Quantcast

Il-proċess

Il-proċess huwa rumanz miktub minn Franz Kafka bejn l-1914 u l-1915, iżda ġie ppubblikat wara mewtu fl-1925. Huwa wieħed mill-aqwa xogħlijiet tiegħu u jirrakkonta l-istorja ta’ Josef K., raġel arrestat mill-awtoritajiet akkużat b’reat li ma ġiex żvelat. la lilu u lanqas lill-qarrejja.

Bħal rumanzi oħra Kafka, Il-proċess qatt ma kien lest, anke meta jinkludi kapitlu li jidher li jappella għal tmiem intenzjonalment f’daqqa.

Sommarju u Sinossi

L-istorja tibda billi twissi mill-ewwel, u tissuġġerixxi li forsi xi ħadd kien inkwadra lill-protagonist għax kien arrestat mingħajr ma għamel xejn ħażin. Filgħodu waħda waqt li kien qed jaħdem bħala maniġer tal-bank, twaqqaf minn żewġ uffiċjali li qalulu biss li kien se jiġi mħares.

Minn dakinhar ‘il quddiem, Josef K. huwa suġġett għal proċess ġudizzjarju li jassorbi ħajtu b’mod bil-mod u tortuous; huwa kontinwament interrogat f’postijiet diżastrużi, miġjub f’qrati mħarbta, jesperjenza affarijiet strambi mill-burokrati ta’ madwaru, u jiltaqa’ ma’ nies li jixtiequ li jista’ jgħin, iżda huma limitati daqs kemm hu f’diversi livelli tal-ġudikatura.

Madankollu, waħda mill-aktar affarijiet ta’ dwejjaq hija li lanqas biss huwa magħruf eżattament liema qorti qed akkużatu. Jidher li hija qorti parallela ma’ dik li teżisti fil-belt u li l-linja ta’ poter tagħha ma tistax tkun konkreta. Sal-punt li lanqas ma jista’ jara lill-imħallef personalment, iżda permezz ta’ bosta messaġġiera jirċievi l-istatus tal-proċess tiegħu.

Fl-aħħar, ziju ta’ Josef li ġej mill-kampanja jipprova jgħinh, u jeħodlu għand “avukat tal-fqar”, li huwa ħabib antik ta’ zijuh, li se jieħu ħsieb id-difiża ta’ Josef minkejja li hu. huwa marid serjament.. Jispjegalu dwar is-setgħa u l-opportunitajiet biex jiddefendi lilu nnifsu li għandu.

Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  Ix-xita taf għaliex

Madankollu, K. jaqa’ fid-disprament u jiddeċiedi li jieħu f’idejh ir-riedni tad-difiża tiegħu stess, li ta’ kuljum iwassal aktar fid-disperazzjoni u jikkunsma ħajtu. Għalhekk rrikorriet lejn pittur tal-imħallfin, li skont hu, seta’ jgħinu tal-inqas jipposponi jew jissospendi l-proċess li kien qed jiġi suġġett għalih.

K. jispiċċa jitkellem (wara ċirkostanzi vagi ħafna) jitkellem ma’ qassis, kappillan tal-ħabs tal-belt, li jirrakkontalu l-istorja famuża tar-raġel quddiem il-liġi.

Lejl tajjeb wieħed, żewġ gwardjani jiġu jfittxuh. Mingħajr ma jgħidu kelma waħda, jeskortawh fil-periferija tal-belt fejn, minkejja ħjiel ta’ ferħ, li jipprova joħroġ mill-proċess, jiddeċiedu li jwettqu s-sentenza tiegħu fejn jinstab ħati. Fl-aħħar, jiddeċiedi li jċedi għax-xewqat tal-kaptani tiegħu u jassumi speċi ta’ ħtija, min jaf għaliex.

Ġeneru: Rumanz assurd

Kafka għandu ton letterarju li huwa diġa somber u melankoniku. U huwa magħruf sew li l-letteratura tiegħu tinkludi ħafna interpretazzjonijiet differenti minħabba l-figuri u x-xbihat li juża.

Huwa meqjus bħala rumanz tal-assurd għax dan ix-xogħol huwa mmarkat minn sorpriża biex jikxef sitwazzjonijiet soċjali u jġiegħel lill-qarrej jirrifletti fuq dak li jdawwaru.

F'dan it-tip ta' xogħol, kif naf għamlu ma 'K., jieħdu l-azzjonijiet għall-konsegwenzi l-aktar imbiegħda tagħhom u jagħmlu l-affarijiet kompletament letterali. Għalkemm l-idea inkwistjoni hija korretta, ir-riżultati tagħha huma differenti b'mod assurd mir-realtà.

Karattri

 • Joseph K: Il-protagonista tal-istorja.
 • Fraulein Burstner: Mistieden fl-istess dar bħal Josef K. Hija tħallih ibewsha lejl wieħed, iżda aktar tard tirrifjuta l-avvanzi tiegħu. K. jaraha fil-qosor, jew lil xi ħadd li jixbahha, fl-aħħar paġni tar-rumanz.
 • Fraulein Montag: Ħabiba ta’ Fräulein Bürstner, titkellem ma’ K. dwar it-tmiem tar-relazzjoni tiegħu ma’ Fräulein Bürstner wara l-arrest tagħha. Hija ssostni li tista’ tagħtih informazzjoni, għax hija terza persuna oġġettiva.
 • Willem u Franz: Uffiċjali li jarrestaw lil K. waħda filgħodu iżda jirrifjutaw li jiżvelaw ir-reat li jingħad li wettaq.
 • Spettur: raġel li jagħmel proċedura fil-boarding school ta’ Josef K. biex jinfurmah uffiċjalment li jinsab taħt arrest.
 • Rabinsteiner, Kullich, u Kaminer: impjegati junior tal-bank li jattendu l-proċess fil-pensjoni.
 • Frau Grubach: Is-sid tad-dar tal-kamra K. jgħix fiha. Hija żżomm lil K. f'konsiderazzjoni kbira, minkejja l-arrest tiegħu.
 • Mara fil-qorti:L-ewwel ġuri ta’ K isir fid-dar tagħha.Titlob għall-għajnuna ta’ K. għax ma tridx li l-maġistrati jittrattawha ħażin.
 • Student: Raġel deformat li jaġixxi taħt l-ordnijiet tal-imħallef inkwerenti. Hu se jkun raġel b’saħħtu fil-futur.
 • Imħallef tal-istruzzjoni: L-ewwel imħallef ta’ K. Fil-proċess tiegħu, jiżbalja lil K. għal pittur tal-ħajt.
 • Iz-ziju Carl: Iz-ziju impetuż ta’ K. mill-pajjiż, li qabel kien it-tutur tiegħu. Meta sema' dwar il-proċess, Karl jinsisti li K. jimpjega lil Herr Huld, l-avukat.
 • Herr Huld, l-avukat: id-difensur pompuż u pretenzjuż ta’ K. li jipprovdi ftit wisq fil-mod ta’ azzjoni u wisq fil-mod ta’ aneddot. Leni, l-infermiera ta’ Herr Huld, għandha sentimenti għal Josef K. u malajr issir il-mistress tiegħu. Hija turih l-id imwebbsa tagħha, referenza oħra għall-motif tal-idejn matul il-ktieb. Hija milli jidher isib lill-akkużat attraenti ħafna: il-fatt tal-akkuża tagħhom jagħmilhom irresistibbli għaliha.
 • Albert: direttur tal-uffiċċju tal-qorti u ħabib ta’ Huld.
 • Titorelli, il-pittur: Titorelli wiret il-kariga ta’ pittur tal-qorti mingħand missieru. Jaf ħafna dwar il-ġijiet u l-vjaġġi tal-inqas livell tal-Qorti. Huwa joffri li jgħin lil K. u jirnexxielu jniżżel xi pitturi tal-pajsaġġ identiċi fuq ir-raġel akkużat.
 • Saċerdot: Kappillan tal-ħabs li K. jiltaqa’ miegħu fi knisja. Il-qassis jinforma lil K. li l-każ tiegħu sejjer ħażin u jgħidlu biex jaċċetta d-destin tiegħu.
Jista 'jkun ta' interess tiegħek:  L-alchimista

Analiżi

Fl-ewwel tagħrif, il-każ huwa kritika tas-sistema ġudizzjarja, magna falsifikata biex tfarrak nies anonimi. Is-sistema kollha, l-imħallef tad-difiża permezz tal-pulizija, hija meqjusa mimlija korruzzjoni u burokrazija. Analiżi aktar profonda turina wkoll affarijiet oħra f’dan ir-rumanz ta’ Kafka: totalitarjaniżmu, l-assurd, l-inumanità tad-dinja moderna, is-suġġettività aljenata.
Mill-kliem tal-bidu, l-istorja hija illoġika. U din l-inkonsistenza hija intensifikata mill-ġrajjiet li jiġru lil Josef K. L-assurdità tal-proċess totali. L-assurd f’Kafka jurina tiċrita fid-dinja razzjonali, peress li kollox inbela’ mill-iper-razzjonalizzazzjoni (per eżempju, il-ġudikatura). Din id-dinja saret inumana, ostili għas-suġġettività li m’għandhiex għażla ħlief li titħallat mal-folla.

Frażijiet mill-ktieb

"Is-sentenza ma tiġix ippronunzjata f'daqqa, il-proċedura tinbidel bil-mod f'sentenza."

«(…) Hija karatteristika ta’ din it-tip ta’ ġustizzja li wieħed ikun ikkundannat mhux biss innoċenti, iżda wkoll injorant.»

“Hu akkumula ħafna esperjenza u jaf kif jittardja l-proċess. Imma l-injoranza tiegħu hija ħafna akbar mill-għaqal tiegħu.”


Il-kontenut tal-artiklu jikkorrispondi mal-prinċipji tagħna tal-etika editorjali. Bħalissa qed naħdmu biex nikkoreġu u ntejbu l-kontenut tagħna f'lingwi oħra.

Jekk inti traduttur akkreditat tista' wkoll tikteb biex taħdem magħna. (Ġermaniż, Spanjol, Franċiż)

Biex tirrapporta żball jew titjib fit-traduzzjoni, ikklikkja hawn.

librerija trick
Skopri onlajn
Segwaċi onlajn
ipproċessaha faċli
mini manwal
a kif tagħmel
TypeRelax
LavaMagazine