Fireproof

"Fireproof"huwa l-kontinwazzjoni tal-ktieb"run jew imutu” tal-kittieb James Dashner, ippubblikat fl-2009. Dan il-ktieb jirrakkonta l-ġrajjiet li jgħix il-protagonist Thomas ma’ sħabu, li jakkumpanjawh f’din l-avventura mimlija diffikultajiet, f’dinja ostili fejn isaltan il-kaos u l-qerda. Hawnhekk iridu jisfidaw ħafna ostakli bħall-persekuzzjoni tal-Cranks, li huma ħlejjaq irrazzjonali, ikkontaminati b’virus mhux magħruf.

Għandhom jiġġieldu wkoll mal-klima ostili u l-arja tqila, mat-tradimenti, mal-mard u anke mal-mewt. Għalhekk, huwa ktieb mimli azzjoni, misteri iżda wkoll riflessjoni dwar id-dinja u l-kalmi tagħha, prodott tal-qerda kkawżata mill-bniedem, wara l-ambizzjoni tal-poter.

Karattri ta' "Trial by Fire":

F'dan il-ktieb xi wħud mill-karattri huma mill-ewwel ktieb. Madankollu, jidhru karattri ġodda. Thomas, huwa l-karattru ċentrali tal-istorja u jinsab ukoll fl-ewwel ktieb. Jirnexxielu jiskopri l-mod kif jaħrab mil-labirint flimkien mas-sieħba tiegħu Teresa Agnes, li wkoll kienet maqbuda f’dak il-post misterjuż.

Bl-istess mod insibu lil Newt, li hu l-id il-leminija ta’ Alby; Minho jappartjeni għall-grupp A, fil-labirint, u minħabba l-ħila kbira tiegħu li jiġri sar ukoll mexxej. Brenda, hija karattru ġdid li jidher f’dan il-ktieb, li jistabbilixxi ħbiberija kbira ma’ Thomas. Aris Jones huwa karattru li seta’ jaħrab mil-labirint. Imma jaħtfuh u jeħduh f’kamra fejn kien hemm ukoll Teresa mit-tim B. Min-naħa tiegħu Jorge kien fil-kura ta’ Brenda sa minn tfulitu. Sonya, li hija waħda mill-gwidi tat-Tim B.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Gwerra tad-Dinjiet

Min-na[a l-o[ra ti;i introdotta Harriet, li hi karattru gdid, u flimkien ma’ Sonya hija l-mexxej tat-Tim B. Pan, hu l-kok; Chuck huwa wieħed mill-aqwa ħbieb ta’ Thomas; Winston, li kien fi grupp A, kien tal-biċċiera u kien l-ewwel li mexxa lil Thomas madwar iż-żona.

Alby, li kien il-mexxej qabel Thomas, juri lil Thomas il-post; AD Janson, magħruf ukoll bħala l-far, ikkmanda Cruel u kien wieħed mill-irġiel tal-lemin ta’ Ava Paige. Kienet waħda mill-aktar minions importanti ta’ Krudel, u dik li rreżistiet il-mewt ta’ Tumas.

Sommarju u sinopsi tax-xogħol:

F’dan il-ktieb “Trial by fire” tirrakkonta l-kontinwazzjoni tal-istorja “Run or die” meta jirnexxielhom joħorġu mil-labirint. Iżda jirrealizzaw li huma parti minn esperiment, immexxi mill-kumpanija ta’ Cruel, li żżommhom maqfula f’labirint mimli mostri mingħajr ma jkunu jafu xejn dwar ħajtu, jew ismu, mingħajr ebda identità. Imma Thomas irnexxielu jifhem kif jaħrab minn dak il-post, u issa għandu aktar mistoqsijiet milli tweġibiet.

Ladarba jitilqu mil-labirint, jaħsbu li fl-aħħar huma siguri, iżda jiskopru li hija l-istess Kumpanija mmexxija minn Cruel, fejn huma esposti għall-avversitajiet u perikli ta 'post meqrud. Għalihom jiddeċiedu li jaħarbu, iżda kull test li jiġi ppreżentat huwa aktar diffiċli u hemm ħafna misteri x'jsolvu. Fil-kors tal-plott huma ppreżentati għedewwa ġodda iżda wkoll alleati ġodda li jżidu l-interess mal-qari, u jagħmluha jkollha ħafna azzjoni.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Ir-raġel inviżibbli

B’hekk jibdew jiġru affarijiet strambi f’dak il-post inospitabbli, bħall-għejbien ta’ Tereża, u jidher tifel ġdid jismu Aris, li jgħid li jappartjeni għal grupp “B”. F’dan il-ktieb hemm ħafna sfidi li trid tiffaċċja. Isibu ruħhom f’post fejn iridu jgħixu, fejn jiġu ppreżentati sfidi, postijiet perikolużi, u anke t-temp isir ostili, u ma’ kull pass iħossuhom eqreb lejn il-mewt. Għalhekk iħossuhom eżawriti u bla tama, imdawrin bil-mard u l-persekuzzjoni mill-Kranks, u ma jafux aktar lil min għandhom jafdaw.

Analiżi tax-xogħol:

“Trial by fire” tikkorrispondi għall-aktar ktieb elaborat ta’ din is-sensiela ta’ Maze runner, fejn il-karattri, flimkien mal-protagonist Thomas, wara li joħorġu mil-labirint, jiltaqgħu mar-realtà, b’dinja assolutament stramba, mimlija inċertezza u fejn il-għaliex ta’ xiex. ġara, tal-qerda u d-dehra ta’ dawk il-ħlejjaq irrazzjonali, imsejħa Cranks, li ġew ikkontaminati minn virus mhux magħruf u fatali.

Għalkemm ħarġu mil-labirint, mhumiex sikuri, peress li jiffaċċjaw realtà aktar xokkanti, li fiha jridu jiffaċċjaw sfidi, perikli u tradimenti. It-temp isir sħun, tieħu n-nifs biss il-qerda, u l-arja qed issir bla nifs. Kull pass li jagħmlu huwa misteru veru lejn dak li mhux magħruf, fejn ħajjithom tkun dejjem f’riskju, peress li dak li fadal mid-dinja huwa qisu speċi ta’ skart, li fih iridu jimxu lejn it-tama. Iżda dejjem haunted mill-mard, mewt, devastazzjoni, u ma jista 'fiduċja ħadd, kollox huwa ddominat mill-kaos.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Mexxi jew imutu

Madankollu, għall-protagonist Thomas, l-agħar parti se tkun qed tiffaċċja r-realtà tiegħu stess, billi jiskopri li l-ħaġa mhux konvinċenti li tibqa’ quddiem għajnejh hija nassa totali, li kollox huwa gidba, prodott ta’ manipulazzjoni. Imma jistaqsi x’inhi r-raġuni vera għal dan l-infern kollu li qed jgħix? Nista' nafda lil xi ħadd? X'inhu veru u x'inhu falz?

Fl-aħħar nett, dan ix-xogħol jimla lill-qarrej b'inċertezza, peress li jinqalgħu ħafna mistoqsijiet mingħajr tweġibiet konvinċenti. Għaliha Thomas jibqa’ bin-nuqqas ta’ sodisfazzjon li jsib il-verità moħbija, iżda għandu ħafna suspetti u jrid jazzarda jsib il-partijiet kollha li jaqblu ma’ dan il-puzzle. Minn hemm joħroġ it-tielet ktieb Il-Kura, fejn il-karattri se jgħixu l-avventura li jsibu l-verità akkost ta’ kollox.

Kwotazzjonijiet verbatim:

"Xejn ma kien raġonevoli u probabbilment qatt mhu se jkun." - Minho.

“Ovvjament aħna qegħdin hawn għal raġuni tal-ħażin. Eventwalment insiru nafu x'inhu." -Newt.

"Oqgħod attent għal dak li titlob." -Thomas.

"Jekk hemm ħaġa waħda li nista 'nwissik dwarha llum, hija li qatt ma tafda dak li jaraw għajnejk." - The Rat.

"Aħjar titgħallem tiddistingwi lil min tagħmel ħabib u lil min tevita." - Crank.

"Iktar ma jkollna korpi niġġieldu magħhom, aħjar iċ-ċansijiet tagħna li nirbħu." - Thomas.

“Qed tagħtini tama falza. Naħseb li aħjar minn xejn.” -Brenda.

“Naħseb li ma jaqbilx li jaqbadlek moħħok biex tifhem. Dak li jrid jiġri se jiġri.” - Newt.

"Il-futur tar-razza umana huwa fuq kollox."-Ministru Ava Paige.


Il-kontenut tal-artiklu jikkorrispondi mal-prinċipji tagħna tal-etika editorjali. Bħalissa qed naħdmu biex nikkoreġu u ntejbu l-kontenut tagħna f'lingwi oħra.

Jekk inti traduttur akkreditat tista' wkoll tikteb biex taħdem magħna. (Ġermaniż, Spanjol, Franċiż)

Biex tirrapporta żball jew titjib fit-traduzzjoni, ikklikkja hawn.

Waqqaf Kreattiv
IK4
Skopri onlajn
Segwaċi onlajn
ipproċessaha faċli
mini manwal
a kif tagħmel
TypeRelax
LavaMagazine