Sisben Score: Affiljazzjoni, konsultazzjoni, benefiċċji u aktar

Jekk issib ruħek tibbrawżja n-net trid tkun taf ftit aktar dwar il-proċeduri fil-Kolombja; ġejt fil-post it-tajjeb hawn aħna ngħidulek x'inhu Score Sisben Colombia u dak kollu relatat ma’ dan il-proċess.

score-sisben-1

X'inhu l-punteġġ ta' Sisben Colombia?

L-ewwel nett irridu nkunu nafu xi tfisser il-kelma Sisben (Sistema ta’ Identifikazzjoni għal Benefiċjarji Potenzjal ta’ Programmi Soċjali). Jiġifieri, dan il-programm huwa responsabbli għall-klassifikazzjoni tal-klassijiet soċjali; ġewwa l-pajjiż skont l-istatus tal-ħajja ta’ kull wieħed miċ-ċittadini tiegħu b’kont meħud tad-dħul u l-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom.

Dan isir bl-iskop li investimenti so/jali; huma verament diretti lejn dak is-settur tal-popolazzjoni li fil-fatt jeħtieġu u jiggarantixxu li dan jitwettaq. Sisben ma tħalli lil ħadd jirreġistra, għal dan jeħtieġ li jsir stħarriġ li jindika jekk tagħżelx il-benefiċċju soċjali jew le.

Għal xiex jintuża l-punteġġ Sisben?

L-ewwel ħaġa li għandek tkun taf hija li d-database tas-sistema Sisben hija utli ħafna għall-Istat; Hawnhekk se niġbru r-raġunijiet:

 1. Jippermetti klassifikazzjoni aħjar ta' kandidati jew benefiċjarji potenzjali għal programmi soċjali.
 2. Ipprepara dijanjosi soċjoekonomika aktar preċiża tal-popolazzjoni sabiex tikkontribwixxi aħjar għall-programmi soċjali tal-istat.
 3. Jgħin lill-Istat biex jidentifika b'mod korrett il-popolazzjoni li se tagħmel parti mis-sistema.
Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Kont ta' tfaddil Banorte: Rekwiżiti, dokumenti u aktar

Biex tikkonsulta aktar informazzjoni jew tivverifika l-punteġġ tas-sisben tiegħek mill-paġna uffiċjali tal-gvern Kolumbjan; jew jekk trid timmaniġġja xi mistoqsija addizzjonali għal dan is-suġġett daħħal sisben.

Kif tingħaqad ma' Sisben fil-Kolombja?

Iċ-ċittadini ma jistgħux jirreġistraw f’dan il-programm, iridu jikkonformaw ma’ sensiela ta’ proċeduri li jippermettulhom jiksbu numru ta’ klassifikazzjoni; li tiġi assenjata permezz ta’ intervista li ssir f’darek stess. Passi li għandek issegwi għall-affiljazzjoni tiegħek:

 1. Għandek tmur fl-uffiċċju ta' Sisben l-eqreb tad-dar tiegħek.
 2. Għandhom jitolbu l-istħarriġ li jippermettulhom jipparteċipaw fis-Sistema Sisben.
 3. Persuna responsabbli minn Sisben tmur id-dar tagħha biex tagħmel l-istħarriġ. L-informazzjoni li tipprovdi hija relatata mal-attività soċjoekonomika tiegħek fiż-żmien li qed isir l-istħarriġ. Barra minn hekk, din l-informazzjoni għandha tkun verifikabbli. Din id-dejta kollha hija dik li se tippermetti li jiġi kkalkulat il-punteġġ Sisben.
 4. Fil-każ li trid niżżel iċ-ċertifikat tal-punteġġ tas-sisben tiegħek, tista 'tagħmel dan permezz tal-websajt; poġġi n-numru ta' identifikazzjoni tiegħek sabiex tikseb iċ-ċertifikat tiegħek u l-punteġġ li ngħata.

Għan tas-Sisben

Dan il-programm jippermetti li l-aktar popolazzjoni bla difiża tkun garantita benefiċċji fl-oqsma tas-saħħa, edukazzjoni, akkomodazzjoni, fost oħrajn; għal dawk iċ-ċittadini li l-punteġġ tagħhom huwa bejn 0 u 3. Huwa dritt bħala ċittadin li jirċievi ċ-ċensiment minn Sisben, dawn jitwettqu taħt ċerti kundizzjonijiet indikati mill-Istat, li huma diretti lejn ċerti setturi jew muniċipalitajiet tal-belt li huma meqjusa bi dħul baxx. 

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Permess Sanitarju: Rekwiżiti, kif tikseb? u iktar

Jekk għadek ma ħadtx l-istħarriġ, tista’ tmur fl-eqreb uffiċċju biex tagħmel it-talba; Il-proċeduri li ġejjin jitwettqu fl-uffiċċji ta' Sisben:

 1. Bidla fl-indirizz.
 2. Nuqqas ta’ qbil mal-punteġġ miksub fis-Sisben.
 3. Żid jew naqqas in-nies min-nukleu tal-familja tiegħek.
 4. Korrezzjoni jew aġġornament tal-fajl Sisben tiegħek.

Jekk trid aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett sabiex taċċessa l-assistenza soċjali u l-benefiċċji kollha offruti minn dan il-programm soċjali avvanzat, mur dan l-artiklu: kif tingħaqad ma' Sisben.

Sisbén Card - Ikseb il-karta tiegħek 【2021】

Kif inkun naf jekk għandix il-punteġġ Sisben?

Ta’ min ifakkar li s-Sistema ta’ Identifikazzjoni għall-Benefiċjarji Potenzjali ta’ Programmi Soċjali; Mhijiex xi ħaġa fejn in-nies jingħaqdu, peress li dan il-programm huwa verament immirat lejn il-popolazzjoni li l-aktar teħtieġ l-appoġġ tal-Istat. F'dan l-artiklu ser inħallukom sensiela ta' benefiċċji offruti mill-Istat lil dawk li jgawdu l-benefiċċju tiegħu:

 • Sigurtà tal-familja: Ċentri għall-iżvilupp tat-tfal, programm għat-tfal, djar tal-komunità.
 • DPN: dan huwa r-ritorn tal-VAT meta jsir ix-xiri.
 • DPS: reġistru soċjali.
 • Eċċezzjoni ta' kwota ta' Ktieb Militari.
 • Dħul ta’ solidarjetà: l-istat għall-Covid, jipprovdi sussidju ekonomiku lill-membri tal-programm; Dan beda mis-sena 2020.
 • Programmi tas-saħħa.
 • Programmi biex tinkiseb akkomodazzjoni.
 • Żgħażagħ rurali.
 • Sussidju ta' appoġġ.
 • Minwork.

Għotjiet mogħtija

Wieħed mis-sussidji ta’ importanza kbira fi ħdan is-sistema Sisben huwa l-programm ta’ protezzjoni għall-anzjani. Li jinħareġ permezz tal-Ministeru tax-Xogħol, b’dan ifittex li jissalvagwardja liċ-ċittadin tat-tielet età; li ma jgawdix minn sistema ta’ pensjoni u għandu problemi ekonomiċi.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Kont tal-Bank tal-Venezwela qabel il-ftuħ: Pass pass

Dan isir permezz ta’ sussidju ekonomiku ta’ kull xahar. Ftakar li biex tiċċekkja l-punteġġ tiegħek trid tidħol sisben.

Wara li tkun tlestiet l-intervista, jinkiseb punteġġ li jassenja l-livell tiegħek fi ħdan il-programm; Skont il-livell milħuq, int se tgawdi benefiċċji differenti. Sabiex ikunu parti mis-sistema tas-saħħa, kull wieħed u waħda mill-benefiċjarji jkunu jistgħu jagħmlu l-affiljazzjonijiet tagħhom irrispettivament mill-punteġġ miksub. Skont Sisben hemm klassifikazzjonijiet skont il-livelli.

Sisben livelli

 • Livell 1: huma dawk in-nies li rnexxielhom jiksbu grad fi ħdan l-inklinazzjoni bejn il-valuri 0 sa 44.99 fiż-żona urbana; u minn 0 sa 32.98 dawk li jinsabu fiż-żona rurali.
 • Livell 2: huwa għal dawk li kisbu punteġġ bejn 44.80 sa 51.57 fiż-żona urbana; u minn 32.99 sa 37. Fis-settur rurali.

Kif nipprintja ċ-Ċertifikat ta' Sisben tiegħi?

L-ewwel, trid tidħol fil-websajt ta' Sisben u twettaq il-passi li ġejjin biex tikseb iċ-ċertifikat:

 1. Mur fil-quċċata tal-paġna u kklikkja fejn tgħid "iċċekkja l-grupp sisben tiegħek".
 2. Mur fil-qiegħ u agħżel Tip ta 'Dokument.
 3. Daħħal in-numru ta' identifikazzjoni tiegħek.
 4. Ikklikkja fejn tgħid jien mhux robot.
 5. U fl-aħħar ikklikkja fuq mistoqsija.
 6. Poġġi l-cursor fuq il-bar vertikali; li tinsab fuq in-naħa tal-lemin, trid tiskrollja 'l isfel biex tkun tista' tara għal liema grupp tal-familja inti tagħmel parti fi ħdan il-programm Sisben.

Hawnhekk issib id-dejta personali, ekonomika u soċjali kollha, flimkien mad-dejta tal-uffiċċju tas-sisben li tikkorrispondi lilek. Ladarba tinkiseb din l-informazzjoni, fin-naħa ta’ fuq tal-iskrin hemm buttuna blu fejn tagħtiha biex tipprintja. Dan jiġġenera ċ-ċertifikat sisben li tista' tipprintja jew sempliċement issalva.


Il-kontenut tal-artiklu jikkorrispondi mal-prinċipji tagħna tal-etika editorjali. Bħalissa qed naħdmu biex nikkoreġu u ntejbu l-kontenut tagħna f'lingwi oħra.

Jekk inti traduttur akkreditat tista' wkoll tikteb biex taħdem magħna. (Ġermaniż, Spanjol, Franċiż)

Biex tirrapporta żball jew titjib fit-traduzzjoni, ikklikkja hawn.

Waqqaf Kreattiv
IK4
Skopri onlajn
Segwaċi onlajn
ipproċessaha faċli
mini manwal
a kif tagħmel
TypeRelax
LavaMagazine