Biografie van Augusto Comte: Werke, teorie en bydraes

Ons nooi jou uit om in die volgende artikel alles te weet wat verband hou met die lewe en werk van Augusto Comte, beskryf as die inisieerder van positivisme en wetenskaplike sosiologie. leer meer van sy lewe deur die Biografie van August Comte.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Biografie van August Comte

In ons artikel vandag sal jy meer leer oor die lewe en werk van een van die mees erkende intellektuele figure in die wêreld, Augusto Comte, gebore in die 1798-dekade. In die Biography of Augusto Comte word hy geïdentifiseer as die inisieerder van positivisme. om een ​​van die eerste promotors van wetenskaplike sosiologie te wees.

Die swaartepunt van sy model is die wet van die drie stadia, reeds geformuleer in die werke van sy jeug. Daardeur lewer August Comte sekere kritiek op godsdiens en metafisika, en die verklaring van sy positivisme. Hierdie teoretiese posisie is, eienaardig genoeg, 'n "anti-filosofiese filosofie", wat outentieke kennis slegs as wetenskaplik-eksperimentele leer beskou, wat die ruimtelike aanspraak van filosofie as ydel en nutteloos verklaar.

Lewe en werk

In hierdie deel van ons artikel sal ons sekere besonderhede uitlig wat verband hou met die biografie van Augusto Comte. Hierdie emblematiese figuur van wetenskaplike sosiologie is gebore in 'n gebied bekend as Montpellier op 19 Januarie 1798, volgens amptelike rekords. Sy geboorte het plaasgevind binne 'n familie wat hoofsaaklik Katolisisme en monargisme beoefen het, soos deur die Comte self in die persoonlike Voorwoord tot die Cours de Philosophie positief gesê.

As kind is Augusto Comte opgevoed met godsdienstige waardes, maar toe hy veertien jaar oud was, het hy die besluit geneem om af te wyk van die geloofspad wat deur sy familie ingeskerp is, om homself as 'n vrydenker en 'n republikein te kom verklaar; 'n gesindheid wat al die lede van die gesin verbaas het omdat hulle in stryd was met die opvoeding wat aan die jong Augusto Comte gegee is.

Die biografie van Augusto Comte beklemtoon ook sy tyd by die opvoedkundige sentrum l'skool Politegniek gebaseer in die stad Parys, 'n instelling wat hy in die dekade van 1814 betree het. Destyds was dit een van die beste opvoedkundige sentrums wat in die Revolusie bevorder is en in sy ruimtes is die tegnici van die nuwe regime opgelei.

Vanaf die oomblik dat hy tot hierdie instelling toetree, het Augusto Comte uitgestaan ​​vir sy briljante vermoë en talent, wat hom toegelaat het om te begin met die lees van sommige werke van Fontenelle, Maupertuis, A. Smith, Duclos, Diderot, Hume, Condorcet, De Maistre, De Bonald, Bichat en Gall, wat in hom sy gedagtes vermeerder het oor 'n sosiale hervorming gerig op 'n samelewing wat deur wetenskaplikes oorheers word.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Die instituutSkool Politegniek van Parys is gedwing om sy deure te sluit weens sy republikeinse idees, wat daartoe gelei het dat Augusto Comte vir 'n tydperk na Montpellier moes terugkeer, waar hy verskillende aktiwiteite begin uitvoer het om ekonomies te oorleef. Hy het wiskundeklasse aangebied en terselfdertyd anatomie en fisiologie aan die Fakulteit Geneeskunde studeer.

Jare later, volgens die Biografie van Augusto Comte, besluit die emblematiese wetenskaplike karakter om definitief na die stad Parys te verhuis, wat 'n daad van ongehoorsaamheid teenoor sy ouers verteenwoordig wat nie dieselfde besluit gedeel het nie. Terwyl hy in Parys woon, ontmoet hy die sosialistiese leier Saint-Simon, wat ons onthou was 'n dissipel van D'Alembert, wat gewerk het aan die projek om die samelewing te herorganiseer deur wetenskap en tegnologie.

Dit was gedurende hierdie tydperk dat August Comte die groot gebrek aan 'n morele en intellektuele herstel van die samelewing besef het en d'Alembert begin help het deur as sy sekretaris te werk van 1817 tot 1824. In daardie tydperk, spesifiek in 1822, het Comte geskryf by die versoek van Saint-Simon die "Plan des travaux scientifiques necessaires pour réorganiser la société” (werk wat weer gepubliseer is met die titel van Système die politique positief, en waarin hy die onlosmaaklike eenheid van wetenskap en politiek handhaaf).

Die Biografie van Augusto Comte wys daarop dat die jong man na genoemde publikasie, in 1824, besluit het om van Saint-Simon weg te trek om 'n nuwe stadium as 'n onafhanklike te begin. Dit was in daardie jaar dat Comte begin om lesse by sy huis aan 'n groep dissipels te gee. Onder sy studente het baie emblematiese karakters uitgestaan, soos: die natuurkenner Alexander von Humboldt, die wiskundige Poinsot en die fisioloog Blainville.

As gevolg van hierdie ontmoetings het een van sy mees emblematiese en bekendste werke van Augusto Comte na vore gekom, soos "Cours de Philosophie positive" (1830-1842), wat uit ses volumes bestaan. In die Biografie van Augusto Comte word ook melding gemaak van die wetenskaplike se persoonlike lewe, veral sy sentimentele verbintenis met Corline Massine.

Volgens wat die biografie van Augusto Comte aandui, het sy huwelik met Carolina Massine in die dekade van 1825 plaasgevind en 'n jaar later het sy emblematiese werk skaars aan die lig gekom "Oorwegings oor die geestesvoorwaarde”, Hy het die eerste tekens van geestesversteuring begin toon, waarvoor hy gedwing is om vir ongeveer 'n jaar in 'n kranksinnige-asiel opgeneem te word.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Nadat hy vir 'n jaar in die asiel gebly het, verlaat Augusto Comte die mediese sentrum met die diagnose "nie genees nie". Terugvalle en ekonomiese swaarkry het deel van sy lewe begin wees, tot aan die einde van sy dae op aarde. In die jaar 1840 word Comte deur 'n sterk krisis geraak wat daartoe gelei het dat hy in 1842 van sy geliefde vrou geskei het.

Nadat hy romanties van sy vrou geskei het, begin Augusto Comte 'n stadium van geestelike probleme in die gesig staar, en beskou homself as die messias van 'n sosiale sending. Op daardie tydstip het hy nederig oorleef as 'n assistent-professor by L'École Polytechnique, sonder om as professor by dieselfde Skool aangestel te word, en hy is ook nie die leerstoel van Geskiedenis van Wetenskappe aan die College de France.

In die 1845-dekade sê die Biografie van August Comte dat die jong man vir Clotilde de Vaux ontmoet het, wat geskei van haar man geleef het en wat 'n jaar later gesterf het. Om so 'n vrou te ken het in Comte 'n nuwe fase van sy denke wakker gemaak.

Laat ons onthou dat Augusto Comte in die eerste fase (van 1830 tot 1845) 'n positiewe filosofie probeer opper het, maar in hierdie tweede fase het hy hoofsaaklik gefokus op die uitvoering van die idee van 'n nuwe godsdiens, bekend as die godsdiens van die mensdom , hard gewerk om 'n struktuur soortgelyk aan dié van 'n ware Kerk te bereik.

Volgens die mening van baie navorsers was August Comte se terugkeer na godsdienstige strominge deels te danke aan die uitspattigheid van die passie wat hy vir Clotilde de Vaux gevoel het. Die mees algemene mening dui egter op kontinuïteit tussen die twee tydperke en 'n herbevestiging van hul leerstellings oor wetenskap en positiewe sosiologie.

Volgens Augusto Comte se eie mening was die godsdiens wat hy in die laaste jare van sy tyd in hierdie wêreld gebou het, 'n faktor wat hy van die begin af in die hart van positivisme gehou het. Dit het niks te doen met die stroming van die Christendom nie, maar met die emosionele krag van veral die godsdienstige karakter.

“Wanneer die nodige verhouding tussen die filosofiese basis en die godsdienstige konstruksie nie verstaan ​​is nie, lyk dit of die twee dele van my loopbaan in verskillende rigtings loop. Dit is dus gepas om dit te verstaan ​​dat die tweede beperk is tot die uitvoering van die lot wat deur die eerste voorberei is.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Hierdie bylaag moet spontaan so 'n oortuiging inspireer wanneer ek besef dat ek van my begin af probeer het om die nuwe geestelike krag te vind wat jy nou ingestel het. Al my eerste opstelle het my laat besef dat hierdie sosiale operasie, eerstens, intellektuele werk vereis het.

Waarsonder die leerstelling nie stewig gevestig kon word nie, bestem om 'n einde aan die Westerse rewolusie te maak. Dit is hoekom ek die eerste helfte van my loopbaan daaraan gewy het om, gebaseer op wetenskaplike resultate, 'n werklik positiewe filosofie te konstrueer, die enigste moontlike basis vir universele godsdiens» [Oeuvres, t. X, Algemene Aanhangsel, pp. I-II].

In die jaar 1848 het die rewolusie ontplof en Augusto Comte besluit om by die geledere van die revolusionêre aan te sluit, en vind in hierdie tipe klas die samelewing wat hy verwag het, maar die teleurstelling in hom was baie vinnig, soveel so dat hy in 1852 'n bondgenoot gemaak het. met Napoleon III wat met 'n staatsgreep die tweede ryk gevestig het.

Die slotfase van Augusto Comte se denke word weerspieël in die Discours sur l'ensemble du positivisme, vanaf 1848 en bowenal in die Système die politique positief ou Verdrag van sosiologie wat die godsdiens van die mensdom instel (1851-1854), in vier uitgawes, wat die titel van sy eerste werk teruggee. Juis uit daardie laaste tydperk is ook die werke:

 • Catéchisme positiviste ou Sommaire exposition de la religion universelle (1852)
 • Appel aux conservateurs (1855)
 • Verdrag van philosophie mathématique (1856)

Dit is die eerste uitgawe van die drie wat die werk genaamd "Synthèse subjective ou Système universel des conceptions propres à l'état normal de l'Humanité (1856)" moet bou. Dit was in hierdie werk waar August Comte wiskunde met godsdienstige gevoel in verband gebring het, selfs thaumaturgiese eienskappe aan getalle toegeken het en 'n positiewe drie-eenheid daargestel het.

Die volgende twee volumes, wat nooit gepubliseer is nie, het Auguste Comte bedoel om veral op Positiewe Morale te fokus en die Nywerheid positief. Hy het destyds, en om sy moeilike finansiële situasie op te los, sy naaste Engelse en Franse positivistiese kollegas gevra vir 'n vaste jaarlikse finansiële ondersteuning in ruil vir die lesse wat hy hulle gegee het.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Danksy hierdie bydraes kon hy oorleef tot 5 September 1857, die jaar waarin sy dood aangeteken word. Sy lywige korrespondensie is postuum gepubliseer. Dit is belangrik om daarop te wys dat daar deur die geskiedenis verskeie oorwegings gemaak is oor die impak wat die krisisse wat hy in die gesig gestaar het op sy filosofie gehad het.

Daar kan geen twyfel wees dat August Comte 'n lewe van op en af ​​gehad het, waar hy episodes van psigiese wanbalans noukeurig ervaar het, en dit is nie maklik die impak wat patologie op hul manier van dink gehad het, te onderskei.

positiewe filosofie

Voordat u die gedagte wat deur Augusto Comte bevorder is, verstaan, is dit verstandig om die hele histories-kulturele konteks wat gedurende sy tyd geleef het, en veral sy sosio-politieke doelwitte te ken.

"Comte se hele leerstelling en veral sy wetenskaplike leerstelling is slegs verstaanbaar as deel van sy projekte van universele hervorming, wat nie net die wetenskap dek nie, maar die ander sektore van die menslike lewe." [Kolakowski 1984]

Augusto Comte, voordat hy positivisme gestig het, moes moeilike oomblikke in die geskiedenis trotseer, onder andere die stadium ná die Franse rewolusie, waartydens Frankryk en baie van die Continente Europeërs het hul visier daarop gerig om 'n soliede politieke organisasie te bewerkstellig. Auguste Comte se leerstelling spruit ook voort uit die poging om die sosiale orde van sy tyd te herorganiseer.

Die Biografie van Augusto Comte beklemtoon hoe die karakter se manier van dink in daardie tyd was. Volgens wat gesê word, het hy geglo dat die politieke en morele krisis wat die samelewing in die gesig staar, niks anders was as die uiterlike manifestasie van die toestand van intellektuele anargie nie.

Van daar af het Augustus Comte gehoop dat met die uitbreiding van wetenskaplike kennis, populêre onderrig in die wetenskappe en rykdom 'n vreedsame samelewing bewerkstellig sou word. Dit was van daardie oomblik af dat Comte besluit het om die werk te begin om die eenheid van kennis te bou, en wetenskap as 'n grondslag te lê.

Die positiewe gedagte wat deur August Comte in die XNUMXde eeu voorgestel is, is aangebied met 'n beter en meer volledige struktuur as die verligting van die XNUMXde eeu. Die voorstel wat deur Comte bevorder is, het die punt ten gunste daarvan gehad om na 'n kompleks van meer gevorderde wetenskappe te verwys.

Juis die breë ontwikkeling van wetenskaplike kennis, wat in die XNUMXde eeu plaasgevind het, het die positivisme die indruk gewek dat die wetenskap alle aspekte van die werklikheid, beide natuurlike en menslike, uitputtend en definitief kon omhels en enige ander vorm van kennis kan vervang.

Elkeen van die voordele wat die positiewe stroom van August Comte bied, het gedien om die humus te veroorsaak waarin Comte se positiewe leerstelling beslis gegenereer word. Ek kan verseker dat die omgewing waaruit Comte begin hoofsaaklik die ensiklopediese is, met sy uitputtende ontleding van die wetenskap, en sy voortdurende historiese veranderinge, tesame met die sosiale bekommernisse van die vroeë negentiende eeu, reeds latent in die Verligtingsfilosowe.

Augusto Comte se denke is beïnvloed deur die leerstelling van sommige filosowe soos D'Alembert, Montesquieu, Turgot en Condorcet. Verder, wat die kritiek op die metafisika betref, bestaan ​​daar geen twyfel nie dat Comte steun op die empirisme van Hume, wat hy in die Catéchisme positiviste as sy vernaamste promotor in die filosofie beskryf. En, meer onmiddellik, vir sy wetenskaplike en sosiale idees, is hy afhanklik van Saint-Simon.

Die wet van die drie stadia, die kern van die Comtiaanse filosofie

Dit is belangrik om daarop te let dat die leerstelling wat deur August Comte bevorder is, hoofsaaklik gebaseer is op die sogenaamde wet van die drie denkfases, wat reeds in die werke van sy jeug beskryf is. Volgens Comte self was sy belangrikste bevinding hierdie "fundamentele wet" van wetenskaplike, kulturele en sosiale vooruitgang, wat ook die evolusie van individuele menslike denke beskryf.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Deur genoemde wet spreek August Comte sy kritiek op godsdiens en metafisika uit, benewens die publikasie van sy positivisme. As gevolg van hierdie wet bring 'n ander stelsel van wetenskap.

Comtian uitstalling en interpretasie

Volgens wat Auguste Comte gedink het, kan die individuele en menslike geskiedenis slegs die gewenste punt van kennis bereik deur 'n stadige evolusie wat op 'n onontbeerlike wyse dieselfde wet volg.

"Deur die totale ontwikkeling van menslike intelligensie, in sy verskillende sfere van aktiwiteit, vanaf sy eerste eenvoudigste manifestasie tot vandag te bestudeer, glo ek dat ek 'n groot fundamentele wet ontdek het, waaraan dit onveranderlik onderworpe is, en dat dit lyk my, dit kan vasgestel word deur rasionele bewyse en ook deur historiese verifikasie.'

Die Biografie van August Comte beskryf ook kortliks die groot oomblikke van hierdie wet:

“Hierdie wet bestaan ​​uit die feit dat elkeen van ons hoofopvattings, elke vertakking van ons kennis, opeenvolgend deur drie verskillende teoretiese stadia gaan: die teologiese of fiktiewe toestand; die metafisiese of abstrakte toestand; die wetenskaplike of positiewe toestand (...)

Drie soorte filosofie of algemene stelsels van opvattings oor die stel verskynsels, wat mekaar uitsluit, spruit hieruit voort: die eerste is die nodige beginpunt van menslike intelligensie; die derde, sy vaste en definitiewe toestand; die tweede is slegs bedoel om as 'n oorgang te dien” [Positiewe Filosofie kursus, les. 1].

die teologiese stadium

Aan die begin van die skeppingsgeskiedenis was die individu verras oor die aanslag van die Natuur. Met die bedoeling om die aard van wesens en die oorsake van gebeure, gevul met vrees en verbasing te ontdek en te ken, het Comte hulle toegeskryf aan die wil van bomenslike wesens (gode, goeie en bose geeste wat die heelal bevolk en dit heeltemal bestuur). .

Die primitiewe mens het gemeen dat natuurlike gebeure by bonatuurlike agente plaasgevind het, wie se arbitrêre ingryping al die oënskynlike anomalieë van die heelal sou verklaar. Vandaar die dringendheid om 'n beroep op magie, gebede en opofferings te doen, om daardie magte te onderwerp en die genesing van siektes, reën en uiteindelik alle tydelike voordele te verkry.

Volgens wat Augusto Comte geglo het, is alles wat hy destyds deur die wetenskap in primitiewe tye bereik het gedoen met elemente wat aan godsdiens gekoppel is. Sy eerste poging, gebaseer op taamlik fantasievolle motiewe, het die ontstaan ​​van verskillende mitologieë, teogonie en teologie moontlik gemaak waarin, met verloop van tyd, die uniekheid van God bevestig is, dit wil sê die hegemonie van 'n hoofgod. .

August Comte gebruik beslis die term "teologies" vir hierdie eerste fase, alhoewel daar diegene is wat sê dat die mees geskikte term om dit te vervang "godsdienstig" sou wees, aangesien die skrywer van positivisme meer glo in godsdienstige gedrag, in die verhouding tussen die mens en God of met die gode, maar nie in filosofiese spekulasies oor God nie [Sanguineti 1981: 700].

die metafisiese stadium

Mense, uitgeput van die soeke na 'n God wat nêrens hul verskyning maak nie, maak hulself gode, aangesien die natuur as geheel onder die domein en mag van hulleself is, en begin dink dat hulle die vermoë het om alle dinge te orden volgens hul eie wil en dat hulle ook vir God kan vervang.

Die mensdom het begin verstaan ​​word uit kriteria wat nie deur ervaring geverifieer kon word nie. Dit gaan verder as die teologiese. Hy skryf die oorsprong en beweging van dinge toe aan 'n abstrakte krag. Dit word gekenmerk deur die oorgang van politeïstiese ingryping in menslike handelinge na 'n monoteïstiese verklaring en metafisiese verklarings van natuurverskynsels.

Daar word geglo dat die metafisiese toestand veral die tyd van adolessensie kenmerk omdat dit gedurende hierdie tydperk is waar die superieure magte geloof verloor, al weet hulle nie die redes vir die verskynsels nie, hulle hulself permanent bevraagteken en gedwing word om abstrakte verklarings te plaas. om jou behoefte om te weet te dek.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Oor die algemeen het mense probeer glo dat God 'n abstrakte wese is. Hulle het ook geglo dat 'n abstrakte krag of sekere verborge kragte die gebeure van die heelal rig. Metafisiese denke skakel die geloof in 'n konkrete God heeltemal uit.

positiewe stadium

In die positiewe stadium wat deur August Comte voorgestel is, staan ​​die gees van die individu, wat die min moontlikhede erken om absolute beginsels te vind, af van sy poging om die oorsprong en bestemming van die heelal te vind en om die direkte redes vir die verskynsels te verstaan, om slegs te fokus op ontdek, deur waarnemings en redenering, die effektiewe wette van gebeure, dit wil sê die onveranderlike verhoudings van opeenvolging en ooreenkoms.

Volgens wat Augusto Comte deur sy positiewe stadium aandui, laat vaar die individu heeltemal sy poging om uiteindelike oorsake en verklarings van gebeure buite elkeen van die ervarings wat in die gesig gestaar word, te vind.

Metafisika is dus deur die moderne wetenskap verplaas. Tydens hierdie fase van die ontwikkeling van die gees van die individu kan die samelewing sy absolute afhanklikheid van sy begeertes om die tegnologiese veld van die natuur te beheer demonstreer, terwyl dit in die spekulatiewe veld volmaaktheid bereik totdat dit daarin slaag om wetenskaplike kennis onder 'n enkele wet te verenig. (Laplasiaanse ideaal). Dit is belangrik om die hoofteks van die Comtiaanse filosofie te noem, waarvan die inhoud pas blootgelê is:

"In die teologiese stadium, die menslike gees, deur in wese sy ondersoeke te rig op die intieme aard van wesens, die eerste en finale oorsake van al die gevolge wat hy waarneem, in 'n woord, op absolute kennis ...

... verskynsels word voorgestel soos geproduseer deur die direkte en voortdurende werking van bonatuurlike agente, min of meer talle, wie se arbitrêre ingryping al die oënskynlike anomalieë van die heelal verklaar.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

» In die metafisiese stadium, wat basies niks meer as 'n eenvoudige algemene wysiging van die eerste is nie, word bonatuurlike agente vervang deur abstrakte kragte, ware entiteite (gepersonifiseerde abstraksies) ...

... wat inherent is aan die verskillende wesens van die wêreld, en bedink as in staat om al die waargenome verskynsels op sigself te veroorsaak, wie se verduideliking dan bestaan ​​in die toewysing van elkeen van hulle die ooreenstemmende entiteit.

» Laastens, in die positiewe stadium, verloën die menslike gees, wat die onmoontlikheid om absolute begrippe te verkry, die soeke na die oorsprong en bestemming van die heelal en om die intieme oorsake van verskynsels te ken, om homself uitsluitlik daarop te wy om te ontdek, met die regte gebruik gekombineer van redenering en waarneming, sy effektiewe wette, dit wil sê, sy onveranderlike verhoudings van opvolging en ooreenkoms.

Die verduideliking van die feite, dan gereduseer tot hul werklike terme, is nou niks meer as die vereniging wat tussen die verskillende besondere verskynsels en sommige algemene feite gevestig is dat die vooruitgang van die wetenskap geneig is om meer en meer in getal af te neem nie.

» Die teologiese sisteem het die hoogste volmaaktheid bereik waartoe dit in staat is, toe dit die verskillende stel talle onafhanklike godhede, wat oorspronklik uitgedink is, vervang het deur die voorsienigheidsaksie van 'n enkele wese.

Net so bestaan ​​die hoogtepunt van die metafisiese sisteem daarin om, in plaas van bepaalde entiteite, 'n enkele algemene entiteit, die natuur, te bedink, wat as die enigste bron van alle verskynsels beskou word.

Net so sal die volmaaktheid van die positiewe sisteem, waarheen dit onophoudelik neig, al is dit baie waarskynlik dat dit dit nooit sal bereik nie, die vermoë wees om alle waarneembare verskynsels as besondere gevalle van 'n enkele algemene feit voor te stel: bv. van gravitasie. universeel” [Course of Positive Philosophy, pp. 187-189].

Augusto Comte verseker dat die stadiums wat beskryf word gelyktydig verwerp word: In die geval van metafisika was dit in beheer van die vervanging van godsdiens, en wanneer die samelewing daarin slaag om die laaste stadium te bereik, sal beide godsdiens en metafisika deur wetenskap vervang word, alhoewel dit duidelik maak dat godsdiens sal altyd 'n teenwoordigheid in die samelewing hê, wat die doelwit vervul om 'n duidelike sentimentele eis te bevredig.

Comte, stigter van positivisme, maak voortdurend melding van die wet van die drie stadia, vind daarin die basis van sy hele opvatting, kom toepas dit op alle aspekte van die ontwikkeling van die individu en van die hele mensdom; ook tot die evolusie van die wetenskap in die algemeen en van elke wetenskap in die besonder. Beskawings en kulture ontwikkel ook volgens dieselfde evolusionêre ritme. Hierdie wet word uiteindelik gevestig as die fundamentele dogma van positivisme. August Comte het die historiese ontwikkeling soos volg kom beskryf:

«Ek glo dat hierdie geskiedenis verdeel kan word in drie groot tydperke, of state van beskawing (...) Die eerste is die teologiese en militêre tydperk (...) Die tweede is die metafisiese en wettiese tydperk (...) in kort, die derde is die wetenskaplike en industriëleOeuvres, T. X, p.112].

Dit is die moeite werd om te noem dat elkeen van hierdie stadiums tegelykertyd deur verskillende fases saamgestel word: In die geval van die teologiese stadium staan ​​dit drie spesifieke momente in die gesig; fetisjisme, politeïsme en monoteïsme, waaraan hy lang studies wy totdat hy sy hoogtepunt in die Christendom bereik het. Op sosiale vlak stem dit ooreen met die teologies-militêre regime, gebaseer op die absolutisme van gesag, die goddelike reg van konings en 'n dominante teenwoordigheid van militarisme as die strukturerende as van die samelewing.

In die Christendom behoort geestelike mag aan die Pous, wat God op aarde verteenwoordig; en die tydelike mag, aan die konings en keisers, wat deur God gekies is. Volgens wat Augusto Comte verduidelik, plaas die teologiese stadium dit in die tyd van die Oudheid en die Middeleeue. As die teologiese stadium "organies" is, in die sin van stabiel, is die metafisiese stadium revolusionêr en veranderend, met aanvalle op die instellings van die verlede. Hierdie doelwit realiseer in die politieke arena met die agteruitgang van absolute regimes en 'n groter verdeling van mag.

Dit mag jou interesseer:  Biografie van Leona Vicario en die Mexikaanse Revolusie

Teenoor die absolute gesag word die regte van die burger, die volksoewereiniteit, die anonieme regering van die reg nou geopper. Dit beteken dat die gesentraliseerde karakter van die militaristiese stelsel verdiep, terwyl die krag van die bourgeoisie groei en die juriste 'n uitstaande rol inneem.

Ons is in die era van verligting, met die ontbinding van die feodale wêreld en die ontketening van die klassestryd. Augusto Comte plaas die metafisiese stadium in die era vanaf die Renaissance tot die Verligting. Van toe af neem die geskiedenis van die mensdom die rigting na 'n nuwe stabiele tydperk, hierdie keer definitief, wat die domein van die wetenskaplike mentaliteit is.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Die politieke manifestasie van hierdie laaste stadium van ontwikkeling van die mensdom sal 'n industriële en kommersiële samelewing wees, beheer deur wetenskaplikes, wat rasionele skemas op sosiale naasbestaan ​​sal afdwing en sodoende orde en vooruitgang sal waarborg.

Altruïsme, bekend oor die hele wêreld danksy die Christendom, sal universeel of planetêr word soos August Comte dit self definieer, danksy die wetenskap. Die oorsake van oorloë sal onderdruk word en die owerheid sal die materiële welstand van almal verseker. Op hierdie manier sou die mensdom definitief volwassenheid bereik, en nou in staat wees om oor te gee aan sy gretigheid om die natuur te domineer en te tegnifiseer.

Die biografie van Augusto Comte dui aan dat hy in die dekade van 1841 begin glo het in die konsolidasie van die stroom van positivisme en dat 'n organisasie soortgelyk aan dié wat deur Katolisisme gedurende die Middeleeue bereik is, bereik sou word, maar met 'n streng gekonsolideerde benadering, wat is om te sê, nie teologies nie, maar heeltemal wetenskaplik.

Grondslag van hierdie wet

Die wetenskaplike Augusto Comte het geglo dat die wet van die drie stadia ingebed was in die aard van die gees. Dit laat ons tot die gevolgtrekking kom dat genoemde wet 'n duidelike grondslag registreer wat geen demonstrasie vereis nie.

"Dit lyk vir my dat dit genoeg is om hierdie wet te stel, sodat die korrektheid daarvan onmiddellik geverifieer word deur almal wat 'n sekere diepgaande kennis van die algemene geskiedenis van die wetenskappe het.

Daar is in werklikheid nie een van hulle wat nie vandag in die positiewe stadium is nie, en wat ons nie kan indink dat ons in die verlede in wese saamgestel is uit metafisiese abstraksies, en selfs verder teruggaan, heeltemal oorheers deur teologiese opvattings nie.Filosofie Kursus positiewe, lec. 1].

Volgens wat die visualisering van die evolusie van die menswetenskappe toon, vorder elkeen van die stadia van die wet van die drie stadia van die teologiese na die metafisiese stadium, en sodra daardie vlak bereik is, bereik dit die positiewe, alhoewel dit spyt is. dat, selfs in hul tyd, verskillende wetenskappe steeds te veel kenmerke van die vorige stadiums handhaaf.

Volgens wat deur Augusto Comte self uitgedruk is, kan die waarheid van die wet van die drie stadiums maklik bewys word, deur te dink aan 'n mens se eie persoonlike ervaring:

“Nou dan, elkeen van ons, wat sy eie geskiedenis nadink, onthou hy nie dat hy agtereenvolgens, wat sy belangrikste opvattings betref, 'n teoloog in sy kinderjare, 'n metafisikus in sy jeug en 'n fisikus in sy volwassenheid was nie? Hierdie bevinding is vandag maklik vir alle mans in enige stadium van hul lewens» [Filosofie Kursus positiewe, lec. 1].

Comte maak ook duidelik dat dit nie nodig is dat hierdie proses in almal uitgevoer moet word nie; dit word ten minste geverifieer in die geeste wat op die hoogtepunt van die tye is. By die twee waarnemingstoetse wat deur August Comte beskryf is, sluit die wetenskaplike ook in wat hy noem die tegniese "demonstrasie" van die noodsaaklikheid van daardie wet.

In die Biografie van Augusto Comte word verduidelik dat, met die fenomenale empirisme wat deur Hume gedefinieer is as 'n beginpunt, dit verstaan ​​word dat die sintuie van die mens die vermoë het om sekere geïsoleerde sensasies te herken,

Uitgaande van Hume se fenomenale empirisme, word dit verstaan ​​dat die sintuie geïsoleerde sensasies waarneem, sonder die behoefte aan 'n intrinsieke toegang. Daar is dus die vereiste van 'n teorie, 'n beginsel of 'n skema wat die geïsoleerde feite koördineer, wat hulle die verstaanbaarheid gee wat hulle kort. Hierdie skema moet noodwendig a priori van die ervaring wees, wat slegs geïsoleerde sensasie bied.

“Hoewel elke positiewe teorie noodwendig op waarneming gebaseer moet wees, is enige teorie wat hierdie waarneming koördineer ook nodig. As ons dit nie dadelik met sekere beginsels in verband bring wanneer ons verskynsels oordink nie, sou dit nie net vir ons onmoontlik wees om hierdie geïsoleerde waarnemings te kombineer nie...

…en daarom enige voordeel daaruit trek, maar ons sou selfs heeltemal nie in staat wees om hulle te behou nie, en die feite sal sekerlik ongemerk voor ons oë bly.” [Positiewe Filosofie Kursus, bl. 39].

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Dit is hoe Augusto Comte die behoefte voorstel om 'n teorie te skep, waarvan die aanvanklike basis is om die feite te koördineer, ongeag die waarheidsinhoud daarvan:

"Dus, die menslike gees, aan die een kant gedruk deur die behoefte om waar te neem om werklike teorieë te verkry en, aan die ander kant, deur die behoefte, nie minder noodsaaklik nie, om sommige teorieë te skep om hierdie waarnemings voort te sit. .

... hy sou hom van geboorte af in 'n bose kringloop bevind het waaruit hy nooit sou kon ontsnap as hy nie gelukkig 'n natuurlike uitweg oopgemaak het deur die spontane ontwikkeling van sommige teologiese opvattings, wat 'n aanknopingspunt was vir sy pogings en het 'n program vir jou aktiwiteit aangebied» [positiewe filosofie kursus, bl. 39].

Daar kan dan gesê word, volgens wat in die Biografie van Augusto Comte staan, dat teologie onder andere gefunksioneer het as die aanvanklike stap van ondersteuning vir die menslike poging om te verstaan, en as die aanvanklike program van praxis wat progressief sal deur die geskiedenis heen lei tot die wetenskaplik-tegniese domein van die natuur.

"Ongeag die diep sosiale oorwegings wat hier verenig is, en wat ek nie eers op hierdie oomblik moet noem nie, is dit die fundamentele motief wat die logiese noodsaaklikheid van die suiwer teologiese karakter van primitiewe filosofie demonstreer" [positiewe filosofie kursus, bl. 39].

Dit word aangetoon dat hierdie Komtiaanse verduideliking vanuit die epistemologiese konteks te danke is aan empirisme en Kantiaanse fenomenalisme, wat hul wortels in die Cartesiaanse filosofie het. Descartes het inderdaad die funksionele eenheid van intelligensie en ervaring geskei, waardeur die werklike eenheid van die sinvolle entiteit vasgevang word, wat enersyds die verskynsels gelaat het waarna verstaanbaarheid gesoek moes word en andersyds die konsepte wat geen langer bestaan ​​Hulle het die wese en aard van dinge uitgedruk.

In hierdie konteks het intelligensie nie meer as sy objek die sinvolle entiteit (die bestaande werklike) gereken nie, maar die suiwer konsep; en die sensasie het nie die sensitiewe entiteit as sodanig bereik nie, maar eerder die stiptelike sensasie, die geïsoleerde datum, gestroop van alle intrinsieke verstaanbaarheid. Syn en die aard van dinge is gereduseer tot verskynsels [Sanguinetti 1977b: 232-238].

Positivistiese opvatting van wetenskap en klassifikasie van kennis

Deur hierdie artikel het ons gepraat oor die stroom van positivisme, 'n term wat aan baie bekend is. Dit gaan oor die manier waarop ons almal vertel word dat navrae gedoen moet word; dit is vir baie ook die sogenaamde wetenskaplike metode. Volgens wat deur Augusto Comte uitgespreek is, word die sogenaamde "wetenskaplike metode" gekenmerk deur afsien van die soeke na werklike oorsake.

Volgens wat die Biografie van August Comte verduidelik, is die wetenskappe beperk tot die vestiging van skakels tussen waarneembare verskynsels. Vandaar die kwalifikasie van sy filosofie as positivisties, aangesien dit die wetenskap verhoed om verder te gaan as die veld van data, van wat positief in ervaring gegee word. In die stroom van positivisme, soos van die begin af bewys is, is wetenskaplike wette niks meer as "onveranderlike verhoudings" tussen verskynsels nie.

Die primêre doel van positivisme, volgens August Comte, is om die beheer van die individu oor die natuur te bevorder, wat die voorspelling van toekomstige gebeure moontlik maak. Die werklikheid kan ontwikkel sonder die vereiste om na enige transendente entiteit of beginsel te gaan.

In die Biografie van Augusto Comte word ook aangetoon dat daar vir hierdie karakter geen ander geldige kennis buiten positief-wetenskaplike kennis is nie. Dit is geen geheim vir enigiemand dat die beskrywings van die kennis van die tyd destyds 'n teologiese of metafisiese grondslag was nie, daarom stel Comte 'n ander voor wat reageer op die positiewe stadium, waarin hy natuurlik nie die kennis sal insluit wat van plan is om verder te gaan nie. die feite en hul koördinering deur 'n wet (metafisika, teologie).

Sekerlik is die model identies vir elkeen van die wetenskappe blootgestel, so August Comte verduidelik dat die verskillende leerstellings slegs verskil deur die hoër of laer moeilikheidsgraad van hul spesifieke voorwerp. Dit is dus die uitbreiding en begrip van objekte (wat Comte verkies om onderskeidelik as algemeenheid of universaliteit en as kompleksiteit of eenvoud te bepaal) wat die afbakening van die wetenskappe naspeur.

Deur die Biografie van Augusto Comte word aangedui dat die eenvoudigste wetenskap Wiskunde is, in beheer van die bestudering van kwantiteit, die eenvoudigste en mees algemene werklikheid. Dan volg die wetenskap bekend as Sterrekunde, wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die studie van massas wat met aantrekkingskragte toegerus is. Dan kom die wetenskap van Fisika, wat gelyktydig aan elemente soos lig en hitte gekoppel is.

Die volgende wetenskap is Chemie en Biologie, wat albei handel oor die onderwerp van lewe, insluitend bruto materie en organisasie. Ten slotte vind ons die wetenskap van Sosiale Fisika of Sosiologie, wat die feit van die samelewing en die konstantes van gedrag bestudeer mense [Positiewe Filosofie Kursus, bl. 100-101.113].

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Genoemde organisasie van die fundamentele wetenskappe hierbo beskryf, openbaar ook vir August Comte, die nodige historiese volgorde waarin hulle ontstaan ​​het, omdat die intelligensie van die individu slegs kan oorgaan na die mees komplekse objek wat die eenvoudigste objek as vertrekpunt het. Volgens wat Comte sê, is Wiskunde die wetenskap wat eers die positiewe stadium bereik het.

Dan kom die ontwikkeling van Sterrekunde, en later Fisika, in die XNUMXde eeu, wat sy hoogtepunt bereik het met Newton se wet van universele gravitasie. Gevolglik is die volgende wetenskap om die positiewe stadium te bereik Chemie, danksy die poging wat deur Lavoisier gedoen is. Die wetenskap van Biologie het ook sy definitiewe fase betree met die werk van Bichat en Blainville.

Dit is belangrik om te noem dat dit in die Biografie van Augusto Comte beskou word dat Sielkunde nie 'n wetenskap is nie, want dit reduseer dit tot Biologie, wat psigiese verskynsels na fisiologie herlei. Comte noem ook die wetenskap van Sosiologie en waarsku dat dit feilbaar en onseker is, aangesien dit nog in die metafisiese stadium is.

Tot dan was daar geglo dat sosiale gebeure van arbitrêre besluite afhang en om daardie rede is dit ontleed met 'n metode wat gelei het tot "eindelose besprekings", maar vir August Comte het die geleentheid gekom waarin hierdie gebeure ook kan wees. behandel met die metodes van die positiewe wetenskappe.

Die begrip van die wette wat hulle in verband bring, sou dit vir die eerste keer laat verstaan ​​en voorkom. Deur redenering en waarneming is die wetenskap van sosiologie daartoe in staat om die wette van sosiale verskynsels te definieer, net soos dit met Fisika gebeur, waar dit moontlik is om die wette te definieer wat fisiese verskynsels reguleer. Wanneer Sosiale Fisika gekonstitueer word, sal die filosofiese sisteem dus voltooi wees.

Vir die ensiklopedie van Augusto Comte het die wetenskap van Sosiologie 'n belangrike en kulminerende posisie, aangesien dit die laaste kwartaal van intellektuele vooruitgang verteenwoordig. Hierdie wetenskap neem die resultate van al die ander in ag en stel homself ten doel om nuwe beginsels van moraliteit en reg te skep: die stelsel van idees en naasbestaanmeganismes wat die mensdom red van anargie en geestelike wanorde in die wat die revolusionêre van die XNUMXde eeu gehad het. dit verswelg het.

Die volgende vraag moet gevra word: Watter plek neem Filosofie in in die Komtiese beeld van kennis, as die bepaalde wetenskappe die totaliteit van bestaande objekte uitputtend versprei? Die waarheid is dat, vir die gedagte van Augusto Comte, Filosofie nie gekonfigureer is as kennis met 'n eie studieveld, anders as dié wat ooreenstem met die wetenskappe nie. Comte, verduidelik deur die Positiewe Filosofie Kursus die volgende:

“Dit is eintlik genoeg dat die studie van wetenskaplike algemeenhede nog een spesialiteit word. Laat 'n nuwe klas wyses, voorberei deur 'n gepaste opvoeding, sonder om hulself te wy aan die spesiale verbouing van enige bepaalde vertakking van die natuurfilosofie, hulself net besig hou...

... met inagneming van die verskillende positiewe wetenskappe in hul huidige toestand, om presies die gees van elkeen van hulle te bepaal, om hul verhoudings en hul ketting te ontdek, om, indien moontlik, al hul eie beginsels op te som in 'n kleiner aantal gemeenskaplike beginsels, wat konformeer sonder ophou om die fundamentele beginsels van die positiewe metode" [Filosofie Kursuspositiewe, lees 1].

Om hierdie rede stem die wetenskap van filosofie ooreen met die studie van die verbande tussen die verskillende wetenskappe en die erkenning van die beginsels wat almal gemeen het (byvoorbeeld die wet van die drie stadiums, of die behoefte om na wiskunde toe te vlug). Die take van die filosofie is selfs meer beskeie as dié wat vir tradisionele metafisika vasgestel is.

Volgens die Biografie van Augusto Comte vervul filosofieë onder andere die doelwit om die "wetenskaplike gees" te bevorder wat daartoe gelei het dat die samelewing konkrete resultate behaal in terme van die verstaan ​​van die wêreld en sy domein, en beheer dat alle werke in hierdie gees bly. .

Dit is hoe daar gesê kan word dat positiewe filosofie die ensiklopedie van alle wetenskappe is, die stelsel van universele en wetenskaplike kennis, aangebied in 'n enkele totale visie. Dit is ten minste hoe Augusto Comte dit aan die begin van sy kursus uitdruk:

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

 

"Die doel van positiewe filosofie is om in 'n geheel van homogene leerstellings die stel kennis wat in die verskillende ordes van natuurlike verskynsels verkry is, op te som" [Kursus Positiewe Filosofie, lees 1].

Die sosiologies-politieke aspek van positivisme, die godsdiens van die mensdom

Volgens wat in die Biografie van Augusto Comte verduidelik word, is geglo dat die ontwikkeling van die wetenskap van Sosiologie, volgens die positiewe gees, die resultaat van sosiale orde sou genereer. Hierdie wetenskap sal verantwoordelik wees vir die verskaffing van 'n volledige sistematisering van die reëls en beginsels van naasbestaan, soos wat met ander wetenskappe soos Fisika en Biologie sou gebeur.

Die model wat deur die groot Augusto Comte voorgestel is, het basies uit twee dele bestaan; die statika en die dinamika. Die eerste daarvan is verantwoordelik vir die ontleding van die parameters van bestaan ​​wat te alle tye gemeen is aan alle samelewings. Hierdie toestande is bowenal geselligheid, die vorming van die gesin en die verdeling van arbeid, wat versoenbaar gemaak word met die samewerking van pogings.

Deur die Biografie van Augusto Comte word groot belang aan die tema van die gesin gegee, as 'n bindende waarborg van die samelewing. Hy meen dat die gesinsinstelling van nature gegee is en verdedig dit deur dit te probeer konsolideer deur die verbod op egskeiding. Op sy beurt bestaan ​​die samelewing, volgens Comte, uit gesinne en nie individue nie.

Comte toon ook 'n posisie van verwerping van die kwessie van gelykheid, omdat hy glo dat dit 'n toestand van anargie genereer, wat enige funksie tot enige persoon bydra sonder om elemente soos opleiding of voorbereiding in ag te neem. Dit is om hierdie rede dat die Biografie van Augusto Comte daarop wys dat die wetenskaplike altyd ten gunste van die ondergeskiktheid van die geslagte was.

Die tweede deel wat Augusto Comte noem, is die Sosiale Dinamika, wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die ontleding van die ontwikkelingswette van die samelewing. Dit is gebaseer op die wet van die drie stadiums. Die vooruitgang van die samelewing pas by hierdie wet aan wat vir Augustus 'n werklike en behoorlike geskiedenisfilosofie is.

In die Biografie van Augusto Comte word verduidelik dat die samestelling van die samelewing hoofsaaklik 'n reeks stadiums in die gesig staar wat poog om sy volmaaktheid te bereik in terme van sy wese en sy manier van optree, wat die oogpunt van die ontwikkeling van die individu beklemtoon. , gaan deur stadiums van toestande en eeue in sy biologiese lewe totdat hy 'n perfekte dier word.

Volgens Comte se model word die deurgang van die mensdom deur hierdie stadiums 'n onontbeerlike element soos enige ander fisiese wet. Dit is ook onbepaald, want die samelewing transendeer nie na 'n doelwit wat verseker kan word dat dit nie sal aanhou vorder nie. Volgens die wet van vooruitgang is elkeen van die sosiale state die nodige resultaat van die voorafgaande en die onmisbare motor van die een wat daarop volg.

Die wetenskaplike het, volgens wat in die Biografie van Augusto Comte gestel is, geglo dat die publieke en morele krisis van die mensdom op daardie stadium die gevolg was van die naasbestaan ​​van drie opponerende filosofieë soos teologie, metafisika en wetenskap.

Vanuit hierdie punt is Comte van mening dat om 'n eenwording van die samelewing te bewerkstellig, dit verstandig was dat alle gedagtes volgens dieselfde idees kom dink en dat Sosiologie as 'n positiewe wetenskap saamgestel word. Comte het 'n duidelike politieke tesis geopper: Sosiale eenheid deur die eenheid van leerstellings:

"Hierdie algemene omwenteling van die menslike gees word vandag feitlik geheel en al volbring: dit bly net, soos ek reeds verduidelik het, om positiewe filosofie te voltooi, ook sosiale verskynsels te omhels, en dan om hulle saam te vat in 'n enkele liggaam van homogene leerstellings. Wanneer hierdie dubbelwerk voldoende gevorder is, sal die triomf van positiewe filosofie spontaan verwesenlik en orde in die samelewing herstel word.

Die voorkeur wat so uitgespreek is dat byna alle verstande, van die mees voorbereide tot die minste begaafdes, vandag positiewe kennis gun, bo vae en rustieke spekulasies, voorspel die enorme ontvangs wat hierdie filosofie sal hê, wanneer dit die enigste kwaliteit verkry wat dit nog ontbreek : sy karakter van gerieflike algemeenheid» [Positiewe Filosofie Kursus, bl. 68].

Om hierdie rede was die eenheid van die metode vir August Comte voldoende:

“Ek dink nie dat verdere besonderhede nodig is om te verduidelik dat die doel van hierdie kursus glad nie is om alle natuurverskynsels as fundamenteel identies voor te stel nie, behalwe vir die verskeidenheid van hul omstandighede. Positiewe filosofie sou perfek wees as dit so kon wees.

Maar hierdie toestand is nie nodig nie, nóg vir sy sistematiese vorming, nóg selfs vir die besef van die groot en voordelige gevolge waarvoor dit bestem is. Daar is geen meer onontbeerlike eenheid as die eenheid van metodes, wat kan en moet bestaan ​​en vir die grootste deel gevestig is nie.Positiewe Filosofie Kursus, bl. 71].

Wat die Biografie van August Comte deur sy idees verduidelik het, was dat die positiewe stroom fundamenteel verantwoordelik was vir die bereiking van geestelike eenheid onder individue. Volgens wat hy self besonderhede gee, was die gelukselement van die samelewing slegs moontlik as aspekte soos die algemene ontwikkeling van die rede wat deur die wetenskappe belig is en die vestiging van 'n positiewe wetenskap wat sosiale feite bestudeer, vermeng is.

Dit is geen geheim vir enigiemand dat wetenskaplike benaderings nie 'n absolute en algemene waarheid verteenwoordig nie; Om hierdie rede is dit normaal dat verskille en konflikte in die samelewing ontstaan, gegewe die diversiteit van opinies onder mans. Om hierdie rede het hy die dringendheid bevestig om teologiese en metafisiese onderwys met 'n suiwer positiewe opvoeding te vervang, en het die oplegging daarvan met geweld van die Staat voorgestel.

Die Biografie van Augusto Comte waarsku ook oor die moontlikheid om die vryheid van elke individu aan gesag te onderwerp, met die bewering dat dit slegs om godsdienstige redes bereik kan word. Hy verduidelik dat sommige strominge, soos die Christendom, die listigheid gehad het om posisies te bevorder wat fundamenteel is vir sosiale ontwikkeling (solidariteit wat daartoe lei dat nie net wettige persoonlike belange gesoek word nie, maar ook die goeie van die res van die samelewing; en hierdie houding is in staat om om deur wette geaktiveer te word).

Geïnspireer deur die ideale van Joseph de Maestre, het Comte opgemerk hoe die Christendom in die Middeleeue daarin geslaag het om die globale intellektuele en sosiale organisasie in perfekte toestand te verenig, wat orde aan die menslike kultuur en kennis verskaf het. Om hierdie rede word die godsdienstige noodsaaklikheid, wat ons onthou Augustus self beskou het as 'n aangeleentheid wat met die koms van die metafisiese stadium en met positivisme oorkom is, weer in die wetenskaplike era as 'n noodsaaklike instrument vir sosiologiese hervorming geëis.

Dit is hoe die sogenaamde positiewe godsdiens 'n belangrike sosiale rol ontwikkel, dié van die beginsel van die eenheid van die samelewing: "Die ware eenheid word dan uiteindelik gekonstitueer deur die godsdiens van die mensdom."

Die biografie van Augusto Comte beklemtoon die feit dat die wetenskaplike altyd al die visualisering van godsdiens wat kenmerkend is van die teologiese en metafisiese stadiums teengestaan ​​het, so is die geval van panteïsme en teïsme. Comte het beweer dat nóg die goddelikheid nóg die natuur self die onderwerp van godsdienstige aktiwiteit kan wees.

BIOGRAFIE VAN AUGUSTO COMTE

Dit is hoe slegs die mensdom sy oorsprong bly as die versameling van alles wat Augustus Comte dit onder die naam van "Groot Wese" in sy finale stadium as 'n objek van aanbidding in die nuwe positivistiese godsdiens voorstel. Die "Groot Wese" sluit al die manne van die verlede, hede en toekoms in wat bygedra het of bygedra het tot die vooruitgang en geluk van die mensdom.

Auguste Comte se Biografie wys daarop dat hy aan hierdie "Groot Wese" 'n selfs groter eksistensiële sisteem gee, in werklikheid aan die latente werklikheid van die individuele mens, aangesien hierdie werklikheid berus op die biologiese volharding van die generasie van die huidige tyd met die van die verlede en die toekoms.

Comte beskryf die ruimte as 'n mistieke wese wat hy "Groot Medium" of "Groot Omgewing" noem, daar plaas hy die Aarde, die "Groot Fetisj". Hierdie drie genoemde elemente; die groot fetisj, die groot middele en die groot wese verteenwoordig die sogenaamde drie-eenheid van positivistiese godsdiens, wie se hoofbeginsel "liefde as beginsel, orde as basis en vooruitgang as doel" is.

As ons praat oor die manier om kultusse binne die positivistiese godsdiens uit te voer, is dit belangrik om daarop te wys dat daar 'n sekere ooreenkoms is met die praktyke wat binne die Katolieke godsdiens uitgevoer word, maar hulle is meer as enigiets gevul met 'n positivistiese gees. In die geval van private aanbidding word dit gekenmerk deur die herinnering aan die dooies en die gevoel van verpligting ten opsigte van die nageslag.

Op sy beurt sou openbare aanbidding hom manifesteer in die algemene viering van die mees relevante individue (wetenskaplikes, kunstenaars en weldoeners van die mensdom). Om hierdie doel te bereik, het August Comte 'n positivistiese kalender geskep waarin die dae, weke en maande van elke jaar 'n beskermheer het. Volgens hierdie kalender is daar 84 openbare vakansiedae deur die jaar.

Dit mag jou interesseer:  Biografie van Blas de Otero, digter en skrywer

Comte het ook die toepassing van nege sosiale sakramente op die godsdiens van sy positiewe stroom ingesluit, ook die priesterlike aktiwiteit vanuit die oogpunt van positivisme, waarmee mense die moontlikheid sou hê om in beheer te wees van belangrike openbare poste soos raadslede en Donderdag. Sodoende sou die mensdom die geleentheid kry om in 'n volkome gelukkige wêreld te leef, nie gelei deur teologies-metafisiese duisternis nie, maar deur verlossende wetenskap.

https://www.youtube.com/watch?v=zWy-ikSh9pM

Anders as die ander godsdienste, het die stroom van Augusto Comte die priesterskap gesien as 'n aktiwiteit van die vrou, vrou en moeder en haar, die oudste dogter, in die steek gelaat. Dit beklemtoon die waarde wat Comte aan vroue in die samelewing gee, wat 'n fundamentele rol speel in terme van die uitdrukking van menslike emosie. Met alles wat hierbo beskryf is, slaag August Comte daarin om 'n nuwe Kerk te bevorder waarvan hy homself as "hoëpriester" verklaar het en wat hom vir etlike dekades oorleef het, veral in lande soos Engeland en Brasilië.

Die tema van verlossing verteenwoordig ook nog een van die belangrike punte wat binne Comte se positiewe godsdiens aangeraak word. Soos almal bekend is, is verlossing sedert antieke tye gesien as 'n onverdiende gawe van God en om dit te bereik is dit noodsaaklik om met Hom verenig te bly, maar in die geval van positiewe godsdiens is die redding van die mens slegs moontlik deur ander individue, dit wil sê, die mens word gered en oorleef in ander, wat sy nuttige optrede aan die volgende generasie van menslike kultuur sal onthou.

In die Biografie van Augusto Comte word aangedui dat hy gewerk het om die objektiewe onsterflikheid of van elke persoon te wysig, wat hy volgens sy mening selfsugtig was. Hy het dit na subjektiewe onsterflikheid verander, wat onder meer die oortuiging gevestig het dat die afgestorwenes nog in die gedagtes van toekomstige geslagte lewe. Die nuwe positiewe samelewing moes met hierdie universele godsdiens bevrug word, en alle handelinge van die sosiale lewe behoort 'n voortdurende uitdrukking van verering vir hierdie "Groot Wese" of Mensdom te wees, want geluk sou daarin bestaan ​​om meer met die Groot Wese te verenig.

Hierdie "universele godsdiens van die mensdom" vernietig alle goddelike transendensie, en eis vir die mens die verheerliking en diens wat slegs aan God toekom.

Comte stel tereg dat "Die groot opvatting van die mensdom die van God onherroeplik elimineer" [Système de politique positive, in Oeuvres, t. IX, bl. 46], wat die idee van God vervang met dié van “Groot Wese”. Ons staar 'n radikale sekularisering van godsdiens in die gesig [van Lubac 1997].

In 'n paar woorde kan gesê word dat die godsdiens van die mensdom basies bestaan ​​uit die organisering van die samelewing buite die bestaan ​​van 'n God, wat sy eenheidsdoelwit baseer op vooruitgang, wat deur positiewe wetenskap bereik word. Sommige navorsers van die positivisme van August Comte het onthul hoe politieke motivering nodig is in positivisme:

"Al die spekulatiewe werk wat deur Comte uitgevoer word, word van die begin af gelei en gedryf deur sy politieke werk" [Petit Sulla 1978: elf]. Dit kan dus bevestig word dat "die Komtiese godsdiens in wese 'n politieke godsdiens is, of met ander woorde, dat politiek sy kenmerkende dimensie word" [Petit Sulla 1978:227].

kritiese refleksies

Dit is 'n onmiskenbare realiteit dat die stroom wat deur August Comte geopper is, sterk gekritiseer is deur baie geleerdes regoor die wêreld, beide in sy algemene opvatting en in spesifieke aspekte, maar die kern daarvan bly steeds aktief in baie oriëntasies van kontemporêre kultuur. Sommige van die mees verteenwoordigende kritiek op die histories-epistemologiese en metafisiese aspekte van die Comtiaanse denke word hieronder aangebied.

Die wet van die drie stadia en die histories-epistemologiese bespreking

Dit is vir niemand ’n geheim dat Augusto Comte se model onder meer probeer om die hele verloop van die sosiale geskiedenis te beskryf, asook die evolusie van elk van die wetenskappe en die ontwikkeling van die menslike figuur. Die drie stadiums wat beskryf word, reageer op dieselfde wet, waarvan die grondslag begin vanaf die teologiese tot die metafisiese stadium en, van hierdie, op die positiewe wetenskaplike.

Vanuit die oogpunt van werklike historiese evolusie, is dit gerieflik om te vra of die ideale van die metafisiese stroom teologiese kennis effektief beëindig het, en of die wetenskap die filosofiese en teologiese gevalle uitgeskakel het. Dit is ook gepas om te vra na die presiese oomblik waarop, volgens Comte, die oorgang van die teologiese na metafisiese mentaliteit plaasgevind het en of die ontwikkeling van elke wetenskap in werklikheid die stadiums gevolg het wat deur die stigter van positivisme aangedui is.

Volgens wat die Biografie van Augusto Comte verduidelik, is die teologiese stadium in die tyd van die oudheid en die Middeleeue geleë. Die metafisiese stadium strek van Descartes tot Hegel: Dit is die filosofie wat deur teologiese denke uitgeskakel word. Dit is egter interessant om daarop te let dat Mill, wat Comte se nalatenskap op hierdie punte aanneem, die metafisiese stadium identifiseer met die ouderdom van antieke en Middeleeuse filosofie.

Comte ken ook aan nominalisme en Cartesianisme die vernietiging van die metafisiese idees toe wat die positiewe stadium definitief bevorder het, dit wil sê, vir Mill eindig die metafisiese tydperk met Descartes. Dit is genoeg om net na die geskiedenis te kyk om te verstaan ​​dat die strominge van Aristoteles en Saint Thomas nie onversoenbaar is met die kennis van God of met bonatuurlike teologie nie en dat die oorgang van die teologiese na die metafisiese stadium dus nie die vernietiging van alle verduideliking teologiese.

Dit is ook belangrik om te noem dat filosofie, wat ons altyd onthou is beskou as verantwoordelik vir die verplasing van godsdiens en God van die horison van rasionaliteit, nie die een was wat volgens August Comte laat vaar moet word nie, maar rasionalistiese filosofie, die metafisika van immanensie wat teenstaan. die kennis van transendensie.

Dit is verstandig om te noem dat in die metafisiese stadium, wat volgens August Comte die fase van Descartes tot Hegel is, die filosofie beslis 'n uitstaande rol inneem, veral in rasionalisme, wat die onafhanklikheid van die rede van geloof voorstel, en wat sal eindig in die monumentale Hegeliaanse gebou.

Maar dit kan nie verseker word dat Teologie op hierdie tydstip inherent uitgeskakel is nie: óf dit is metodies tersyde gestel (Descartes) óf dit is bevraagteken in sy samestelling van positiewe godsdiens (verligting) óf dit is in elk geval deur Rede (Hegel) veronderstel.

Historiese verifikasie onthul ook dat die metafisiese stadium nie die een is wat volg op die korrupsie van die persepsie van God en van teologie nie, maar eerder die teenoorgestelde. Van altyd af is die ontkenning van die bestaan ​​van God verstaan ​​deur die korrupsie van die metafisika van die bestaan

Dit is nodig om te noem dat die wet van die drie stadiums elemente van dubbelsinnigheid bied. Volgens die verduideliking van sommige studies maak Mill en Comte gebruik van die term metafisika met 'n dubbele funksie: Wanneer dit interessant is om aan te toon dat metafisika teologie verdring, identifiseer hulle filosofie met moderne filosofie (Descartes tot Hegel); Aan die ander kant, wanneer hulle wil uitwys dat die filosofie in die nuwe positivistiese era laat vaar moet word, dan vereenselwig hulle dit met die metafisika om deur Descartes gekritiseer te word.

Die waarheid is dat in die geheel van die wet wat in die Biografie van Augusto Comte geopper word, die stadium wat kompleks en byna kunsmatig is in al die uiteensettings wat 'n teenwoordigheid in Comte se werk het, die metafisiese een is. Wanneer hy evolusie oorweeg, is die beskrywing van die metafisiese stadium óf afwesig óf baie kort gedoen (as 'n blote oorgangsstudie).

Dit is hoe hy 'n astrologie noem as die teologiese fase van sterrekunde en 'n alchemie, wat die primêre stadium van die huidige chemie sou wees, maar hy sê geen woord oor die metafisiese fase van hierdie twee wetenskappe nie. Verskillende skrywers het opgemerk, insluitend Comte self, dat die hoofprobleem in werklikheid gereduseer word tot die bewys van die bestaan ​​van 'n eerste stadium.

In hierdie primêre stadium, volgens wat deur geleerdes verduidelik is, word alle kennis vanuit 'n teologiese oogpunt geïnterpreteer. Sodra dit geverifieer is, en aangesien die huidige stand van die wetenskappe nie bevraagteken kan word nie, is dit genoeg om 'n verbygaande stadium tussen die twee stadiums self by te voeg sodat die wet van die drie stadiums voltooi is.

"Al ons spekulasies is onvermydelik onderhewig, beide in die individu en in die spesie, om agtereenvolgens deur drie verskillende teoretiese stadiums te gaan: teologies, metafisies en positief.

Alhoewel dit in alle opsigte onontbeerlik is, moet die eerste fase nou as suiwer voorlopig en voorbereidend beskou word; die tweede, wat eintlik nie meer as 'n ontbindende modifikasie is nie, speel slegs 'n verbygaande rol, wat geleidelik tot die derde lei; en dit is hierdie, die enigste heeltemal normale een, wat die definitiewe regime van die rede uitmaak» [Discours sur l'esprit positif, p. 4].

Volgens wat die teorie wat deur die stigter van die positiewe stroom voorgestel is, verduidelik, is dit maklik om te sien dat die metafisiese stadium nie 'n beskrywing van werklike geskiedenis gehoorsaam nie: meer as om waarde en betekenis op sigself te hê, blyk dit 'n strategie wat ontwerp is om die behoefte aan die positiewe stadium in alle kennis.

Navorsers het ook sterk kritiek gelewer op die opeenvolging van fases van die teologiese stadium wat tot monoteïsme lei. Sommige geleerdes soos Andrew Lang was deur sy werk The Making of the Religion, gepubliseer in die dekade van 1898, in beheer daarvan om, gebaseer op die nuwe data wat deur etnologie verskaf is, die bestaan ​​in talle primitiewe volke van ondubbelsinnige oortuigings in 'n opperste aan te toon. God en uniek, hoewel gemeng met verskillende vorme van minderwaardige godsdienstigheid, animisties en magies.

Dieselfde leerstelling is later deur ander navorsers geverifieer, veral deur die antropoloë van die Weense Skool. Sedert die era van Augustus Comte het verskillende geskille ontstaan ​​oor wat die "primitiewe" godsdiens sou wees, maar die einste ongelykheid van gevolgtrekkings waartoe gekom is, is ook 'n teken van swak waarneming van die feite waarop dit gebaseer is.

Die sosio-politieke struktuur van die teologiese stadium wat August Comte voorhou as korrelatief met die opeenvolging van fases wat van politeïsme na monoteïsme gaan, is ook bevraagteken. Hieroor het Sanguinetti uitgespreek dat in die redenasie van die promotor van die positiewe stroom oor hierdie kwessie, die sofisme om dit wat per ongeluk is te neem asof dit per se is, ten grondslag lê.

Kom ons sê: As 'n spesifieke samelewing besluit om in die bestaan ​​van God te glo en 'n militêre organisasie aanbied, kom dit tot die gevolgtrekking dat die kultus van God per se aan die weermag gekoppel is. Hierdie gebrek aan onderskeiding tussen die noodsaaklike en die toevallige, toegepas op historiese opeenvolging, gee aanleiding tot post hoc sofisme, ergo propter hoc [Sanguineti 1977a: 21].

'n Evaluering van die geskiedenis vanuit 'n objektiewe oogpunt bring aan die lig dat die agtergronddialektiek van die hele Komtiaanse reg wat terselfdertyd elkeen van die stadia verhinder, ook nie bereik word nie. Middeleeuse metafisika het nie teologie afgeskaf nie, maar eerder geverifieer, en moderne wetenskap het saam met filosofie en godsdiens bestaan.Dit is die moeite werd om by hierdie aspekte stil te staan.

Metafisika, op sigself, is nie gekant teen 'n teologiese oorweging nie (nóg teen natuurlike teologie, nóg teen godsdiens). Ook die moderne stadium was nie suiwer filosofies nie, aangesien wetenskaplike denke ook daarin gebore is met al sy krag, in filosofiese en buite-filosofiese omgewings, en normaalweg onder gelowiges.

Dit is ook nie regverdig om te bevestig dat die hedendaagse tydperk wiskundig wetenskaplik is nie, aangesien filosofie nog nooit opgehou het om ons te interesseer nie, beide in sy spekulatiewe probleme en in morele vrae; en die eise van godsdiens bly mense ontstel.

Die geskiedenis openbaar eerder dat ernstige en diepgaande wetenskaplike kennis filosofiese vrae bevorder en mense na God dryf. Die neiging om te filosofeer is in werklikheid diep gewortel in die mens, wat nie net tevrede is met verklarings van die fisiese beginsels van materie nie, en groter is die verlange wat alle mense ervaar na 'n transendente antwoord op die diepste vrae van sy bestaan.

As ons die lewe van die mees uitstaande moderne en kontemporêre wetenskaplikes soos Kepler, Newton, Galileo, tot Einstein of Planck, Collins en vele ander memoriseer, kan ons gewoonlik mense sien met filosofiese bekommernisse, baie oplettend vir die probleem van God en met genuanseerde antwoorde met betrekking tot die waarde van wetenskaplike kennis.

Die beeld van die ateïstiese wetenskaplike, wat die teologiese stadium oortref het, en met 'n totale afkeer van filosofie is nie gereeld nie, en is geneig om eerder voor te kom onder sekere filosowe wat min met die wetenskap self saamgewerk het (Comte, Renan, Marx) of onder wetenskaplikes geïsoleer en beïnvloed deur ideologieë.

In werklikheid sluit die paaie van filosofie en wetenskap mekaar nie uit nie, maar is hulle geneig om gelyktydig te kruis of te loop, op baie verskillende maniere. In alle tye is verskillende godsdienste, metafisiese strominge en besondere wetenskaplike kennis aanwesig. Hierdie drie kennisareas ontwikkel, met 'n oorheersing van die een of die ander, afhangende van menslike vryheid.

Sommige moderne studies het suksesvol aan die lig gebring dat wetenskaplike aktiwiteit nie net nie gekant is teen metafisika (ook nie teen godsdiens nie), maar dat dit slegs sin maak vanuit 'n filosofiese aanname: vertroue in die orde en rasionaliteit van die heelal in sy totaliteit en vertroue in die mens se vermoë om dit te weet.

Verskeie ondersoeke wat gedurende die XNUMXste eeu uitgevoer is, het aangedui dat eksperimentele wetenskap slegs tasbaar is as die wêreld 'n sterk tipe orde het en as individue in staat is om dit te ondersoek.

Dit kan dus genoem word dat die basis van die moderne wetenskap sedert antieke tye deels 'n waarheid van metafisiese en epistemologiese realisme is, wat in kontinuïteit is met die metafisiese redenasie wat tot die bestaan ​​van God lei. Jaki beklemtoon 'n filosofie van die wetenskapsgeskiedenis van die teenoorgestelde teken as dié van klassieke positivisme, wat godsdiens en metafisika as 'n belemmering op die wetenskaplike logos beskou het.

Die geskiedenis het getoon dat moderne wetenskap sistematies gedurende die XNUMXde eeu gebore is, in 'n kultuur wat etlike eeue gelede duidelik Christelik was, en as gevolg van die prestasie van sommige wetenskaplikes met die statuur van Copernicus, Kepler, Galileo en Newton, wat ons onthou behalwe dat hy oortuigde Christene was, het ook gereeld teologiese probleme ontleed.

Die meeste van die ondersoeke wat sedert die XNUMXde eeu uitgevoer is, gee ons die moontlikheid om tot die gevolgtrekking te kom dat die wet van die drie stadiums nie reageer op die werklike verloop van die geskiedenis nie, nóg in sy algemene benadering nóg in die besonderhede van die ontwikkeling van elke stadion .

Die wet van die drie stadiums demonstreer ook nie die geskiedenis wat deur elke wetenskap gevolg word nie. In werklikheid is dit niks meer as 'n abstrakte identifikasie van drie "suiwer" posisies, kunsmatig teendeel, wat nie verifikasie op individuele vlak geniet nie.

Kritiek op die positivistiese wetenskapsopvatting

Die positivistiese opvatting van wetenskap is 'n heeltemal wetenskaplike element. Enersyds word die absolute beheer van kennis aan die wetenskap toegeskryf en aan die ander kant is die omvang daarvan beperk tot die realiteite van wat ervaar is, wat die objektiewe werklikheid van dit wat buite ervaring bly, verwerp. Dit laat ons toe om tot die gevolgtrekking te kom dat dit met die metodologie van positiewe wetenskap onmoontlik is om transendente realiteite te bereik.

Maar dit gebeur nie omdat hulle nie die werklikheid het of nie die voorwerp van benaderings is nie, maar omdat die wetenskaplike metode uit die aard van die saak beperk is tot die waarneembare aspekte van die werklikheid. Wetenskap hoef nie ander dimensies in ag te neem om te ontwikkel nie, eerder die teenoorgestelde van wat met die individu gebeur, wat homself vrae kan vra wat buite die metodologiese moontlikhede van die wetenskap waarin hy werk, is.

Die moontlikheid dat die wetenskap 'n oplossing kan vind vir al die probleme waarmee die individu te kampe het (nog 'n manifestasie van die wetenskaplike opvatting van wetenskap) is iets wat die vlak van naïwiteit oorskry. Uit die aard van die saak is wetenskaplike kennis inderdaad beperk tot sekere areas van die werklikheid, en daarom is daar probleme waarvoor dit nie die moeite werd is om die wetenskap vir 'n oplossing te vra nie.

Volgens die mening van kundiges is wetenskaplike kennis ietwat gedeeltelik en kontekstueel en daarom het geen wetenskap die absolute vermoë om oplossings te bied vir probleme wat wêreldwyd van aard is nie. Dit is ook gepas om te verduidelik dat baie van die probleme wat die wetenskap oplos direk verband hou met menslike besluite wat in die buitewetenskaplike veld, in die veld van vryheid geleë is.

Dit is ook nodig om te onthou dat geen van die wetenskaplike vooruitgang wat van stapel gestuur is onder die metodologiese riglyne van Augusto Comte uitgevoer is nie. Soos baie bekend is, het hy beweer dat Newtoniaanse meganika, wat op 'n meganistiese en realistiese manier waargeneem word, die definitiewe kennis was.

Om daardie rede het hy 'n hoë waarde geheg aan die stabiliteit van die sonnestelsel, soos dit destyds bekend was. Hy het gereeld beweer dat positiewe wetenskap net so ver as wat die oog kon sien strek sonder die samewerking van instrumente, en dat die praktiese limiet van die heelal die wentelbaan van Saturnus was.

Die wetenskaplike Augusto Comte het gefrons oor pogings om verder as die sesde planeet van die sonnestelsel te ondersoek, uit vrees dat nuwe ontdekkings die determinisme van wetenskap en, daarmee saam, sy vermoë om akkuraat te voorspel, in gedrang sou bring. Om dieselfde rede was hy in wiskunde vyandiggesind teenoor die berekening van geleenthede wat deur Laplace bevorder is.

In sy tyd was biologiese verklarings nog lank nie in hul ontwikkeling by die positivistiese skema aangepas nie. Sommige van die beste bioloë van die dag het weerlê dat die lewe as 'n blote meganisme beskou word. Comte het egter hierdie wetenskaplikes geïgnoreer en eerder die belangrikheid oordryf van diegene wat elemente bydra wat sy opvatting van wetenskap bevestig, byvoorbeeld Bichat [Positiewe filosofie kursus, lecc. 48 en 57].

In Bichat se siening was die uiteindelike element van lewende dinge weefsel, nie selle nie. Daarom moet daar nie na 'n werklikheid anderkant die weef gesoek word nie. Bichat het die gebruik van die mikroskoop verwerp en verseker dat elkeen daardeur op sy eie manier waarneem en in die mate wat hy aangetas word. Weens die invloed van sy gesag het die mikroskoop vir baie dekades ongemagtig gebly.

August Comte, wat Bichat baie gerespekteer het, het eenkeer oor die selteorie opinie:

"Die misbruik van mikroskopiese ondersoeke en die oordrewe krediet wat steeds aan so 'n dubbelsinnige manier van eksplorasie gegee word, dra basies daartoe by om 'n valse voorkoms van waarheid aan hierdie fantastiese teorie te gee" [Positiewe filosofie kursus, les 41].

Uit die astrofisiese oogpunt van die wetenskap was August Comte teen die benadering van hipoteses oor die struktuur van sterre. Hy het by een geleentheid in die openbaar verseker dat dit onmoontlik is om hul chemiese struktuur te ken. ’n Ruk later het Fraunhofer sy ontdekking van die chemiese samestelling van sterre en hul evolusie oor tyd gepubliseer.

Die huidige positivisme-begrip van wetenskap faal in die definisie van wetenskap en die omvang daarvan. Deur wetenskaplike kennis te beperk tot die formulering van wette wat groottes, verskynsels en feite verbind, het latere positiviste die gebruik van die konsepte van atoom, maar atomies en in die algemeen van enige benadering tot die interne organisasie van materie verwerp.

Hulle het aangevoer dat dit fiktiewe en nuttelose elemente was, oorblyfsels van die ou "metafisika". Perrin se eksperimente (1870-1942), wat Avogadro se getal eksperimenteel kom bepaal het en sodoende die atoomteorie bevestig het, het egter daarin geslaag om die idee van wetenskapspositivisme in 'n krisis te bring.

Trouens, die idealistiese filosoof León Brunschvig en Wilhem Ostwald, 'n wetenskaplike wat die atoomteorie beskryf het as 'n voorbeeld van 'n onbeheerbare eksperimentele hipotese waaruit die wetenskap homself moet bevry, nadat die resultate van Perrin se werk bekend was, het verseker dat die atoom, wat tot daardie oomblik was dit 'n "entiteit van rede" het 'n "laboratorium-entiteit" geword; dit was nie meer ’n fiksie nie maar ’n werklikheid.

Dit is opmerklik dat, ten spyte van die feit dat die positiewe stroom self die filosofie van die moderne wetenskap verklaar het, die atomiese benaderings hoofsaaklik gekonsolideer is danksy die impuls van 'n realistiese, nie-positivistiese opvatting van wetenskap.

Die bevestiging van die atoomteorie het op hierdie manier 'n groot epistemologiese betekenis, aangesien dit die moontlikheid openbaar, vir die wetenskap en vir menslike rede in die algemeen, om verder as die data van sensasie te gaan en die verklaring daarvan te soek in oorsake en strukture wat onderliggend is. die verskynsels.

Daar kan gesê word dat dit sedert sy eerste skeppingsjare die gees van moderne wetenskap is, 'n voorbeeld hiervan is Galileo se posisie in die Ptolemaïes-Kopernikaanse polemiek. Die geosentriese stelsel was “gesig-reddend”, maar Galileo het dit veroordeel weens sy merkwaardige pragmatiese kapasiteit, wat nie 'n diepgaande begrip van die struktuur van die werklikheid opgelewer het nie.

Na sy mening het ware wetenskaplikes 'n direkte verantwoordelikheid gehad om die ware grondwet van die heelal te probeer uitvind. Die belangrikste ding was nie dat die wetenskap gewerk het nie. Om hierdie rede het Galileo nie die raad van kardinaal Bellarmine gevolg om die Kopernikaanse stelsel as 'n hipotese te behandel nie. Om dit as 'n hipotese te beskou, sou vir hom 'n soort verraad van die wetenskap verteenwoordig.

Dit is geen geheim vir enigiemand nie dat die indrukwekkende vooruitgang wat eksperimentele wetenskappe, selfs sedert die XNUMXde eeu behaal het, onder andere te danke is aan die kennis wat verkry is oor die mikrofisiese en intrasellulêre wêreld, wat veel verder gaan as wat in die ervaring, dit wil sê in die rigting wat Augustus verwerp het.

In die geval van elemente soos genetika, was dit nie beperk tot die statistiese berekening en voorspelling van nageslag-eienskappe nie, inteendeel, dit was in beheer van samewerking in die poging om die verklarende beginsel van genoemde proporsies te vind, postuleer in die plaas eers die oorerflike eenhede en dan die gene, totdat die vestiging van die chemiese struktuur daarvan bereik word.

As dit gebeur het dat die wetenskap in dieselfde rigting as die positiewe stroom sou voortgaan, sou daar vandag geen mikrofisika, geen astrofisika, geen relatiwiteitsteorie, geen biochemie, geen genetika wees nie. Een laaste voorbeeld word beskou, ook uit atoomfisika.

Sommige navorsers, soos Thompson en Kaufmann, het destyds moeite gedoen om die bestaande verband tussen massa/lading van die deeltjies wat die katodestrale gevorm het, te meet. Die data wat Kaufmann verskaf het, blyk 'n bietjie meer presies te wees as dié wat deur sy kollega gegee is.

Alhoewel beide data wat deur die navorsers aangebied is beslis die besonderheid gehad het om verwant te wees, tot die punt om as gedeeltelike gevolgtrekkings beskou te word, het Thomson die fundamentele karakter van die elektron as 'n bestanddeel van materie verseker, iets wat oor die jare deur die ondersoek bevestig kon word. .

In Kaufmann se geval het hy egter nie daarop aanspraak gemaak dat hy 'n fundamentele deeltjie ontdek het nie, omdat hy beïnvloed is deur Ernst Mach se wetenskaplike filosofie, wat gemeen het dat dit onwetenskaplik is om hipoteses soos onmoontlik-om-waarneembare atome te hanteer. Dit is feitlik onmoontlik om nie tot die gevolgtrekking te kom dat dit Thomson was wat die elektron in die 1897's ontdek het nie.

Dit mag jou interesseer:  Biografie van die Kinderhelde: geskiedenis, gevegte en meer

Die geleentheid het gekom om te ontleed wat die werklike grondslag is van die sogenaamde wet van die drie stadia en die direkte ondersteuning wat August Comte in die moontlikhede van wetenskap gee. Toe die stigter van die stroming van positivisme dit gewaag het om genoemde wet te formuleer, het baie feite en situasies nie by sy benadering gepas nie, wat veroorsaak het dat die reg by baie geleenthede hersien moes word en selfs sekere bewerings moes betwyfel.

August Comte het moontlik ook opgemerk, terwyl hy terugkyk na die geskiedenis van Descartes tot by hom, dat daar 'n parallel was tussen die toenemende oorheersing van positiewe wetenskap en die oorlogsugtige toestand van Europese samelewings. Die wetenskaplike kon die plig gehad het om te waarsku dat Cartesiese en Baconiese gedagtes nie uitsluitlik belowend was vir sosiale vrede nie.

Trouens, dit is belangrik om uit te lig dat sosiale vrede ingewikkelde steurings vanaf die Renaissance-era begin ondervind het. Sy uitsprake oor die oorsake van die revolusionêre toestand van sy tyd is egter merkwaardig simplisties.

Dwarsdeur die hele Biografie van Augusto Comte kan mens ook die wyse waarneem waarop die wetenskaplike in beheer is van die permanente omseil van die gebeure wat sy wet weerspreek of komplikasies inhou. Hierdie situasie, baie herhaal, nie toevallig nie, openbaar dat die sistematiese uitwerking van positivisme geen verklaring het vanuit die logiese oogpunt nie.

Dit kan slegs verstaan ​​word as 'n wilsbesluit gebaseer op die doel wat dit soek: die organisasie van die samelewing deur sosiale fisika, toegerus met wette so presies soos dié van gravitasie-aantrekking. Die geloofwaardigheid van hierdie begeerte het daarvan afgehang dat aangetoon word dat die wetenskappe (veral biologie) hul definitiewe stadium bereik het, aangesien die samelewing uiteindelik niks meer as 'n groot organisme, 'n meer uitgebreide en komplekse biologiese sisteem sou wees nie.

 "Sosiale fisika sou 'n onmoontlike wetenskap wees as astronomiese toestande vatbaar was vir onbepaalde variasies, want dan sou die menslike bestaan ​​wat daarvan afhang, nooit tot wette gereduseer kon word nie" [Course of Positive Philosophy, bl. 22].

Vanuit die begeerte om bemeestering en volmaakte beheer van natuurlike en menslike gebeure te bereik, word die sistematiese skeppings van die positiewe stroom vir ons verstaanbaar. Slegs op hierdie manier is dit moontlik om sy verwerping van die metafisiese instansie gebaseer op empirisme ten volle te verstaan, gegewe dat "Realiteit sonder interne konteks, sonder noodsaaklike verdraaiing is volledige plastisiteit, inerte materiaal beskikbaarheid vir die uitoefening van suiwer krag" [Plain 1988: 140].

Skrywers soos Putnam het verseker dat die stroming van positivisme nie 'n verduideliking is nie, maar eerder dat dit 'n oortuigende herdefinisie is wat tot sekere presiese doelwitte georden is: om metafisika en normatiewe etiek uit te sluit [Putnam 1975].

Met al die elemente wat regdeur hierdie artikel oor die Biografie van Augusto Comte beskryf word, kan daar dan gesê word dat die positiewe stroom nie soseer ontstaan ​​as 'n filosofie wat deur die werklike wetenskap geïnspireer is nie, maar eerder die oorsprong daarvan begin as 'n ideologie wat duidelik anti- metafisika. Sanguinetti verduidelik dit soos volg:

«Die essensie van die positivistiese houding bestaan ​​dan, afgesien van afkeer, in die verlating van metafisiese kennis in wetenskaplike navorsing, bereik deur berekende intellektuele beperkings; en gedeeltelike bekerings veronderstel die projek om die heerskappy en volmaakte beheer van die feite te bereik, sodat die rede heeltemal eienaar van die wese en die handeling van al die dinge word.

Die wil tot mag vorm ongetwyfeld die finis operis van die positivistiese konstruksie, die geheim wat sy sistematiese uitwerkings verstaanbaar maak” [Sanguinetti 1977a: 244].

Selfs as die stelsel wat in die Biografie van Augusto Comte voorgestel word vanuit die beoogde doel in ag geneem word, is sy vindingrykheid met betrekking tot die moontlikhede en funksie van die wetenskap baie opvallend. Met inagneming van die histories-kulturele ontwikkeling waarin die wetenskaplike Comte ontwikkel het, is dit egter op 'n sekere manier verstaanbaar.

Die Biografie van Augusto Comte wys daarop dat gedurende die tyd waarin hierdie groot wetenskaplike geleef het, moderne wetenskap indrukwekkende suksesse behaal het en begin om homself te organiseer in 'n aantreklike sisteem, en 'n wetenskaplike wêreldbeskouing wat in staat was om in ooreenstemming met filosofie te tree. .

Dit is om hierdie rede dat wetenskaplike kennis, in die oë van August Comte, ware wysheid kon verteenwoordig, wat die geheime van die heelal sou openbaar. Aan die ander kant is filosofie verteenwoordig deur idealistiese spekulasies en kritiek op geopenbaarde godsdiens en metafisika, wat reeds sedert die agtiende eeu in werking was.

Die ensiklopedie, gebaseer op 'n onkritiese vertroue in meganisme en beweer dat dit gebaseer is op Newtoniaanse meganika, het die wetenskaplike mite bevorder. August Comte het dus 'n gunstige humus gehad. Aan die ander kant, twee eeue gelede, aan die begin van die wetenskap (Newton se tyd), kon 'n filosofie soortgelyk aan dié wat Comte voorgestel het, nie ontstaan ​​het nie.

Dit was so omdat die wetenskaplikes van die tyd bewus was van die vooroordeel van hul studies en bloot na die filosofie verwys het vir die diepste probleme. Die wetenskap en in die algemeen die hele kultuur van die sewentiende eeu het onderhewig aan 'n filosofies-teologiese atmosfeer geleef.

metafisiese assessering

Om nou die kritiese uiteensetting van die positiewe stroom wat deur die wetenskaplike Augusto Comte bevorder is, te voltooi, is dit belangrik en nodig om sekere menings te maak oor die metafisiese elemente wat wyd deur Comte en in die algemeen deur wetenskaplikheid betwis word: Die kwaliteit van God oor die heelal en die individu tussen die eerste oorsaak en die tweede oorsake.

Daar kan gesê word dat dit hier is waar, waarskynlik, die metafisiese armoede van die filosofie wat deur Augusto Comte bevorder word, op 'n duideliker manier blootgelê word. Soos voorheen verduidelik, in die Komtiese stroom, is die tweede oorsake en die Eerste Oorsaak basies in dieselfde rigting geleë, amper in ooreenstemming.

Dit beteken dat die poging om uit te staan ​​of voordeel te trek uit die aksie van die tweede oorsake, onmiddellik die verlies aan relevansie van die Eerste Oorsaak meebring, totdat die beroep daarop oorbodig word. So het sommige positiviste aangevoer dat die individu hom slegs na God wend in die afwesigheid van 'n positiewe verduideliking van die konkrete feite.

Dit stem ooreen met 'n manier van argumenteer in lyn met die Deus ex machina wat op 'n praktiese vlak sou wys dat die beroep op God onnodig is. In die afwesigheid van wetenskaplike kennis, sou God opgeroep word om reën te stuur, sommige fisiese kwale te genees of te help met die kompleksiteite van die lewe.

Maar sodra die vooruitgang van tegnowetenskappe daarin slaag om elkeen van die basiese behoeftes wat voorheen geopper is te dek, soos die gebrek aan gesondheid of ander lewensprobleme op te los, maak die behoefte om na die guns en ingryping van God te wend nie meer sin nie. In werklikheid, soos hieronder uiteengesit, is die Eerste Oorsaak nie oorbodig nie, want daar is tweede oorsake wat al hoe beter bekend word.

In hierdie besondere manier om die positiewe stroming te sien, word 'n sekere toereikende metafisiese wyse van verstaan ​​van hierdie twee ordes van kousaliteit vereis, wat aan die ander kant die Aristotelies-Thomistiese leer van die syn as 'n handeling en van deelname daarin slaag om te belig. In die geval van die leerstelling wat deur Aristoteles bevorder word, word Eerste Oorsaak verstaan ​​as God se eie kousaliteit, Esse Subsistens, Being by essence, wat dinge as entiteite voortbring, dit wil sê, dit gee behoorlik wese.

Van hulle kant stem die tweede oorsake ooreen met dié wat die ding produseer, maar nie in terme van sy wese nie, maar eerder in terme van sy manier van wees (denne, klip, kat, atoom, ens.). Die Eerste of transendentale Oorsaak sluit nie die tweede uit of vervang nie: God as die oorsaak van die wese van die sekondêre agente is teenwoordig in enige sekondêre of deelnemende oorsaaklike handeling.

Daar behoort geen twyfel vir enigiemand te wees dat die tweede oorsake verantwoordelik is vir die vervaardiging van die ding as 'n denneboom, erdwurm, ens nie, maar die Eerste Oorsaak (oorsaak van die tweede oorsaak en die oorsaak daarvan) produseer die ding as 'n entiteit. . Beide een en die ander word behoorlik beskryf as oorsake, maar op verskillende vlakke.

Thomistiese metafisika, sonder om die outonomie van die tweede oorsaak en daarom sy karakter as die werklike oorsaak van die effek wat geproduseer word, te ondermyn, verstaan ​​dat die oorsaak van wesens die grondslag van goddelike oorsaaklikheid vereis, beide vir hul wese en vir hul optrede. Elke skepsel, elke tweede oorsaak, is (essensie, wesenlike en toevallige beginsels) op grond van die deelgeneemde esse wat op sy beurt in handeling is deur die deelname van die Esse Subsistens.

Dit is juis van daar af dat die idee dat die optrede van die mens (van die tweede oorsaak) so is uit hoofde van die intieme en radikale "vibrator" van die daad van syn, bevestig word. Deur aan God die grondliggende wese van hierdie geskape wese te gee, verteenwoordig hy ook die Eerste Oorsaak in wese met betrekking tot enige effek wat in die heelal plaasvind.

Die ingryping van die wese gaan dus voort in die intrinsieke deelname aan die handeling en in die operatiewe magte. Die Eerste Oorsaak is dus nie gekant teen die rede van die tweede oorsaak nie, maar kommunikeer inteendeel sy voorwaarde van effektiewe oorsaak, sodat laasgenoemde niks kon doen sonder om op die vereniging en ondergeskiktheid aan die Eerste Oorsaak te reken nie. Daarom het Sint Thomas die volgende uitgespreek:

“Wanneer die regte prys van een of ander natuurlike effek gevra word, kan ons antwoord deur een of ander naaste oorsaak toe te ken, mits ons alles reduseer tot die goddelike Wil, as die Eerste Oorsaak daarvan. Byvoorbeeld, as iemand vra:

'waarom verhit hout in die teenwoordigheid van vuur?', kan 'n mens sê, 'omdat verhitting die natuurlike werking van vuur is', en dit op sy beurt 'omdat hitte 'n ongeluk is wat self brand', aangesien dit die gevolg is van die vorm; en so aan totdat die goddelike Wil bereik word.

Daarom, as iemand daardie vraag sou beantwoord deur te sê dat 'omdat God dit wou hê', sou hy gerieflik antwoord as hy van plan is om die vraag tot sy Eerste Oorsaak te reduseer, maar nie as hy van plan is om alle ander oorsake uit te sluit nie” [Thomas Aquinas, Summa contra heidene III, c. 97].

God en skepsele produseer 'n gemeenskaplike effek, maar nie asof God een deel van daardie reaksie veroorsaak het en die skepsel 'n ander deel nie. Dit gaan nie oor 'n dubbelsinnige integrasie van gedeeltelike oorsake nie, maar oor die grondslag van die besondere oorsaak in die Oorsaak by essensie. Die goddelike "beweging" in die handeling van die skepsel verminder dus nie die doeltreffendheid van die subjek wat optree nie, maar dit begrond dit.

Die raamwerk van die verband tussen die Eerste Oorsaak en die tweede oorsake is dus in deelname. Wanneer hierdie leerstelling tersyde gestel word, dan word die tweede oorsaak as totaal outonoom verstaan ​​en word die afhanklikheid van die eerste Oorsaak nietig, selfs aggressief of oorbodig.

Terselfdertyd, aangesien die konsekwentheid of waardigheid van die Tweede Oorsaak op sy onafhanklikheid fokus, word die vereiste om die Eerste Oorsaak te ontken of om dit steeds meer afgeleë te maak, blootgelê. Positivisme vrees dat die verwysing na God lei tot die verwaarlosing van sekondêre oorsake. Daar word geglo dat die inmenging van God in vorige tye 'n las verteenwoordig het om te vorder in die kennis van die meganismes wat die domein van verskynsels toelaat.

Daarom word geglo dat die draai of gebrek aan God 'n teken is van wetenskaplike vooruitgang; hoe meer verskynsels die wetenskap tot in detail bereik, hoe minder nodig sal die hulpbron wees om na die teenwoordigheid van God toe te vlug, totdat dit in staat is om totaal onafhanklik van sy bestaan ​​te word.

In die Biografie van Augusto Comte word gesê dat hierdie wetenskaplike van mening was dat die mag om verskynsels te voorsien en dit te oorheers, 'n einde maak aan die oortuiging dat hulle deur veranderlike testamente beheer word. In dieselfde volgorde van idees is Comte se werk daarop gemik om enige oorsaaklike ingryping van God in die wêreld te onderdruk en enige oorblyfsel van metafisika van syn in die ontwikkeling van die wetenskappe weg te gooi.

Sekerlik, die verskille tussen die Eerste Oorsaak en die tweede oorsake of, as jy verkies, tussen natuurlike teologie en die positiewe wetenskappe word objektief gegenereer (dit wil sê, afstand doen van subjektiewe oorsake soos persoonlike belange, vooroordele, die morele situasie van die persoon) slegs wanneer die verhoudings tussen die Eerste Oorsaak en die tweedes op 'n dubbelsinnige wyse uiteengesit word.

Nadat die besinning aangebied is, is dit nodig om die volgende vraag te vra: Het die wet van die drie stadia enige werklike historiese betekenis? Waarop baie kenners ja sê. Dit is duidelik dat die reisplan van moderne en kontemporêre filosofie 'n permanente vervreemding van God en 'n verval in agnostisisme en ateïsme verteenwoordig.

Augusto Comte is reg in dieselfde rigting net as jy wil verwys na die proses van progressiewe verdieping na ateïsme, kenmerkend van die dominante helling van "moderne" filosofie. Hierdie waarneming kan egter nie veralgemeen word na die hele filosofie nie, nog minder na die filosofiese houding in sy mees outentieke wortel.

"Die wet van die drie stadia word dus aangebied as 'n beskrywing waarin Comte die vooruitgang van die moderne beskawing na ateïsme sintetiseer, die progressiewe vervreemding van God wat in die wêreld plaasgevind het, en meer spesifiek die stap wat die radikale humanisme geneem het van die veld van filosofie tot die veld van wetenskap, kenmerkend van die kulturele omgewing van die eerste dekades van die negentiende eeu.

Met die formulering van sy wet doen Comte nie meer as om bewus te word van 'n definitiewe oriëntasie van die moderne kultuur, nie absoluut universeel nie, maar beslis dominant.Sanguinetti 1977a: 200].

Bibliografie

In hierdie laaste deel van ons artikel oor die Biografie van Augusto Comte gaan ons 'n kort opsomming gee oor die bibliografie van hierdie emblematiese wetenskaplike en navorser.

Werke van Auguste Comte

Die Biografie van Augusto Comte wys daarop dat hierdie wetenskaplike gedurende die jare van sy professionele loopbaan die geleentheid gehad het om groot en belangrike werke uit te voer wat 'n voor en na in die Christelike lewe van baie gekenmerk het en wat sy leerstelling van positivisme bevorder het. Hieronder is 'n paar van sy mees emblematiese werke:

 • In 1822 publiseer hy "Plan des traveaux scientifiques", waarin hy die onlosmaaklike eenheid van wetenskap en politiek verdedig het.
 • In 1826 begin hy met 'n "Cours de philosophie positive", wat hy spoedig gedwing is om op te skort weens 'n senuwee-ineenstorting.
 • In 1842 het hy die "Positive Philosophy Course" gepubliseer, waar hy probeer reageer het op vooruitgang in die wetenskap, en voorgestel dat dit dien om nie net die som van menslike kennis te verbeter nie, maar ook die samelewing as geheel.
 • In 1844 het hy die boek «Diskoers oor die positiewe gees» gepubliseer, wat die hoofgedagte van Comte bevat.
 •  Tussen 1851-1854 Système de politique positive, ou Traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité (stelsels van positivistiese politiek).
 • In 1852 word "Catéchisme positiviste" (positivistiese kategismus) gepubliseer, waarin hy godsdiens universeel blootlê.
 • In 1851 is die boek "Positive Philosophy Course" gepubliseer, waarin hy gepraat het van filosofie uit die populêre sterrekunde.

Volgens die Biografie van Augusto Comte word hy gekrediteer met die verantwoordelikheid om die dissipline bekend as Sosiologie te stig, benewens die filosofiese, politieke en wetenskaplike stroming wat wyd bekend staan ​​as positivisme, een van sy grootste en mees emblematiese werke wat deur sy jare bevorder is. van lewe en trajek.

Die teoretiese bydrae wat in die Biografie van Augusto Comte bespreek word, is steeds hoogs relevant, met die politieke konsep van die "Wet van die drie State". Dit is die moeite werd om te noem dat Comte geleef het onder die beskerming van die Franse Revolusie, sowel as die moderne wetenskap en die Industriële Revolusie. Dit laat ons dink dat 'n goeie deel van sy gesegdes, geskrifte en werke direk gekoppel is aan die intense sosiale, ekonomiese, ideologiese en wetenskaplike transformasies as gevolg van kapitalisme.

Dit was in hierdie konteks dat August Comte besef het dat sosiale gebeure soos ander natuurverskynsels verstaan ​​sal moet word. Dit is omdat hulle slegs 'n spesifieke tipe teoretiese werklikheid was, wat impliseer dat hulle in sosiale terme uitgedruk moet word. Deur sy lewensgeskiedenis is Comte gekenmerk deur 'n model van georganiseerde samelewing te verkondig.

In hierdie model gelei deur Comte, was geestelike mag nie die belangrikste ding en wat die grootste oorheersing binne die samelewing gehad het nie, net soos die regering in die hande van die wyse manne en wetenskaplikes sou bly. Alhoewel dit ook gepas is om te verduidelik dat vir Comte elke tipe verskynsel sy eie eienaardighede het. Dit wil sê, daar is 'n spesifieke metode van waarneming vir elke verskynsel.

Spaanse vertalings van sommige werke

Die Biografie van Augusto Comte beklemtoon ook sommige van die Spaanse vertalings wat gemaak is van baie van die werke wat deur hierdie navorser bevorder is, alom bekend daarvoor dat dit die stigter van die stroming van positivisme en sosiologie is. In hierdie deel van ons artikel sal ons 'n paar van hierdie belangrikste vertalings noem.

 • Positiewe Filosofiekursus, Aguilar, Buenos Aires 1973
 • Positivistiese Kategismus, Nasionaal, Madrid 1982
 • Toespraak oor die positiewe gees, Aguilar, Buenos Aires 1965; Alliance, Madrid 1988
 • Diskoers oor die positiewe gees, Orbis, Barcelona 1985. Die uitgawe sluit in: Positiewe Filosofiekursus, vertaling deur José Manuel Revuelta; en Diskoers oor die positiewe gees, vertaling deur Consuelo Bergés.
 • Plan van wetenskaplike werk wat nodig is om die samelewing te herorganiseer, Tecnos, Madrid 2000.
 • Seleksie van die hooftekste van vier werke van Comte, vertaal in Spaans (Positive Philosophy Course; Discourse on the Positive Spirit; Positive Politics System; Positivist Catechism) in Canals Vidal, F, Texts of the great philosophers (Contemporary Age), Herder , Barcelona 1977.

Die Spaanse vertalings van sommige van sy mees uitstaande werke laat ons ons voorstel dat Augusto Comte sonder twyfel een van die mees emblematiese en voorbeeldige wetenskaplikes in die ontwikkeling van menslike denke was, bekend in die wêreld as die grondlegger van die stroming van positivisme en van sosiologie, groot bydraes wat die organisasie en die gang van die wêreld grootliks beïnvloed het.

Comte het dit op homself geneem om deur sy werke en idees die mensdom te belig wat na die einde van die Franse Revolusie in 'n indrukwekkende geestelike krisis gedompel was, dors na hulp van een of ander motiveerder en watter beter opsie as Augustus-graaf; 'n kundige en strydende man wat van jongs af sy geneigdheid tot die welsyn van ander getoon het.

Die werke wat in die Biografie van Augusto Comte genoem word, het gedien as 'n stukrag vir 'n moderne samelewing wat 'n diep krisis in terme van sosiale naasbestaan ​​en samelewing veroorsaak het. Destyds was dit 'n probleem en 'n taak wat die manne van die tyd sou moes lei.

Volgens wat die Biografie van Augusto Comte blootlê, het die wetenskaplike deur sy gedagtes en idees geopper dat positiewe wetenskap of ook bekend as die stroom van positivisme, in die vermoë was om die wette te vind wat nie net die natuur rig nie, maar selfs die ontwikkeling van die samelewing, 'n element wat bekend staan ​​as die opeenvolging en vooruitgang van sekere historiese momente wat sosiale toestande genoem word.

In 'n paar woorde, volgens wat in die Biografie van Augusto Comte staan, kan gesê word dat hy een van die eerste teoretici in die wêreld was wat die nou bekende term "sosiologie" begin gebruik het. Baie van die werk wat deur Comte uitgevoer is, was direk gekoppel aan Saint-Simon, aan die begin, maar met die verloop van tyd het sy werk uiteindelik verander totdat dit heeltemal anders was, selfs in sekere terme teenoorgesteld.

Aangesien hy net 'n jong man was, vertel die Biografie van Augusto Comte dat hy belangstelling getoon het in onderwerpe wat verband hou met die wêreld van filosofie. Nadat hy sy studies in die 1817's voltooi het, het Comte hom daaraan toegewy om as sekretaris van graaf Henri de Saint-Simon te werk, wat een van sy grootste inspireerders geword het.

In die Biografie van Augusto Comte word gesê dat dit te danke was aan Saint-Simon dat hy 'n loopbaan vol suksesse en triomfe kon begin bou, met werke wat 'n nalatenskap onder die nuwe generasies gelaat het. Dit was met Saint-Simon dat Comte sy kennis rakende filosofie en die wêreld rondom hom uitgebrei het, maar na sewe jaar het hy besluit dat dit die geleentheid is om bande met die invloed van die Franse denker te verbreek en 'n eensame pad begin.

Kort voor sy dood het die werk van August Comte gelei tot 'n "godsdiens van die mensdom" en hy het homself as 'n priester aangestel. Sy dood is aangeteken op 5 September 1875. Volgens bronne na aan die emblematiese karakter, het hy gesterf terwyl hy in die stad Parys was. Met sy dood het Comte 'n aansienlike filosofiese nalatenskap nagelaat.

Een van die dinge wat die meeste opmerklik is oor die positivistiese werk wat in die Biografie van Augusto Comte aangebied word, is dat hy daardeur daarin geslaag het om baie van die sosiale bewegings wat Europa geteister het gedurende die tweede helfte van die XNUMXde eeu en aan die begin van die XNUMXde eeu. XX.

Gedurende sy tyd in die wêreld van sosiologie en positivisme het Augusto Comte interessante frases gewild gemaak, waarvan baie in sommige van sy werke weerspieël is. Van die frases wat die meeste onthou word, is:

Liefde as 'n beginsel, orde as 'n basis, vooruitgang as 'n doel.

Veel meer as belange, is dit trots wat ons verdeel.

Die hemele verkondig die heerlikheid van Kepler en Newton.

 Net goeie gevoelens kan ons verenig; belangstelling het nog nooit blywende vakbonde gesmee nie.

Die ware positiewe gees bestaan ​​dus bowenal daarin om te sien om te voorsien, om te bestudeer wat is, om daaruit af te lei wat sal wees, volgens die algemene dogma van die onveranderlikheid van natuurwette.

Mans word nie toegelaat om vrylik oor chemie en biologie te dink nie: hoekom moet ek hulle toelaat om vrylik oor politieke filosofie te dink?

Studies oor Comte se denke

 • Arnau, P., La pensee d'Auguste Comte, Bordas, Parys 1969.
 • Atencia, JM, Positivisme, metafisika en wetenskapsfilosofie in Augusto Comte, Universiteit van Malaga, Malaga 1990.
 • Augusto Comte en metafisika, "Philosophica Malacitana" (1994) 25-31.
 • Centre for Philosophical Studies of Gallarate, Dictionary of Philosophers, Rioduero, Madrid 1986 (stem Comte, deur A. Santucci).
 • Ferrater-Mora, J., Philosophical Dictionary, 4 vol., Alianza, Madrid 1980.
 • Kolakowski, L., Die positivistiese filosofie, Leerstoel, Madrid 19844.
 • Negri, A., Augusto Comte en l'Umanesimo positivistico, Armando, Rome 1971.
 • Inleiding tot Comte, Laterza, Rome-Bari 1983.
 • Negro Pavón, D., Comte: positivisme en revolusie, Chisel, Madrid 1987.
 • Petit Sullá, JM, Filosofie, politiek en godsdiens in Augusto Comte, Versameling, Barcelona 1978.
 • Riezu, J., Die morele opvatting in die stelsel van Augusto Comte, Editions University of Granada, Granada 1981.
 • Sanguineti, JJ, Augusto Comte: "Positive Philosophy Course", Emesa, Madrid 1977.
 • Bespreking oor die wet van die drie stadia van Comte, in: "Atti del Convegno Evangelizzazione e Ateismo", Paideia, Rome 1981, pp. 697-708.
 • Stuart Mill, J., Augusto Comte en positivisme, Aguilar, Buenos Aires 1972. Vertaling in Spaans van Dalmacio Negro Pavón. Hierdie werk van Mill handel oor die hele Kursus in Positiewe Filosofie en oor Comte se jongste leerstelling.

Ander werke wat in die stem aangehaal word

 • Agazzi, E., Science and Faith, Massimo, Milano 1983.
 • Cantore, E., L'uomo scientifico. Il significato umanístico della scienza, EDB, Bologna 1988.
 • de Lubac, H., Die drama van ateïstiese humanisme, Encuentro, Madrid 1997.
 • Fabro, C., Deelname en oorsaaklikheid, SEI Torino 1960.
 • Jaki, SL, The Road of Science and the Ways to God, Scottish Academic Press, Edinburgh 1980.
 • Llano, A., The new sensitivity, Espasa-Calpe, Madrid 1988.
 • Putnam, H., Verstand, taal en werklikheid. Philosophical Papers, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge (MA) 1975.
 • Sanguineti, JJ, Die wetenskapsfilosofie volgens Santo Tomás, Eunsa, Pamplona 1977 (Sanguineti 1977b)
 • Selvaggi, F., Filosofie van die wêreld. Philosophical Cosmology, PUG, Rome 1985.
 • Weinberg, S., Subatomiese deeltjies, Arbeid, Barcelona 1985.

Jy sal dalk ook in die volgende artikels belangstel:


Die inhoud van die artikel stem ooreen met ons beginsels van redaksionele etiek. Ons werk tans daaraan om ons inhoud in ander tale reg te stel en te verbeter.

As jy 'n geakkrediteerde vertaler is, kan jy ook skryf om saam met ons te werk. (Duits, Spaans, Frans)

Om 'n vertaalfout of verbetering aan te meld, klik hier.

Kreatiewe stop
IK4
Ontdek aanlyn
Aanlyn volgelinge
verwerk dit maklik
mini handleiding
a hoe om te doen
Tipe Ontspan
Lava Tydskrif