Regs ontvang

Wettige kennisgewing en gebruiksvoorwaardes

Dokument hersien op 25 / 03 / 2018

As u so ver gekom het, is dit omdat u omgee vir die agterkamer van hierdie webwerf en die bepalings waarin ek kies om met u verband te hou, en dit is goeie nuus vir my as die persoon wat die webwerf beheer. Die rede vir hierdie teks is om die funksies van hierdie webwerf breedvoerig te verduidelik en u te voorsien van al die inligting rakende die persoon in beheer en die doel van die inhoud daarin. U gegewens en u privaatheid is van die uiterste belang op hierdie webwerf en daarom beveel ek aan dat u ook die Privaatheidsbeleid. Verantwoordelike party-identifiseerder Die eerste ding wat u moet doen, is om te weet wie verantwoordelik is vir hierdie webwerf.

In ooreenstemming met Wet 34/2002, van 11 Julie, oor dienste en elektroniese handel in die inligtingsamelewing, stel dit u in kennis:

 • Maatskappy se naam is: Online Servicios Telemáticos SL
 • CIF / NIF B19677095
 • Geregistreerde kantoor is te C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
 • Sosiale aktiwiteite is: Web wat spesialiseer in verskillende dissiplines van aanlynbemarking.

Die doel van hierdie webwerf

 • Verskaf inhoud wat verband hou met aanlynbemarkingsaktiwiteite. • Bestuur die lys van blogintekenare en gematigde opmerkings.
 • Bestuur die inhoud en kommentaar van die dienste wat aangebied word.
 • Bestuur die geassosieerde geaffilieerde netwerk.
 • Bemark eie en derdepartydienste.

Gebruik van die web

Wanneer die lavamagazine.com-webwerf gebruik word, onderneem die Gebruiker om nie enige gedrag uit te voer wat die beeld, belange en regte van lavamagazine.com of derde partye kan beskadig of wat die lavamagazine.com-webwerf kan beskadig, deaktiveer of oorlaai nie of wat verhoed, op enige manier, die normale gebruik van die webwerf. lavamagazine.com neem redelik voldoende sekuriteitsmaatreëls aan om die bestaan ​​van virusse op te spoor. Die Gebruiker moet egter daarvan bewus wees dat die sekuriteitsmaatreëls van rekenaarstelsels op die internet nie heeltemal betroubaar is nie en dat lavamagazine.com dus nie die afwesigheid van virusse of ander elemente kan waarborg wat veranderings in rekenaarstelsels kan veroorsaak nie. (sagteware en hardeware). ) van die Gebruiker of in hul elektroniese dokumente en lêers daarin vervat. Dit is in elk geval verbode vir GEBRUIKERS (die PORTAAL wat die inhoud en kommentaar wat hy gepas ag kan uitskakel) om betrokke te raak by gedrag wat die volgende behels: • Berging, publisering en/of versend van data, tekste, beelde, lêers, skakels, sagteware of ander aanstootlike inhoud. volgens die toepaslike wetlike bepalings, of dit volgens die skatting van lavamagazine.com omdat dit onwettig, gewelddadig, dreigend, beledigend, lasterlik, vulgêr, obseen, rassisties, xenofobies of andersins aanstootlik of onwettig is of wat kan veroorsaak skade van enige aard, veral pornografiese.

Gebruikersverpligtinge

As gebruiker word u meegedeel dat toegang tot hierdie webwerf op geen manier die begin van 'n besigheidsverhouding met Online Servicios Telemáticos SL impliseer op hierdie manier nie; die gebruiker stem in om die webwerf, sy dienste en inhoud te gebruik sonder om die huidige wetgewing, goeie trou en openbare orde. Die gebruik van die webwerf vir onwettige of skadelike doeleindes, of wat op enige manier skade kan berokken of die normale werking van die webwerf kan belemmer, is verbode. Wat die inhoud van hierdie webwerf betref, is dit verbode:

 • Die reproduksie, verspreiding of wysiging daarvan, geheel of gedeeltelik, tensy dit deur die wettige eienaars gemagtig is;
 • Enige skending van die regte van die verskaffer of van die wettige eienaars;
 • Die gebruik daarvan vir kommersiële of advertensiedoeleindes.

Beleid oor databeskerming en vertroulikheid

Online Servicios Telemáticos SL waarborg die vertroulikheid van die persoonlike inligting wat deur GEBRUIKERS verskaf word en die behandeling daarvan in ooreenstemming met die huidige wetgewing oor die beskerming van persoonlike data, nadat die wettig vereiste veiligheidsvlakke van beskerming van persoonlike data aanvaar is. Online Servicios Telemáticos SL onderneem om die inligting wat in die lêer "WEB-gebruikers EN INSKRYWERS" ingesluit is, te gebruik, om hul vertroulikheid te respekteer en in ooreenstemming met die doel daarvan te gebruik, asook om hul verpligting na te kom om al die maatreëls op te slaan en aan te pas. om die verandering, verlies, behandeling of ongemagtigde toegang te vermy, in ooreenstemming met die bepalings van Koninklike Besluit 1720/2007 van 21 Desember, wat die Regulasies vir die ontwikkeling van Organiese Reg 15/1999 van 13 Desember, Beskerming van Persoonlike Data, goedkeur. Hierdie webwerf gebruik verskillende stelsels vir die vaslegging van persoonlike inligting wat in die Privaatheidsbeleid en waar die gebruike en doeleindes breedvoerig gerapporteer word. Hierdie webwerf vereis altyd die voorafgaande toestemming van gebruikers om hul persoonlike data vir die aangeduide doeleindes te verwerk. Die gebruiker het die reg om hul vooraf toestemming te eniger tyd te herroep.

ARCO regte uitoefen

Die gebruiker kan, met betrekking tot die versamelde data, die regte wat in die Organiese Reg 15/1999 erken word, uitoefen op toegang, regstelling of kansellasie van data en opposisie. Om hierdie regte uit te oefen, moet die gebruiker 'n skriftelike en ondertekende versoek rig om dit saam met 'n fotokopie van hul ID of 'n gelykwaardige identifikasiedokument te stuur na die posadres van Online Servicios Telemáticos SL (dit wil sê C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) of per e-pos, 'n fotokopie van DNI aangeheg aan: info (at) contact.online. Die versoek sal voor tien dae beantwoord word om die uitvoering van die reg wat u versoek om uit te oefen, te bevestig.

eise

Online Servicios Telemáticos SL lig in dat daar klagtevorms beskikbaar is vir gebruikers en kliënte. Die gebruiker kan eise instel deur sy eisvorm aan te vra of deur 'n e-pos te stuur na info (at) contact.online met u naam en van, die diens of produk wat u gekoop het en die redes vir u eis.

U kan u eis ook per pos stuur aan: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) gebruik, indien u wil, die volgende eisvorm:

 • Vir die aandag van: Online Servicios Telemáticos SL C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) E-pos: info (by) contact.online
 • Gebruikersnaam: Gebruikersadres: Handtekening van die gebruiker (slegs indien dit op papier aangebied word): Datum: Rede vir klagte:

Intellektuele en industriële eiendomsregte

Deur hierdie Algemene Voorwaardes word geen intellektuele of industriële eiendomsregte oorgedra oor die lavamagazine.com webwerf, wie se intellektuele eiendom aan Online Servicios Telemáticos SL behoort nie, die Gebruiker word uitdruklik verbied om te reproduseer, transformeer, versprei, openbare kommunikasie, beskikbaar te stel aan die publiek, onttrekking, hergebruik, aanstuur of gebruik van enige aard, deur enige middel of prosedure, van enige van hulle, behalwe in gevalle waar dit wetlik toegelaat of gemagtig word deur die eienaar van die ooreenstemmende regte. Die gebruiker weet en aanvaar dat die hele webwerf, wat die teks, sagteware, inhoud (insluitend struktuur, keuse, rangskikking en aanbieding daarvan), foto's, oudiovisuele materiaal en resepte bevat, maar nie daartoe beperk is nie, beskerm word deur handelsmerke, kopiereg en ander geregistreerde wettige regte, in ooreenstemming met internasionale verdrae waarby Spanje 'n party is en ander eiendomsregte en wette van Spanje. In die geval dat 'n gebruiker of 'n derde party van mening is dat daar 'n skending van hul wettige intellektuele eiendomsregte was as gevolg van die bekendstelling van sekere inhoud op die web, moet hulle Online Servicios Telemáticos SL in kennis stel van hierdie omstandigheid, wat aandui:

 • Persoonlike gegewens van die belanghebbende wat die regte wat na bewering geskend is, besit, of dui op die voorstelling waarmee hy optree indien die eis deur 'n ander party as die belanghebbende aangebied word. Dui die inhoud aan wat beskerm word deur intellektuele eiendomsregte en die ligging daarvan op die internet, die akkreditasie van die aangeduide intellektuele eiendomsregte en 'n uitdruklike verklaring waarin die belanghebbende verantwoordelik is vir die waarheid van die inligting wat in die kennisgewing verskaf word.

Eksterne skakels

Online Servicios Telemáticos SL aanvaar geen verantwoordelikheid ten opsigte van die inligting wat buite hierdie web is nie, aangesien die funksie van die skakels wat verskyn slegs is om die gebruiker in te lig oor die bestaan ​​van ander inligtingsbronne oor 'n spesifieke onderwerp. Online Servicios Telemáticos SL is vrygestel van enige verantwoordelikheid vir die behoorlike werking van sodanige skakels, die resultaat wat verkry word deur genoemde skakels, die waarheid en wettigheid van die toegang tot die inhoud of inligting, sowel as die skade wat daaronder kan ly. die gebruiker op grond van die inligting op die gekoppelde web.

Uitsluiting van waarborge en aanspreeklikheid

Online Servicios Telemáticos SL gee geen waarborg nie en is in elk geval nie aanspreeklik vir skadevergoeding van enige aard wat die volgende kan veroorsaak nie:

 • Die gebrek aan beskikbaarheid, instandhouding en effektiewe werking van die web of sy dienste en inhoud; • Die bestaan ​​van virusse, kwaadwillige of skadelike programme in die inhoud;
 • Die onwettige, nalatige, bedrieglike of teendeel gebruik van hierdie wettige kennisgewing;
 • Die gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betroubaarheid, bruikbaarheid en beskikbaarheid van die dienste wat deur derde partye gelewer word en beskikbaar gestel word aan gebruikers op die webwerf. Die verskaffer is onder geen omstandighede aanspreeklik vir skade wat voortspruit uit die onwettige of onbehoorlike gebruik van hierdie webwerf nie.

Toepaslike reg en jurisdiksie

Oor die algemeen is die verhoudings tussen lavamagazine.com en die gebruikers van sy telematiese dienste, wat op hierdie webwerf teenwoordig is, onderhewig aan Spaanse wetgewing en jurisdiksie en aan die howe van Granada.

Kontak

In die geval dat enige gebruiker enige vrae het oor hierdie regskennisgewing of enige kommentaar op die lavamagazine.com webwerf, kan hulle info(at)contactar.online kontak lavamagazine.com behou die reg voor om dit te eniger tyd en sonder die behoefte te wysig voorafkennisgewing, die aanbieding en opstelling van die web lavamagazine.com as hierdie regskennisgewing.