Biografie van die Maagd Maria: Lewe en refleksie

In hierdie artikel sal ons vertel van die Biografie van die Maagd Maria die Moeder van Jesus van Nasaret, 'n vrou wat alles gegee het om vir die seun van God te sorg, en die wêreld het haar beloon deur haar te vereer aangesien sy hoogs gerespekteer is en haarself as die enigste vrou in die wêreld die onberispelike bevrugting was.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Biografie van die Maagd Maria

Die biografie van die Maagd Maria of ook bekend as die moeder van Jesus van Nasaret, wie se naam ook in die Aramese taal uitgespreek word as "Mariam" Sy was 'n vrou van Joodse oorsprong wat in die stad Nasaret in Galilea gebore is. In die eerste eeue voor Christus en die middel van die eerste eeu na Christus.

Soos vertel in verskeie gedeeltes van die evangelies geskryf deur Matteus, Lukas en die Handelinge van die Apostels. Maar dit word ook uiteengesit in apokriewe tekste soos die Protoevangelium van Santiago.

Net so word dit uiteengesit in die sewende eeuse Koran, wat die heilige boek van Islam is, waar sy voorgestel word as die moeder van Jesus van Nasaret, wat vir Islam Jesus van Nasaret voorgestel word as 'n boodskapper van God. Daar het dit die Arabiese naam genaamd "Miriam of Maryam.

Die teenwoordigheid van die Maagd Maria word gesertifiseer deur die hoofstrominge van die primitiewe Christendom waar wat die Bybelse kanon genoem word geïntegreer is, wat saamgestel is uit 73 boeke van die heilige geskrifte en verdeel is in 46 geskrifte van die Ou Testament en 27 geskrifte van die Nuwe testament.

Dit word eers op 'n sinspelende manier genoem in wat hulle Pauliniese Christendom noem, wat die Christendom is wat deur sy geskrifte met die oortuigings van die apostel Paulus geassosieer word en later word meer gefokus op Sinoptiese en Johannese Christendom. Wat verwys na drie van die vier kanonieke evangelies, wat dié van Matteus, Lukas en Markus is.

Hierin word die biografie van die Maagd Maria beskou as 'n geskikte en unieke persoon, waar sy deelneem aan 'n spesifieke oomblik in die heilsgeskiedenis, die menswording van Jesus van Nasaret, benewens die teenwoordigheid van die kruisiging en dood van Jesus van Nasaret.. Dan is hy teenwoordig in die eerste biddende Christelike gemeenskap by die koms van die Heilige Gees met Pinkster.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

In die biografie van die Maagd Maria word gesê dat in die Evangelies van Matteus en Lukas. Maria, die moeder van Jesus van Nasaret, word voorgestel as 'n adolessente maagd, en by die Aankondiging, wat is wanneer die engel Gabriël verskyn om haar te vertel dat sy swanger was deur die werk van die Heilige Gees. Sonder dat 'n mannetjie deelneem.

Dit is hoekom sy die Maagd Maria of ook as die Maagd genoem word. In die Katolieke, Koptiese, Ortodokse Kerke en in die groot Anglikaanse gemeenskap en in ander Christelike godsdienste. Dit is belangrik om uit te lig dat in die Christelike en Ortodokse Kerk die Maagd Maria die moontlikheid het om die voorbidding te wees tussen die gemeentelede wat bid en Jesus van Nasaret.

In die kerke wat hierbo genoem word, word 'n groot toewyding aan die Maagd Maria gemanifesteer, wat wissel van dogmatiese en leerstellige verklarings, wat gebaseer is op die maak van gebede tot die Maagd Maria as die Moeder van God.

Om hierdie rede het die Katolieke en Ortodokse kerke die Maagd Maria as 'n belangrike figuur in die Christendom en die redding van mense geplaas, en staan ​​agter Jesus van Nasaret en die Heilige Drie-eenheid. Sedert verskeie leringe en leerstellings is ontwerp rondom sy lewe en die fundamentele rol waarin hy deelgeneem het.

Mary se naam

In die biografie van die Maagd Maria kan 'n belangrike aspek uitgelig word en dit is haar naam. Sedert die Hebreërs was die naam wat aan hulle kinders gegee is nie net 'n ander naam nie. Dit was nou verwant aan die persoonlikheid van elke individu. Op hierdie manier het hulle die name gebruik wat die eiesoortigheid van elke mens, die manier van wees, verteenwoordig. So vir daardie tyd is dit gebruik om te sê "sy naam sal so wees". Dit was vir sommige wat graag 'n werk of persoonlike karakter van elke baba wil kies wat gebore moet word.

Die naam van Maria is 'n baie vooraanstaande naam in die Tanakh of wat ons as die Ou Testament ken. Want dit is dieselfde naam van die suster van Moses en Aäron. Die oorspronklike naam is op hierdie manier geskryf Mīryam. Die vertaling wat in die sewentigerjare gemaak is, is op 'n ander manier gemerk en dit is in die Aramese taal wat Mariám (Μαριαμ) is.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Die verandering in die eerste vokaal weerspieël die huidige uitspraak, dié van die Aramees wat in Palestina gepraat is voor die geboorte van Christus. Dit is baie soortgelyk aan die name van Moses en Aäron, so hulle het dit met groot onderdanigheid gebruik. Alhoewel die naam van Maria nie die uitsondering was nie, hoewel dit bekend is dat dit 'n baie algemene naam was. Die manier om dit te sien het egter oor die jare verander.

Maar hulle het op 'n manier van verwagting en vertroue geplaas wat destyds die messiaanse gehad het. In die geskrifte wat in Grieks van die Nuwe Testament is, in die vertaling wat in die sewentigerjare gemaak is, was die naam wat gegee is dié van Mariam. Maria se naam is dalk 'n moontlike manier om haar kultuur in die woord bekend te stel.

Die betekenis barmhartiger was egter meer gesog in die Middeleeue as net. So is vandag baie argeologiese vondste gemaak. Die woord "Hoogheid" of "Verhewe" is een van die definisies wat nader aan die oorspronklike naam gemaak kan word wat in Hebreeus is.

Die betekenis van Maria staan ​​dus bekend as "Ster van die see" of "Ster van die see". Hierdie naam kom van 'n definisie wat in 'n deel van die Ou Testament voorkom, in die eerste Boek van Konings 18:41-45.

Die lewe van Maria volgens die Christelike tradisie

Maria word by die naam genoem, al is dit tangensiaal, toe die oudste evangelie, die Markusevangelie, geskryf is. In die Evangelie van Matteus word dit genoem om die rede dat die wonderlike swangerskap van Jesus se koms en die begin daarvan vertel word, tot die ontsnapping wat hulle na Egipte gemaak het.

In die Evangelie van Matteus word genoem wat die profeet Jesaja gesê het, dit is Maria wat die maagd het gepraat: "Die Maagd sal swanger word en geboorte gee aan 'n seun met die naam van Emmanuel, wat vertaal beteken: "God met ons"

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

In die Evangelie van Sint Lukas is dit die evangelie wat meer historiese resensies oor Maria opteken. Waarin die lewe van Jesus en sy kinderjare met die verhale in detail afspeel. Met die aankondiging, die besoek aan Elizabeth, die geboorte van Jesus, die bekendstelling van Jesus in die tempel en die vertrek van Jesus en sy ontdekking in die tempel. Op dieselfde manier as wat dit die evangelis Lukas is wat sê dat Maria alles in haar hart gedink en bewaar het.

In die Evangelie volgens Johannes doen Jesus die eerste wonderwerk op haar versoek, by die bruilof in Kana. Dit is hoekom hy op die oomblik wat hy aan die kruis is, 'n oordrag na hom maak as die moeder van die dissipel wat hy die meeste liefgehad het. Hy word aan sy ma Maria gegee as haar seun. Dit is om hierdie rede en as gevolg van die gebeure, die teologieë van die Katolieke Kerk en die Ortodokse Kerk beklemtoon die bemiddeling van Maria voor haar Seun.

Hulle maak 'n simboliese aanstelling vir Maria as "Moeder van die Kerk". Dit beteken, "van alle Christene", vergestalt in die siel van die dissipel wat hy die meeste liefgehad het. Op dieselfde manier word dit in die Handelinge van die Apostels genoem as deel van diegene wat aan die gewaardeerde Christelike gemeente van die vroeë kerk behoort.

Ouers en familie van Maria moeder van Jesus

In Christelike gebruike is Joaquín en Ana as die ouers van die Maagd Maria beskou. Die name van sy ouers is geneem uit die boek van die Evangelie van Santiago. Een van die evangelies wat nie in die Bybel ingesluit is nie, dit is hoekom hulle berug en verouderd apokrief is. Hierdie verheffing is wat hy gesertifiseer het in verskeie barmhartige resensies oor die lewe van die biografie van die Maagd Maria.

Iets wat nie baie duidelik is in die biografie van die Maagd Maria nie, is of sy 'n suster gehad het. Daar is egter diegene wat vir seker 'n paar resensies geneem het van die Evangelie volgens Johannes en die Evangelie volgens Matteus. Wat daarop dui dat 'n "suster van sy ma" bestaan ​​het.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Waarin dit Maria de Cleofás sou gewees het volgens gesê deur San Jerónimo. Aan die ander kant wys Heilige Hegesippus van Jerusalem daarop dat hierdie Maria die vrou van Cleofás was. Dat dit Josef se broer was, dan sou dit Maria se skoonsuster maak. Daar kan gesê word dat hy in die verbintenis van 'n Hebreeuse egpaar nie dieselfde naam sou gee aan twee dogters wat bloedverwante is nie.

Hulle kan gevind word in die Nuwe Testament, sekere gedeeltes waarin hulle aandui dat Jesus broers gehad het. Ten slotte word die broers twee keer genoem in die Evangelie volgens Matteus, in die Evangelie volgens Sint Markus, in die Evangelie volgens Sint Lukas en ook in die Evangelie volgens Sint Johannes.

Die Katolieke Kerk, die Ortodokse Kerk, die Koptiese Kerk en die Anglikaanse Nagmaal, gebaseer op die gebruik van die Hebreeuse taal van daardie tyd. En in die kerklike gebruik verduidelik hulle hierdie uitdrukking van "verwante", en druk uit dat Maria "altyd 'n maagd" gebly het.

Ander mense beweer dat Maria geboorte gegee het aan meer kinders, dit is gebaseer op die argument van die presiese definisie van die Bybelse gedeeltes waarna hulle verwys en dit gaan uitdruklik oor die "broers van Jesus". In die Aramese taal, sowel as in die Hebreeuse taal, is daar geen definisie om neef of een of ander aangrensende familielid te sê nie.

In die weergawe van die Bybel uit die XNUMX's, toe die vertaling van die Bybel van Hebreeus na Grieks gemaak is. Jy kan dus sê hoeveel keer die woord broer herhaal word. Dit is omdat hierdie woord gebruik word, sodat hierdie vorm wys dat dit verwys na familie wat dalk nie naby is nie.

Huwelik van Maria met Josef

In die evangelies verskyn die biografie van die Maagd Maria, vanaf die oomblik waarin hulle die swangerskap van Jesus vertel. Ongeveer wat oor Maria vertel word, was dat sy destyds aan Josef van Nasaret verloof was. José was besig met skrynwerk. Wat in die Evangelies vertel word, begin dadelik met die verlowing van Maria met Josef.

In die Evangelie volgens Lukas word Jesus se kinderjare in twee hoofstukke vir swangerskap ingewy. Daar kan ook gesê word dat sy in hierdie selfde boek Lukas “vol van genade”, “geseënd onder vroue”, “moeder van die Here” genoem word.

Die naam is in die verskillende vertalings van die Protestantse kerk vertaal as "hoogs begunstigd". Anders as Katolieke kerke word dit normaalweg vertaal as "vol van genade". In die Nuwe Bybel van die stad Jerusalem, spesifiseer dit in die Evangelie volgens Sint Lukas in hoofstuk 1:28. Hier in hierdie eerbied simboliseer op 'n presiese manier: "jy wat vol goddelike guns was en steeds is."

Volgens die Joodse gebruike van daardie tyd is jong mans op die ouderdom van agtien en vier-en-twintig getroud. Anders as die dames wat jonk was. Hulle kon trou vandat hulle twaalf jaar oud is. Wel, hulle het hulself as jong dames beskou. Vanaf die tyd dat hulle hierdie ouderdom bereik het, kon hulle trou. Die Joodse huwelik het twee oomblikke gehad, verlowing en die huwelik self:

Die eerste is in die huis van die bruid gevier en het ooreenkomste en verpligtinge meegebring, hoewel die lewe saam later was. As die bruid nog nie getrou het nie, was dit omdat hulle 'n jaar moes wag. Sodat die troue later kan plaasvind. Deur hierdie laaste deel van die huwelik behoorlik uitgedruk te kry. Die bruidegom sal sy bruid spoggerig van haar huis waar haar ouers woon, na syne kan dra.

Aankondiging van die engel Gabriël

Die voorstelling van die biografie van die Maagd Maria in die Bybelse narratiewe begin met die verhaal waarin die engel Gabriël aan Maria verskyn. Volgens die verhaal van die evangelie volgens Lukas hoofstuk 1.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

En in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof is aan 'n man met die naam van Josef, een van die nageslag van Dawid; en die naam van die maagd was Maria. En die engel het ingekom en vir haar gesê: Wees bly, vol van genade! Die Here is met jou.

Lucas het 'n punt daarvan gemaak om die uitdrukkings van die Maagd Maria te registreer voor die hemelse manifestasies wat met haar gebeur. Sy disoriëntasie en sy probleem, net soos sy verbasing oor Simeon se profesie dan blootgelê sou word. So jou verskil met die woord van Jesus in die tempel. Aangaande die geheim wat sy kennis vul.

Dink aan die boodskap wat in Lukas hoofstuk 1:29 en Lukas hoofstuk 2:33 geskryf is. Hy dink sonder om met die feite af te sluit en daarom hou hy dit in sy hart.

Dit mag jou interesseer:  Biografie van Luis Fonsi, Ken sy geskiedenis

Vanaf die oomblik toe hy die Openbaring gehad het, is die oorspronklike plan of doel van die biografie van die Maagd Maria geneig om ontsteld te wees. Begin 'n reeks gevare en onsekerhede wat in die Evangelies van Sint Lukas en Matteus aangedui word.

Een van daardie onsekerhede word in ooreenstemming getoon vanaf die begin van sy konsepsie. Trouens, verwarring is geneig om die hart van haar toekomstige kêrel José te raak. Wat lei tot sy doel om sy vriendin Maria in die geheim te verag om haar nie aan die gemeenskap ten toon te stel nie.

Hierna begin hy om sy lewe te beplan vanaf die oomblik dat God hom sy doel deur 'n droom laat verstaan: "Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria, jou vrou, saam te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees." . Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes red.” Van daardie oomblik af word José 'n deelnemer saam met die gevare wat in die lewe van die Maagd Maria getoon word.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Maria tot Elizabeth besoek die Maagd Maria

In die biografie van die Maagd Maria, wat swanger is, bring sy 'n besoek aan haar niggie Elizabeth. Nadat die engel Gabriël haar reeds gewaarsku het dat net soos sy oud is, is sy ook swanger. Teken dat daar vir God niks onmoontlik is nie. Maria loop en gaan na 'n dorp op die heuwel van Judea. Wat tans bekend staan ​​as die stad Ain Karim wat ses en 'n half kilometer wes van die stad Jerusalem geleë is.

Wanneer Maria dus by haar neef se huis aankom, vertel sy in die evangelie dat die kind wat Elisabet sou hê, in haar skoot gespring het. Dit word geïnterpreteer as 'n vreugde wat die baba gehad het. Elizabeth stem later saam met Maria as die "Moeder van haar Heer" en prys haar daarvoor.

Mary antwoord haar niggie Elizabeth met 'n loflied, wat tans genoem word "Magnificat". Wat geïnspireer is deur die lied wat Ana gemaak het.In verskillende psalms en in baie gedeeltes van die Ou Testament, waarvan Maria waarskynlik kennis gehad het.

El "Magnificat" omvou 'n profesie: "Alle geslagte sal my geseënd noem". die "Aankondiging" en die "Magnificat» Dit is die twee gedeeltes van die kanonieke evangelies waarin Maria haar emosies in besonderhede in woorde uitdruk. Dit is 'n voorskou van Jesus se eie lewe en boodskap.

Geboorte van Jesus van Nasaret

In die Evangelie volgens Lukas vertel hy die gebeure rondom die geboorte van Jesus. Vertel met eenvoud die gevaar wat loop deur die biografie van die Maagd Maria te absorbeer. Gekonfronteer met 'n mandaat van die Romeinse Keiser Caesar Augustus wat 'n sensus bepaal.

Josef en Maria begin hul reis met 'n reis van Nasaret, Galilea na Betlehem in Judea. Maria wat op die punt staan ​​om geboorte te gee. Aangesien hulle nie blyplek kon kry nie, moes sy in 'n krip kraam.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

In die Evangelie volgens Lukas word die geloof van Maria op 'n verhoogde wyse weergegee en uitgelig. Wie op God vertrou maak nie saak wat gebeur nie, al verstaan ​​hulle nie heeltemal wat gebeur nie: hulle hou "hierdie dinge" en oordink hulle in sy hart.

Maria en 'n profesie van lyding

By geleentheid van die bekendstelling van Jesus in die Tempel om die Joodse wet af te dwing wat bepaal dat elke eersgebore manlike aan God toegewy moet word. Vir Maria skep dit 'n nuwe ervaring as simbool van twyfel. ’n Regverdige en barmhartige man met die naam van Simeon. Hierdie man is die een wat aan hom openbaar dat hy nie sal sterf as hy eers die messias ontmoet nie.

Hy registreer dus die seun van Maria en erken hom as die verlosser. 'n Lig van hoop vir die nie-Joodse volk en wys sy eer aan die volk van God, Israel. Alhoewel dit kom, is dit 'n profesie wat Simeon maak wat verder gaan as die beeld van Maria: Josef en Maria was verstom oor alles wat oor hom gesê is.

“Simeon het hulle geseën en vir sy moeder Maria gesê: “Hierdie een is gestel vir die val en opstanding van baie in Israel, en om ’n teken van teenstrydigheid te wees, en ’n swaard sal jou siel deur jou self deurboor! –– sodat die bedoelings van baie harte geopenbaar kan word.” Lukas 2: 33-35

Maria wanneer sy saam met Jesus na Egipte ontsnap

Na 'n tyd verskyn 'n paar wyse manne uit die Ooste op soek na die koning van die Jode "Koning van die Jode wat gebore is." Toe hulle die plek ingaan waar die kind was en hom saam met sy moeder Maria sien, het hulle neergeval en hom aanbid. Dit is egter iets wat koning Herodes pla met die koms van die towenaars. Daarom beveel hy dat al die kinders van Betlehem en die hele streek doodgemaak moet word. Die vrees begin weer by Maria en haar kind. Die Engel van die Here verskyn egter in 'n droom aan Josef en sê vir hom:

“Staan op, neem die kind en sy moeder saam en vlug na Egipte; en bly daar totdat Ek dit vir jou sê. Want Herodes gaan soek na die kind om hom dood te maak.”

Hy staan ​​op, neem die kind en sy ma in die nag en trek terug na Egipte; en bly daar tot Herodes se dood. ’n Skrywer van die hedendaagse era beklemtoon die benaderde afstand wat onveranderlik is in alle neerbuigende positivisme in die lewe van Maria: sy moet daar bly totdat sy aangesê word wanneer om terug te keer.

Nadat almal gesterf het wat na die baba Jesus gesoek het, neem Josef hulle albei na Israel toe. Alhoewel hy later 'n ander probleem teëkom: Koningin Archelaus in Judea het die plek van sy vader Herodes ingeneem. Dit is op hierdie manier wat José vrees. Maar dan word dit aan hom geopenbaar in 'n droom, en hy vertrek na die streek van Galilea, in die stad Nasaret.

Maria, tydens die adolessensie van Jesus

Daar kan gesê word dat daar nie veel rekord is van die lewe van Jesus as tiener nie. Daarom word die enigste toneel van adolessente Jesus in die kanonieke evangelies verwant, wat ooreenstem met Lukas ten tye van die Paasfees.

Nadat hy 'n slegte tyd deurgemaak het met die verdwyning van sy seun in die tempel en nadat hy drie dae lank na hom gesoek het. Toe sy hom kry, vra Maria vir hom:

“Seun, hoekom het jy jou so met ons gedra? Kyk, ek en jou pa het angstig na jou gesoek!”

Die woorde laat 'n groot weerspieëling van die lyding en senuweeagtigheid van 'n ywerige ma. Dat daar gesê kan word dat hy selfs namens José praat. Dit impliseer en beklemtoon 'n groot aard van Maria. Jesus antwoord sy moeder Maria met nog 'n vraag, wat sy nie heeltemal verstaan ​​nie.

Maria het die woorde van Jesus bewaar en vervul

Volgens die Heilige Skrif het die biografie van die Maagd Maria nie wat in die brief van Santiago genoem word nie. "'n vergeetagtige hoorder"  In die Evangelie volgens Lukas gee hy vir ons 'n gedagte wat twee keer op 'n ongeveer letterlike manier herhaal word. Manier wat geplaas word met klem op wat gebeur het.

In die daad van die geboorte van Jesus, nadat die herders vir Josef en Maria vertel het wat hulle van die kind weet, voeg die evangelis by dat "Maria het al hierdie dinge bewaar en in haar hart daaroor peins." En dan later, vertel die toneel van die ontmoeting met Jesus, toe hy maar twaalf jaar oud was. Jy was onder die wetgeleerdes in die tempel. Die evangelis sê weereens op 'n letterlike manier die voormelde uitdrukking: "En sy ma het alles sorgvuldig in haar hart bewaar.”

Daar moet op gelet word dat die frase by hierdie geleentheid nie net gaan oor die reaksie wat Jesus hom in die tempel gegee het toe hy twaalf jaar oud was nie. So uiteindelik is dit die mees sinvolle ding om alles te ontwikkel wat Jesus vir haar sê in die kommentaar wat hy in baie jare wat kom by haar sal hê. "onderworpe aan hul ouers"

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Net so is dit duidelik dat die evangelis aandui dat Maria al daardie woorde bewaar het. Dit maak nie saak dat nie sy, wat haar ma was, of Josef, wat haar pa was, verstaan ​​het wat Jesus in die tempel geantwoord het nie: dat "dit vir hom gepas was om oor sy Vader se sake te handel."

Juan de Maldonado interpreteer dat Maria nie kon verstaan ​​hoekom Jesus God geroep het nie "sy vader".  Maar dit kon nie iets vreemds wees wat Jesus as verpligtend beskou het toe hy besig was met die dinge van God nie. Aangesien Maria steeds nie verstaan ​​het wat hy bedoel nie "Waartoe het Jesus die dinge van sy Vader genoem: om eers die mense te leer en dan vir hulle te sterf."

Die woorde van Jesus is gesien in daardie oomblikke omring deur 'n raaisel wat Maria se verstand nie verstaan ​​het nie. Sy het al daardie dinge as 'n oorblyfsel gehou, wat deel is van Maria se diep sielkunde.

Verskeie kommentators sê glo dat Maria volgens Sint Lukas een van die fundamentele bronne van die Evangelie is. So ja dit was nie die geval nie. In die biografie van die Maagd Maria, hoewel sy nie die bron was wat in die Evangelie volgens Sint Lukas uitgedruk word nie.

Dit is sinvol om ten minste die moontlike doeltreffendheid daarvan te oorweeg om indirek vir hom te getuig. Maria se woorde het moontlik tot Lukas gekom deur die apostel Johannes of sommige van die vroue het saam met haar gewoon.

Maria tydens die openbare bediening van Jesus

Soos Jesus se bediening ontvou het, was dit berug. In die biografie van die Maagd Maria kom dit voor, wanneer sy in die Evangelies as "haar Moeder" uitgewys word. Spesifieke konteks wat nie deur enige ander deel van die gemeenskap geniet word nie.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

'n Gedeelte wat in die Evangelie van Sint Lukas is, vertel op die oomblik wanneer 'n vrou omring word deur baie mense wat voor Jesus verskyn het en uitroep: "Geseënd is die moederskoot wat jou gedra het en die borste wat jou opgewek het." Jesus het geantwoord: "Geseënd is hulle wat die woord van God hoor en dit doen."

Volgens José María Cabodevilla het Jesus nie bedoel om met hierdie woorde te impliseer dat daar meer gelukkige mense as sy ma is nie. Alhoewel, in plaas daarvan om eksklusiewe klem te plaas op die suiwerheid van haar ma Maria. Ook met betrekking tot haar suiwer swangerskap of in haar goddelike swangerskap. Hy het gesê dat die belangrikste saligspreking van Maria is, nie in die feit dat hy hom gehad het en hom onderrig het nie. Behalwe dat hy gehoor het en sy woord in praktyk gebring het. En natuurlik nadat sy in hom geglo het, soos Isabel voorheen uitgedruk het: "Bly van jou dat jy geglo het".

In die Evangelie volgens Johannes is die berugte biografie van Jesus vervat in net twee gedeeltes waarin sy moeder Maria verskyn. Dit alles is in dieselfde evangelie geskryf. Wat beskryf die "troue in Kana" en "dood van die Here" dit wil sê, sy begin en sy einde in die bediening wat vir Jesus berug was.

Die bruilof van Kana neem deel aan die oomblik, waarin Jesus dit uitdruk. Dit het egter nie gekom nie "jou uur".  Maria is egter die een wat Jesus aanspoor om sy eerste wonderwerk te doen sodat sy dissipels in Hom sou glo. Maria verskyn weer wanneer sy aankom "Die tyd".

Dit wil sê die verhoging van Jesus: sy dood en opstanding. Hy wat gekruisig word, roep sy ma. Soos in die troue by Kana maar met 'n effense verskil wat vertel "Vrou". By hierdie geleentheid vertrou hy jou toe om die "Moeder" van die dissipel wat hy die meeste liefgehad het wat haar naas die kruis gekos het.

jy word geroep  "Vrou", Genesis noem die vrou van die begin van die tyd, "Eva, moeder van alles wat lewe." Baie priesters van die Katolieke Kerk Saint Jerome van Stridon, Saint Augustine of Hippo, Saint Cyril of Alexandria, Saint John Chrysostom, Saint John Damascene. Hulle dui die verband tussen "As die dood deur Eva gekom het, het die lewe deur Maria gekom."

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Maria in die Christendom

In die biografie van die Maagd Maria is 'n baie outydse beeld bekend. Dit is hare met haar baba Jesus in haar arms. Geannoteerde in die tweede eeu, "Katakombes van Priscilla, Rome".

Maria in die eerste vervolgings en teologie

Teen die tweede eeu het Saint Irenaeus van Lyon Maria "ons mees vooraanstaande advokaat" genoem. So het sy beeld verskyn met die voorstelling van die katakombes van Priscilla in Rome. Op dieselfde manier in die tweede eeu, is dit blootgestel as: «En in U, tot op die laaste dag, sal die Here die verlossing toon wat deur Hom aan die kinders van Israel gegee is.”

Ignatius van Antiochië, die biskop en geoffer deur die heerskappy van Trajanus in die jare 98 en 117. Hy het sewe briewe saamgestel wat gerig was aan Efese, Magnesia del Meander, Trales, Rome, Filadelfia en Smirna. Vir die res het hy 'n persoonlike brief aan biskop Polycarp van Smirna geskryf. Die mees transendentale van al die briewe aangaande alles wat met hierdie onderwerp verband hou, is die een wat hy voor sy dood aan die Christelike gemeenskap in Rome gestuur het. Dit was in die jare 98 en 110 nC

“...die maagdelikheid van Maria en haar geboorte, sowel as die dood van die Here, was vir die vors van hierdie wêreld verborge: drie luidrugtige verborgenhede wat in die stilte van God vervul is.”

Ignatius van Antiochië

Een van die drie grondslae van Christelike teologie is die oorsprong van Adamantius, van Alexandrië, wat die volgende woorde in die jaar 232 nC gespreek het.

“Maria het haar maagdelikheid tot die einde toe behou, sodat die liggaam wat bestem was om die woord te dien, geen seksuele verhouding met ’n man sou ken nie, van die oomblik dat die Heilige Gees en die krag van die Allerhoogste op haar neergedaal het as ’n skaduwee.

Ek dink dit is goed gegrond om te sê dat Jesus die eerste vrug van reinheid vir mans geword het, wat bestaan ​​uit kuisheid, en Maria op sy beurt vir vroue. Dit sal nie goed wees om die eerste vrugte van maagdelikheid aan 'n ander toe te skryf nie”.

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

Origen Ephrem die Siriër in die jare 306 en 373 nC, vader en geleerde van die Kerk, het hierdie woorde uitgedruk:

“Hoe kon sy wat in die Gees woon, wat bedek was met die skaduwee van die krag van God, 'n sterflike vrou word en in pyn geboorte gee, volgens die eerste vloek? geseënd genoem. Die Here wat met geslote deure ingegaan het, het vertrek so van die maagd af, want hierdie maagd het werklik geboorte gegee, maar sonder pyn"

Saint Ephrem Dit is hoekom daar besin word oor wat oor die biografie van die Maagd Maria in die Evangelie geskryf word. Alle soorte waardigheid en baie besondere toestande is duidelik. Alhoewel baie dink dat hulle traag was om geloof in Maria te hê. Dit is dus baie waarskynlik dat "Dit blyk dat die Kerk van Rome geen fees van die Maagd voor die sewende eeu gevier het nie."

“Toewyding aan Our Blessed Lady moet uiteindelik gesien word as 'n praktiese toepassing van die leer van die Nagmaal van Heiliges.

Aangesien hierdie leerstelling nie, ten minste nie eksplisiet, in die oudste weergawes van die Apostoliese Geloofsbelydenis gevind word nie, is daar miskien geen rede waarom ons verbaas moet wees dat ons nie duidelike spore van die kultus van die Heilige Maagd gedurende die eerste eeue vind nie. . van die Christelike era."

Hy het blykbaar met die gebruik van 'n oordenking daaruit gekom. Dit is waarskynlik dat dit gedurende hierdie derde of vierde eeue in Alexandrië gemaak is. Reeds teen die einde van die vierde eeu het die Theotokos hom stewig in verskillende fraksies van die kerk gevestig. Daar moet ook op gelet word dat sekere mense die verering van Maria beskou met ooreenkomste met die verering van ander vroue wat uit heidense kulture is.

Dit mag jou interesseer:  Biografie van David Ricardo: Wat het hy gedoen? en wie is dit?

Maria in die Katolieke, Ortodokse en Koptiese Kerke

Veronica van die Maagd uit die jaar 1405 of dalk 1410. Deur Gonçal Peris in die Museum van Beeldende Kunste van Valencia, eintlik 'n ikoon van die Maagd Maria wat gebaseer is op die beeld wat deur Sint Lukas van die Maagd Maria geskep is.

Sowel as die leerstelling van die Heilige Drie-eenheid waarin Jesus mediteer, een van die goddelike persone deel van die Vader, Seun en Heilige Gees. Daarom word die Maagd Maria die titel van theotokos gegee, dit wil sê, "Moeder van God". Mary se niggie Elizabeth gesê: “Gelukkig is sy wat geglo het dat die dinge wat deur die Here tot haar gespreek is, vervul sou word!” in Lukas hoofstuk 1:45

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

in hierdie gedeelte "Mnr" dit is onteenseglik God. Aangesien hy haar op daardie oomblik noem: "die moeder van my Here" die resensie is baie duidelik: ek het daaroor besin as die "Moeder van God".

Volgens die teologie van die Ortodokse Kerk sowel as die Katolieke. Dit word so beskou aangesien Jesus in 'n enkele persoon twee omgewings verenig het, die menslike en die goddelike. Waarna Maria verwys word as die Moeder van God, is 'n beskrywing van Maria as die moeder van Jesus in alle opsigte.

Ortodoksie vind dit delikaat om Maria te verklaar as die Dogter van God die Vader, sowel as die Moeder van God die Seun, en die Eggenoot van die Heilige Gees. Sy rasionele gedagte is soos volg: "As Jesus God is en Maria is die moeder van Jesus, dan is Maria die Moeder van God."

Die verpersoonliking simboliseer dat op 'n stadium die tweede Persoon van die Drie-eenheid, die Woord, van 'n goddelike aard, die menslike omgewing heeltemal beset het, al was hy 'n goddelike wese. Om op 'n wonderbaarlike manier in die Maagd Maria geskape te word. Van daardie oomblik af het Maria die moeder van die mens-God, dit is Jesus, begin word.

Vir Christene, meer as enigiets in die teologie van Katolieke, Ortodokse en Anglikane, stem hulle saam met die "Mariaanse paradokse" wat deur Castán Lacoma saamgestel is. Hulle word dus vanuit die aspek van geloof waargeneem. Aangesien dit deel is van die "heel verborgenheid van God, wie 'n kind wou word."

BIOGRAFIE VAN DIE MAAGD MARIA

En hy het in die maagd Maria 'n wonderlike godheid geplaas met betrekking tot haar moederskap. Op hierdie manier, aangesien Maria die moeder van Christus is, die vleesgeworde Woord, word God self vir Maria beskou as:

 • Sy is die vrou wat geboorte gegee het aan die wese wat alles geskep het.
 • Die een wat die een wat haar geskep het, voortgebring het.
 • Sy was die een wat die Grote en Ewige in haar skoot geïnterneer het.
 • Dit is die vrou wat in haar skoot opgesluit het wat nie in die hele wêreld pas nie.
 • Sy was die een wat hom in haar arms gehou het, en hy is die een wat alles ondersteun.
 • Die een wat die verbintenis gehad het om te waak oor die een wat alles op 'n moederlike manier sien.
 • Dit is die persoon wat gesorg het vir die God wat vir ons almal omgee.

In die Ortodokse en Katolieke kerke het hulle 'n geloof in die "Allerheiligste slaapplek van die Maagd Maria", dit is omdat sy in ag geneem het dat sy vry was van erfsonde, sy nie die dood kon sien nie. En dit is omdat die dood 'n gevolg is van erfsonde.

Dit is om hierdie rede dat dit gewoonlik deur die gelowiges geglo word: "Aan die begin het die Christelike gemeenskap geen herinnering aan Maria se dood gehad nie." In Jerusalem is die Benediktynse abdij van Hagia María of van die Dormition, waarvan die gewelf aandui dat Maria neergedaal het. Dit was eers om aan die slaap te raak voordat sy hemelvaart aangekom het. Wat plegtig deur Pius XII in die jaar 1950 aangekondig is.

Aan die ander kant, op dieselfde manier, word 'n gesegde ingevoer deur die priesters van die Kerk van Saint Melito de Sardes in die tweede eeu na Christus. Dat Maria klaar was met 'n kroon in die hemel na haar hemelvaart. Dit is gebaseer op 'n resensie wat ek geskryf het oor 'n gedeelte in die boek Openbaring (Openbaring) in hoofstuk twaalf. Vir die Katolieke Kerk is die Kroning van die Maagd Maria die vyfde bekendste Misterie van die Rosekrans.

Teologiese kwessies van Maria die Moeder van Jesus

Daar is teologiese vrae oor die biografie van die Maagd Maria, terwyl Luther en Calvyn wegbeweeg het van die Hervorming was die posisie van die Maagd Maria besig om te vervaag, maar in die Katolieke Kerk is haar posisie gehandhaaf aangesien hulle haar die naam gegee het van daardie vrou wat in sy binnegoed opgesluit wat nie in die hele wêreld pas nie.

Maar tot vandag toe is daar interpretasies van die biografie van die Maagd Maria wat tans nie ooreenkom soos in die gedeelte van Johannes 19:27 waar geskrywe staan:

“26 Toe Jesus sy moeder en die dissipel vir wie Hy liefgehad het, sien staan, sê Hy vir sy moeder: “Vrou, hier is jou seun.

27 Later sê Hy vir die dissipel: Hier is jou ma. En van daardie uur af het die dissipel haar in sy huis ontvang.”

Volgens wat Katolisisme in hierdie gedeelte van Johannes bevestig, is dat daar geen verskil is in wat geskryf is nie, maar vir Jesus van Nasaret was dit 'n baie belangrike oomblik in sy hele lewe wat hy saam met mense op aarde deurgebring het.

Om te sien of hy sy geliefde moeder die Maagd Maria in goeie hande agterlaat. Lego van daardie dissipel wat Jesus van Nasaret die meeste liefhet, hierdie woorde gesê het "en van daardie uur af het die dissipel haar as sy eie geneem" Dit word bevestig dat hy haar gemaak het asof sy eintlik die moeder was van die dissipel wat Jesus van Nasaret die meeste liefgehad het.

In die jaar van 1854 het Pous Pius IX 'n dogma gemaak wat 'n stelling is wat geldig is en in die biografie van die Maagd Maria is die Onbevlekte Ontvangenis gemaak, waar die Maagd Maria bevry word van die oorspronklike sonde van haar eie konsepsie. En dit is wet gemaak dat sy 'n vol lewe gelei het as sy 'n sondaar was, maar hierdie dogma is nie deur die Protestante aanvaar nie.

Op hierdie manier het die Katolieke Kerk van mening dat die dogma van geloof van die biografie van die Maagd Maria genoem word "LDie Heilige Maagd, op die eerste oomblik van haar bevrugting, is deur unieke genade en voorreg wat deur die Almagtige God verleen is, in afwagting van die verdienste van Jesus Christus, Verlosser van die menslike geslag, immuun teen enige vlek van erfsonde bewaar..

Vir die datum (01) 1950 November XNUMX, Pous Pius XII, deur die apostoliese Grondwet genoem "Munificentissimus Deus" verklaar die dogma van die Hemelvaart van die Maagd Maria met die volgende woorde:

“Nadat hy baie en herhaalde gebede tot God opgehef het en die lig van die Gees van Waarheid aangeroep het, tot eer van die almagtige God, wat die Maagd Maria sy besondere welwillendheid geskenk het;

om haar Seun, onsterflike Koning van die eeue en wenner van sonde en dood te eer; om die heerlikheid van dieselfde verhewe Moeder te vermeerder en tot die vreugde en geluk van die hele Kerk, met die gesag van onse Here Jesus Christus, van die geseënde apostels Petrus en Paulus en met ons s'n,

Ons spreek uit, verklaar en definieer dit as 'n goddelike geopenbaarde dogma dat die Onbevlekte Moeder van God en altyd Maagd Maria, nadat sy die verloop van haar aardse lewe voltooi het, liggaam en siel in die heerlikheid van die hemel opgeneem is.”

Met hierdie dogma wat Pous Pius XII verklaar en verorden het, word dit gedefinieer dat die gelowiges wat nog altyd geglo het in die maagd Maria, moeder van Jesus van Nasaret, waar die vlees van hierdie vrou vlees aan die seun van God gegee het, van menslike korrupsie ontsnap het. . Maar mense wat in die Protestantse godsdiens glo, ontken hierdie stelling.

Die Maagd Maria word in die kerke gereformeer

Met die tyd wat in hierdie artikel oor die biografie van die Maagd Maria verloop het, interpreteer die kerk die rol wat die Maagd Maria gespeel het en al die karakters en gebeure wat in daardie Bybelse tye gebeur het, en vestig slegs op die geskrifte van die apostels, en maak gebruik van die hermeneutiek wat die fundamentele basis van die interpretasie van tekste is.

In die kerke word alles aanvaar wat in die Bybel staan, en so word die wonderbaarlike konsepsie van Jesus van Nasaret deur die werk en genade van die heilige gees as 'n groot Bybelse waarheid aanvaar. En wanneer dit in die Bybel verwys na al die broers van Jesus van Nasaret, op hierdie manier wanneer die apostel Paulus oor Jakobus die Mindere skryf. Hy bevestig net dat hy die jongste van die Here se broers is om letterlik die ontkenning van die maagdelikheid van die biografie van die Maagd Maria te interpreteer. In 'n Bybelse gedeelte uit Matteus wat is:

“55 Is dit nie die seun van die timmerman nie? Word sy moeder nie Maria genoem en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie?

56 Is al jou susters nie by ons nie? Waar kom hierdie man dan al hierdie dinge vandaan?”

Almal in die stad Galilea was verbaas om te hoor dat die seun van 'n timmerman saam met moeder Maria wonderwerke kon verrig. Sodoende het hulle hom geïdentifiseer as die seun van die Maagd Maria. Hulle word ook onderskei deur die vier broers wat hy gehad het en wat volgens Jesus van Nasaret ook susters gehad het, maar in die teks van die Bybel word die woord broers gebruik om te verwys na mense van dieselfde bloed as onder andere neef of oom.

Maar in die Joodse gemeenskap en die Gereformeerde kerke interpreteer hulle dit as wat geskrywe staan ​​as hy 'n direkte familie van Jesus van Nasaret was, op dieselfde manier wat Martin Luther dit bevestig deur te sê:

“Maria is die Moeder van Jesus en Moeder van ons almal, alhoewel Christus die enigste een was wat op haar skoot gerus het... As Hy ons s'n is, moet ons in sy plek wees; want waar Hy is, moet ons ook wees en alles wat Hy het, moet ons s'n wees, en sy moeder is ook ons ​​moeder."

“(Sy is) die hoogste vrou en die edelste juweel van die Christendom na Christus … sy is adel, wysheid en heiligheid verpersoonlik. Ons sal haar nooit genoeg kan eer nie. Selfs al moet daardie eer en lof gegee word op 'n manier wat nie Christus of die Skrif minag nie.”

"...sy word met reg nie net die moeder van die mens genoem nie, maar ook die Moeder van God ... dit is waar dat Maria die Moeder van die ware en ware God is."

Oor die Onbevlekte Ontvangenis:

“Dit is soet en vroom om te glo dat die invloeiing van Maria se siel sonder erfsonde bewerkstellig is, sodat sy in die einste invloeiing van haar siel ook van erfsonde gesuiwer is en met die gawes van God versier is, en 'n rein siel ontvang het wat deurgegee is deur God; sodat sy van die eerste oomblik wat sy begin lewe het, vry was van alle sonde.”

Nog 'n belangrike figuur van Protestantisme genaamd Johannes Calvyn wat beskou word as een van die skrywers van die Protestantse hervorming wat die Calvinistiese leerstellings genoem word, aangedui in vyf punte van Calvinisme wat die volgende in die biografie van die Maagd Maria verklaar het:

"Helvidius het buitensporige onkunde getoon toe hy tot die gevolgtrekking gekom het dat Maria baie kinders moes gehad het omdat die term 'broers' van Christus verskeie kere genoem word."

“(Oor Matteus 1,25): Die afleiding wat hy [Helvidius] gemaak het, dat Maria nie 'n maagd gebly het tot haar eerste geboorte nie, en dat sy daarna ander kinders by haar man gehad het ... Geen regverdige en stewige afleiding kan gemaak word nie van daardie woorde ... soos dit sal plaasvind na die geboorte van Christus.

Hy word die "Eersgeborene" genoem; maar met die uitsluitlike doel om ons in te lig dat hy uit 'n maagd gebore is ... wat daarna gebeur het, word nie deur historici aan ons gerapporteer nie ... niemand sal hierdie argument hardnekkig kan volhou nie, behalwe deur uiterste gehegtheid aan dispuut."

Die hervormers van die kerk, beide Martin Luther en Johannes Calvyn, glo nie in wat die maagd Maria, moeder van Jesus van Nasaret, gedoen het nie en hulle het afgewyk van die idees van die inisieerders, daar word ook gesê dat baie van die Hebreërs beïnvloed is en geleef in 'n figuur clan call.

Die Maagd Maria in die Anglikaanse Kerk

In die biografie van die Maagd Maria was haar beeld nog altyd teenwoordig in die nagmaal van die Anglikaanse Kerk, maar in 2005 is 'n teologiese ondersoek oor die Maagd Maria en die Anglikaanse Kerk gedoen en die resultate is gepubliseer in 'n dokument met die akroniem ARCIC wat staan ​​vir (Anglikaans-Katolieke Internasionale Kommissie).

Dit mag jou interesseer:  Biografie van Fernando de los Ríos: Spaanse Intellektueel

Dit is die eerste gepubliseerde ondersoek waar die Anglikaanse kerk saam met die Katolieke een skryf oor die lewe van die Maagd Maria getiteld “Maria: Genade en Hoop in Christus”  gedateer 16 Mei 2005. Waar die biografie van die Maagd Maria en haar leer in die lewe van die kerk bespreek word.

Alhoewel dit 'n ondersoek is, word dit aan verskeie kerke gebied sodat hulle dit kan lees en alles wat gebeur kan evalueer, en dit kan aanstuur met 'n finale gevolgtrekking op die dokument van die biografie van die Maagd Maria.

Die verskynings van die Maagd Maria

In die biografie van die Maagd Maria word afgesluit deur die Katolieke Kerke, die Ortodokse Kerk en die Koptiese Kerk dit is 'n kerk van Egiptiese oorsprong, waar hulle almal verkondig dat al die heiliges en die Maagd Maria privaat met alle mense kan kommunikeer.

Al die boodskappe wat deur die heiliges en die maagd Maria aan mense geopenbaar is, word as private openbarings beskou en hierdie boodskappe kan ons almal help red. Maar die kerk het nie 'n outentieke verskyning van die Maagd Maria bewys nie, maar as 'n bonatuurlike verskynsel. En alle boodskappe moet ooreenstem met die Christelike leer en tradisie.

Deur dit op hierdie manier te doen, word die openbarings wat gemaak word as geloofswaarhede beskou, en die kerk spreek homself uit, maar laat dit in die hande van die gelowiges sodat hulle glo of nie, die verskynings wat deur die Maagd Maria gemaak word, word Mariophanies genoem. Onder die bekendste verskynings op die biografie van die Maagd Maria en wat amptelik bewys is, het ons:

 • del Pilar (Spanje, 40 nC).
 • Guadalupe Queen of Hispanity (Spanje, 1531de eeu, en vereer in Mexiko, XNUMX)
 • Coromoto (Venezuela, 1652)
 • Van die Wonderbaarlike Medalje (Frankryk, 1830)
 • Lourdes (Frankryk, 1858)
 • Chapi (Peru) 1917
 • Fatima (Portugal, 1917)
 • Medjugorje (Bosnië en Herzegovina, 1981)

Al hierdie verskynings in die biografie van die Maagd Maria word verskynsels genoem en is slegs vir die Katolieke Kerk gemaak. Terwyl in die Ortodokse Kerk al die verskynings wat opgeteken is, was toe die kerke in aanbou was. Ook in onlangse jare is baie verskynings in Egipte in die Koptiese kerk gerapporteer waar dit geïnterpreteer is as 'n troos in tye van vervolging.

Vernaamste maagde en beskermheiliges van die lande

In baie lande wat die Katolieke godsdiens aangeneem het, het hulle ook die biografie van die Maagd Maria as die beskermheilige van hul land aangeneem om vir hulle te sorg vir alles wat gebeur. Onder hulle het ons die volgende:

Our Lady of Divine Love: Dit is hierdie naam in die 13de eeu gegee, dit kom van die Middeleeuse Christene, dit is 'n Bisantynse beeld waar die Maagd Maria en die kind verskyn. Die beeld word gekroon op 1883 Mei XNUMX. Katolieke skryf sy voorsienende voorbidding toe om Rome tydens die Tweede Wêreldoorlog te bevry. Vanaf die oomblik dat Pous Pius XII haar die naam van die Verlosser van die stad Rome gegee het.

Virgin of the Pillar Zaragoza, Spanje: Op 20 Mei 1642 word die Virgen del Pilar uitgeroep as die beskermheilige van hierdie stad in die Katolieke kerk genaamd Catedral Basílica del Pilar. Die beeld van die Virgen del Pilar volgens die geskiedenis verskyn aan Santiago die Apostel in Caesaraugusta, daar laat die maagd 'n jaspiskolom wat bekend staan ​​as die pilaar.

En toe die stad gebou is, het Santiago en sewe ander mense 'n primitiewe adobe-kapel op die oewer van die Ebro-rivier gebou.En 'n groot Romaanse-styl kerk is daar gebou, wat in die XNUMXde eeu voltooi is.

Our Lady of Czestochowa: Dit is die mees gerespekteerde beeld van die Maagd Maria in Pole, sowel as een van die nasionale simbole. Die oorsprong van hierdie figuur van die Maagd Maria dateer terug na die jaar 1430, daar word gesê dat hierdie skildery van die Maagd van Our Lady of Czestochowa eers in Jerusalem was en daarna na die stad Konstantinopel oorgedra is.

Totdat hy uiteindelik in die jaar 1382 in Pole aangekom het en dit aan hom toegeskryf word dat dit, behalwe vir die klooster van Mount Brilliant, een van sy vernaamste wonderwerke is. Aangesien daar 'n Sweedse inval was en toe hulle die skildery van die Maagd gewys het, het hulle nie die klooster vernietig nie en die Swede het na ander plekke gegaan.

Maagd van Guadalupe (Extremadura): Dit is 'n Maria-aanroeping en sy heiligdom is geleë in die stad Guadalupe, in die provinsie Cáceres in die streek Extremadura, Spanje. Op 12 Oktober word sy gekroon as die koningin van Hispanity, 'n daad wat deur die Kardinaal Primaat van Spanje uitgevoer is en deur Pous Pius XI gestuur is.

Sy kroning is uitgevoer voor koning Alfonso XIIIEn In die kroon van die Maagd Maria is die naam van die Maagd gegraveer, wat die enigste is wat dit geskryf het, dit omdat Christopher Columbus in die jaar 1493 'n eiland met haar naam gedoop het.

Our Lady of Guadalupe (Mexiko): Ook bekend as die Maagd van Guadalupe, dit verskyn in 'n Katolieke kerk in Mexiko genaamd die Basiliek van Guadalupe, daar word gesê dat die Maagd van Guadalupe aan die Chichimeca-inheemse Juan Diego Cuauhtlatoatzin op die Tepeyac-heuwel verskyn het.

Die Maagd van Guadalupe het vir die inheemse gesê om na die stad te gaan en met die Eerste Biskop Juan de Zumárraga te praat, daar het die inheemse hom gesê dat die Maagd 'n groot heiligdom moes maak.

Die Biskop het nie geglo nie en vir die inheemse gesê om vir hom 'n bewys te bring, en toe hy terugkom, het die Maagd van Guadalupe weer aan hom verskyn, hierdie keer het hy 'n ayates en 'n paar blomme gebring wat hy in Tepeyac gesny het, toe hy dit aan die Eerste gewys het. Biskop in die ayates verskyn die beeld van die Maagd Maria, 'n donkerkop met mestizo-kenmerke.

Die Maagd van Guadalupe het baie gebede, waaronder haar gemeentelede 'n baie spesiale een uitspreek om haar te vra om vir hulle voor God in te tree, wat is:

“O Onbevlekte Maagd, Moeder van die ware God en Moeder van die Kerk! U, wat van hierdie plek u genade en u deernis betoon aan almal wat u beskerming vra; Luister na die gebed wat ons met kinderlike vertroue tot jou rig en stel dit voor jou Seun Jesus, ons enigste Verlosser.

Moeder van genade, Meesteres van die verborge en stille offer, aan jou, wat uitgaan om ons te ontmoet, sondaars, ons wy al ons wese en al ons liefde aan julle op hierdie dag. Ons wy ook ons ​​lewe, ons werk, ons vreugdes, ons siektes en ons pyne.

Gee vrede, geregtigheid en voorspoed aan ons volke; aangesien alles wat ons het en is, onder u sorg geplaas word, Dame en ons moeder. Ons wil heeltemal uwe wees en saam met u die pad van volle getrouheid aan Jesus Christus in sy kerk loop: moenie u liefdevolle hand los nie.

Maagd van Guadalupe, moeder van die Amerikas, ons vra u vir al die biskoppe om die gelowiges te lei op 'n intense Christelike lewe, liefde en nederige diens aan God en siele.

Dink na oor hierdie ontsaglike oes en tree in sodat die Here 'n honger na heiligheid by die hele volk van God inboesem, en oorvloedige beroepe van priesters en godsdienstiges, sterk in die geloof en ywerige verspreiders van die verborgenhede van God gee.”

Maagd van San Juan de los Lagos: Dit is die beskermheilige van die staat Jalisco, sy oudheid dateer meer as honderd jaar terug, sy beeld word elke jaar deur die gelowiges besoek, dit kom uit baie dele van die Verenigde State, Latyns-Amerika en Europa. Dit is die Maagd wat hulle die meeste besoek na die Maagd van Guadalupe.

Die geskiedenis daarvan dateer terug na die jaar 1623 toe ooggetuies gesê het dat 'n familie van akteurs in die stad Jalisco aangekom het om verskeie toneelstukke voor te dra, insluitend dié van 'n meisie wat, wat 'n vertoning met dolke gedoen het, op die grond geval het en onmiddellik gesterf het.

Haar ouers was so ontmoedig dat hulle nie geweet het wat om te doen nie, ten tyde van die begrafnis het 'n inheemse vrou met die naam Ana Lucía vir haar ouers 'n beeld gegee en vir haar gesê dat dit beteken dat sy die groot dame is, en die ouers het die heilige kaart op die bors van die meisie en sy het weer lewendig geword.

Our Lady of the Rosekrans van Chiquinquirá: Sy is een van die mees eerbiedige maagde, ook genoem die beskermheilige van Chiquinquirá, in Colombia en Venezuela, veral in die Zulia-staat. En in die stad Caraz in Peru. Dit het sy naam sedert dit sy verskyning in die gemeente Chiquinquirá gemaak het, daar het dit sy eerste wonderbaarlike manifestasie gemaak.

Op 3 Julie 1986 in Colombia besoek Pous Johannes Paulus II die Basiliek van Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá, om te bid vir die vrede van Colombia, in die jaar 1999 keer hy terug na Colombia na Bogotá die hoofstad om nog 'n gebed vir die vrede te doen . In die jaar 2017 het Pous Francis ook vir vrede in Colombia gaan bid.

In Venezuela kom duisende pelgrims ook om haar beeld te sien in die Basilica of Our Lady of Chiquinquirá (Maracaibo), haar beeld word elke 18 November van elke jaar gevier. Sy vonnis is soos volg:

"Soek hulp by die Maagd? Wil jy jou gebede ophef tot die Heilige van Chiquinquirá? Deur hierdie sterk gebed sal jy dit bereik, benewens dat jy hom op sy dag kan bedank, vir alles wat hy vir jou en jou geliefdes gedoen het. In die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees, Amen.”

Santa Maria de Coromoto in Guanare de los Cospes: die Maagd van Coromoto vereer deur baie Venezolane, aangesien sy die beskermheilige van alle Venezolane is, het die Heilige Stoel haar aanwysing as Hoofbeskermheer van die Aartsbisdom Caracas goedgekeur, op 19 November 2011, wat meer as 370 jaar gelede verskyn het.

Op daardie tydstip het hy sy beeld nagelaat aan 'n plaaslike Indiër wat aan die Cospe-stam met die naam Coromoto behoort. Dit is 'n beeld wat 'n grootte van 205 sentimeter by 2 sentimeter breed het. Haar heiligdom is geleë in die Basilica Menor Nacional Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, gebou op die terrein toe sy vir die tweede keer verskyn het. Met die volgende gebed het sy haarself as die beskermheilige van Venezuela toegewy:

"O, liewe Moeder van Coromoto! U wat die geboorte en ontwikkeling van ons tuislandgeskiedenis vergesel het, ons kom na u plante om onsself te wy as 'n volk, as 'n nasie wat u as Moeder erken en om vir u te sê dat ons u s'n is. Ons wil ons behoeftes, begeertes, stryd en prestasies baie na aan jou hart plaas.

Op hierdie oomblik in ons geskiedenis vra ons jou om na hierdie kinders van jou te kyk wat in die tranedal loop en hulle te troos deur altyd vir ons jou Seun te wys. Ons heilig ons tuisland Venezuela, met al sy kinders, met hul gesinne, met diegene wat ly en vergeet word.

Leer ons, Maagd Llanera, om jou Seun binne-in ons te dra met dieselfde liefde en aanbidding waarmee jy hom gedra het. Mag hierdie spesiale toewyding ons kinders meer getrou maak aan die Kerk, aan sy pastore en predikante. Wys jouself as 'n Moeder, as die pragtige Dame van die Tucupido-rivier, aan almal wat ver is.

Ontvang, Maagd van Coromoto, ons toewyding en ondersteun ons doel om as dissipels en sendelinge van die Seun te lewe sodat ons ons dooproeping ten volle kan uitvoer en sodoende eer aan die Allerheiligste Drie-eenheid kan gee.”

Our Lady of the Rosekrans van Fatima: Die Maagd van Fatima het sy oorsprong in die getuienis van drie herderkinders, die name van die kinders was Lucía dos Santos, Jacinta en Francisco Marto, hulle het bevestig dat hulle die teenwoordigheid van die Maagd van Fatima by verskeie geleenthede in die dorp gesien het van Cova da Iria, Fátima, in Portugal, tussen 13 Mei en 13 Oktober 1917.

Die boodskappe wat hy aan die drie pastore gegee het, het hom profeties en eskatologies verklaar aangesien 'n nuwe oorlog voorspel is, 'n tyd later die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het, benewens die poging tot sluipmoord op Pous Johannes Paulus II in voormalige Sowjet-Rusland.

Die Heiligdom van die Maagd van Fátima is in die stad Ourém geleë, en word ook beskou as een van die grootste pelgrimstogsentrums ter wêreld. Op daardie plek waar die heiligdom geleë is, was waar die Maagd van Fatima vir die laaste keer verskyn het, en meer as sewe miljoen gemeentelede vergader elke jaar.

Our Lady of Lourdes: In sy geskiedenis het dit verwysing dat dit 18 verskynings by die herderin Maria-Bernarda Sobirós gemaak het, haar eerste verskyning was op 11 Februarie 1858, daar het sy openbarings begin ontvang, die groot openbaring wat sy gemaak het was dié van die groot onberispelik.

Op 2 Maart van dieselfde jaar het hy die herderin gevra om na die grot te gaan en vir haar 'n kapel te bou, die maagd is die heilige Onbevlekte Ontvangenis genoem. Terwyl die verskynings van die Maagd van Lourdes gemaak is, het die herderin 'n soort beswyming betree dat wanneer sy 'n brandende kers vashou, dit in die visioene verteer is en die vel bereik het, maar die herderin het geen pyn getoon nie.

"O liefste Maagd van Lourdes, Moeder van God en ons Moeder! Vol ellende en met trane wat uit ons oë vloei, kom ons in die bitter ure van siekte na u moederhart, om u te vra om die skat van u genade met die hand vol oor ons uit te stort.

Ons is onwaardig vir ons sondes dat U na ons luister; maar onthou dat daar nog nooit gehoor is dat nie een van die wat na U toe gekom het, in die steek gelaat is nie. Sagte ma! Vriendelike ma! Soet ma!

Aangesien God deur jou hand ontelbare genesings in die wonderbaarlike Grot van Lourdes bewerk en soveel slagoffers van pyn genees, hou ook 'n blik van seën vir ons arme pasiënt... (sê die naam van die pasiënt). Verkry van jou Goddelike Seun Jesus Christus die gewenste gesondheid, as dit tot groter eer van God moet wees.

Maar veel meer, bereik ons ​​al die vergifnis van ons sondes, geduld en gelatenheid in lyding en bowenal 'n groot en ewige liefde vir ons God, vir ons gevange in die hutte.

Amen. Maagd van Lourdes, bid vir ons! Troos van die geteisterdes, bid vir ons! Gesondheid van die siekes, bid vir ons!”

Our Lady of Pontmain: Sy is ook bekend as Our Lady of Hope saam met Our Lady of Lourdes en Our Lady of La Salette, hulle is die drie maagde wat Frankryk verteenwoordig. Dit word erken deur die Heilige Stoel deur Pous Pius XI.

Die storie lui dat sy in die biografie van die Maagd Maria haarself in Pontmain gemanifesteer het, op 17 Januarie 1871. In Frankryk, terwyl sy in Frankryk teen Pruise geveg het, dan verskyn sy vier maande nadat Napoleon III gevange geneem is in die slag van Sedan. Sy sin is:

"Bid, my kinders, God sal gou na julle luister, my Seun laat hom deur deernis beweeg"

As jy hierdie artikel oor die "Biografie van die Maagd Maria" belangrik gevind het, nooi ek jou uit om die volgende skakels te besoek:


Die inhoud van die artikel stem ooreen met ons beginsels van redaksionele etiek. Ons werk tans daaraan om ons inhoud in ander tale reg te stel en te verbeter.

As jy 'n geakkrediteerde vertaler is, kan jy ook skryf om saam met ons te werk. (Duits, Spaans, Frans)

Om 'n vertaalfout of verbetering aan te meld, klik hier.

Kreatiewe stop
IK4
Ontdek aanlyn
Aanlyn volgelinge
verwerk dit maklik
mini handleiding
a hoe om te doen
Tipe Ontspan
Lava Tydskrif