise izindinganiso ezibalulekile ukuze sithole injabulo yeqiniso. Lisitshela mayelana nendlela yokusebenzisa isikhathi ngokunenzuzo nokudala imikhuba ekhiqizayo ekuthuthukisweni kwethu.

Akungabazeki ukuthi ukufunda okuhle kakhulu kulabo abafuna impumelelo yomuntu siqu kanye nempumelelo yobungcweti. Kwabaningi, ukufeza izinhloso zobungcweti noma zemali kuyiyona nto yonke, nokho, ku-Monk Ethengisa I-Ferrari Yakhe sifunda ukuthi lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi. Kunenjabulo yomuntu siqu engenakutholwa ngempumelelo yobungcweti iyodwa. Kule ncwadi sifunda ukuthi singayithola kanjani.

Imisho

  • “Ungalokothi ukhohlwe ukubaluleka kokuphila nenjabulo engalawuleki. Ungalokothi ukushaye indiva ukubona ubuhle obumangalisayo kuzo zonke izinto eziphilayo.”
  • “Isikhathi sidlula ezandleni zethu njengezinhlamvu zesihlabathi, singaphinde sibuye. Labo abasebenzisa isikhathi ngokuhlakanipha kusukela besebancane bavuzwa ngokuphila okucebile, okuphumelelayo nokwanelisayo.”
  • "Impumelelo yangaphandle ayisho lutho, ngaphandle kokuthi ube nempumelelo yangaphakathi."
Kungase kukuthande:  UVeronika Unquma Ukufa


Okuqukethwe yi-athikili kuhambisana nemigomo yethu yezimiso zokuziphatha zokuhlela. Okwamanje sisebenzela ukulungisa nokuthuthukisa okuqukethwe kwethu ngezinye izilimi.

Uma ungumhumushi ogunyaziwe ungasibhalela nokusebenza nathi. (isiJalimane, iSpanishi, isiFulentshi)

Ukuze ubike iphutha lokuhumusha noma ukuthuthukiswa, chofoza lapha.

I-Creative Stop
IK4
Thola ku-Inthanethi
Abalandeli Abakwe-Inthanethi
ukuyicubungula kalula
imanuwali encane
a ukwenza kanjani
I-TypeRelax
LavaMagazine