Algemene kontrakvoorwaardes

Algemene kontrakvoorwaardes

Voordat u enige van die dienste kontrakteer wat ons op hierdie webwerf aan u beskikbaar stel, is dit noodsaaklik dat u die voorwaardes en bepalings lees wat van toepassing is op die verskaffing van die dienste wat deur lavamagazine.com aangebied word, tipies van sy hoofaktiwiteit om produkte of dienste te beskryf . : Verkoop van produkte in digitale formaat en aanlyn bemarkingsdienste.

Die gebruiker kan slegs toegang tot hierdie lavamagazine.com-dienste verkry en kontrakteer nadat hy hierdie kontrakvoorwaardes gelees en aanvaar het.

Deur hierdie voorwaardes te aanvaar, is die gebruiker gebonde aan hierdie bepalings, wat saam met die privaatheidsbeleid ons besigheidsverhouding beheer.

As u nie met 'n deel van die voorwaardes saamstem nie, sal u nie die dienste wat aangebied word, kan huur nie.

lavamagazine.com behou die reg voor om hierdie voorwaardes te eniger tyd te wysig of te verander. As die wysigings 'n wesenlike verandering in die bepalings uitmaak, sal lavamagazine.com jou in kennis stel deur 'n kennisgewing op hierdie webwerf te plaas.

Die dienste wat aangebied word, is slegs beskikbaar vir regspersone en persone wat minstens 18 jaar oud is.

Hierdie bepalings is vir die laaste keer op 14/04/2016 opgedateer

Verkoper-ID

In ooreenstemming met die bepalings van wet 34/2002 oor dienste van die inligtingsvereniging en elektroniese handel (LSSICE), word die volgende inligting aangebied:

• Die korporatiewe naam is: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF: B19677095
• Geregistreerde kantoor is in C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Identifikasie in AGPD: "Gebruikers en webintekenare" "Kliënte en verskaffers".
• Sosiale aktiwiteit is: aanlyn bemarkingsdienste.

Dienste wat op hierdie webwerf aangebied word

lavamagazine.com stel die volgende dienste beskikbaar onderhewig aan hul spesifieke kontrakvoorwaardes:

Algemene kommunikasie
• Ontwerp van aanlyn / aflyn kommunikasiestrategieë.
• Skryf persvrystellings en nasionale of gesegmenteerde gestuur.
• Skryf van korporatiewe inhoud.
• Verhouding met media en agentskappe.

Image
• Digitale fotografie vir pers, web en gebeure.
• Basiese retouchering in JPG en ontwikkeling van RAW.
• Basiese opleiding oor digitale fotografie.

SEO
• SEO-konsultasie vir web, blog en e-handel.
• Basiese SEO vir webinhoud.
• Ontleding en skepping van skakelprofiel (SEO van bladsy af).
• Installasie, konfigurasie en optimalisering van WordPress of Joomla.

Design
• Inhoudsopleg: koerante, tydskrifte, katalogusse, boeke, brosjures, pdf en e-boek,
• Basiese ontwerp van plakkate, kaarte, flayers, baniere en CTA vir web.
Inhoudbemarking en inkomende bemarking
• Strategiebeplanning en sosiale plan.
• Inhoudsopgawe vir blogs, webwerwe of mikrosites.
• Bestuur van profiele en sosiale inhoud (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• SEM-veldtogte (AdWords, Facebook-advertensies, Twitter-advertensies)

radio
• Toespraak op nuus en advertensies.
• Tegniese beheer van analoog tabelle.

As voorwaarde om die dienste wat aangebied word, te kontrakteer, is jy verplig om in die ooreenstemmende vorm van lavamagazine.com te registreer en registrasie-inligting te verskaf. Die registrasie-inligting wat jy verskaf moet te alle tye akkuraat, volledig en aktueel wees. Versuim om dit te doen is 'n oortreding van die bepalings, wat kan lei tot die ontbinding van die kontrak met lavamagazine.com.

Derde party oplossings

Sommige dienste kan derdeparty-oplossings insluit. lavamagazine.com kan skakels verskaf na derdeparty-webwerwe as vennote wat met lavamagazine.com geassosieer word vir die verskaffing van sommige dienste.

Jy stem ook in dat die Diens sekuriteitsoplossings kan insluit wat gebruik beperk en dat jy hierdie dienste moet gebruik in ooreenstemming met die gebruiksreëls wat deur lavamagazine.com en sy Sekuriteitsvennote vasgestel is en dat enige ander gebruik kopieregskending kan uitmaak.

Dit is verbode om die sekuriteitstegnologie wat deur lavamagazine.com verskaf word, vir enige rede te verander, te omseil, om te manipuleer, te dekompileer, uitmekaar te haal of andersins te verander.

Sekuriteitsoortredings van die stelsel of netwerk kan siviele of strafregtelike aanspreeklikheid tot gevolg hê.

Pryse en betaalmetodes

Jy stem in om die dienste wat aan lavamagazine.com gekontrakteer is, te betaal in die vorms van betaling wat deur lavamagazine.com aanvaar word en vir enige bykomende bedrag (insluitend belasting en heffings vir laat betalings, na gelang van die geval)

Die betaling is altyd 100% vooruit en dienste word gelewer wanneer ons die betaling bevestig.

Die pryse wat op elke produk en / of diens van toepassing is, is die pryse wat op die datum van die bestelling op die webwerf aangedui word, insluitend, waar toepaslik, alle BTW (belasting op toegevoegde waarde) vir transaksies binne Spaanse grondgebied.

Gemeenskaplike stelsel van belasting op toegevoegde waarde van die Europese Unie

Ingevolge die bepalings van Wet 37/1992, van 28 Desember, wat genoemde belasting en Europese richtlijn 2008/8 / EG reguleer, kan die operasie vrygestel wees of nie onderhewig wees daaraan nie afhangende van die land waar die koper woon en van die toestand waarin dieselfde optree (entrepreneur / professional of individu). Gevolglik kan die finale prys van die bestelling in sommige gevalle verander word ten opsigte van wat op die webwerf vermeld word.

Die prys van die dienste of inligtingsprodukte wat deur lavamagazine.com verkoop word, sluit die Spaanse BTW. Die finale prys van u bestelling kan egter afhang van die BTW-koers wat op die bestelling van toepassing is. Vir bestellings wat vir ander lande van die Europese Unie bestem is, Spaanse BTW word afgetrek en die BTW-belastingkoers wat ooreenstem met die land van bestemming, sal toegepas word. Die finale prys sal tydens die bevestiging van u bestelling verskyn en sal die BTW-koers weerspieël wat ooreenstem met die bestemmingsland van die produkte.

Die pryse van die dienste kan enige tyd verander volgens die uitsluitlike en eksklusiewe diskresie van lavamagazine.com. Die Dienste bied nie prysbeskerming of terugbetalings in die geval van prysverlagings of promosie-aanbiedinge nie.

lavamagazine.com aanvaar hierdie vorme van betaling:
• Oordrag
• PayPal

Modaliteit van ondersteuning en redelike gebruik

Dienste moet aangevra word via die toepaslike kanale wat binne 'n redelike tyd ontvang en beantwoord kan word.

Hierdie kanale is die onderskeie vorms wat in elk van die dienste wat aangebied word, geleë is.

Elke versoek is onderhewig aan evaluering en goedkeuring deur lavamagazine.com.

lavamagazine.com kan alternatiewe oplossings aan die kliënt verskaf, insluitend verwysing na die lavamagazine.com vennootnetwerk.

Klousule vir redelike gebruik

Die term "onbeperk" is onderhewig aan 'n billike gebruik klousule. Die definisie van billike gebruik word bepaal deur lavamagazine.com, in sy uitsluitlike en eksklusiewe diskresie. Kliënte wat deur lavamagazine.com geag word die diens te misbruik, sal deur lavamagazine.com gekontak word.

lavamagazine.com behou die reg voor om die diens op te skort as ons van mening is dat dit die redelike gebruiksklousule oorskry.

Disclaimer

lavamagazine.com sal nie waarborg dat die beskikbaarheid van die diensvoorwerp van hierdie kontrak deurlopend en ononderbroke sal wees nie, en sal ook nie die verlies van data waarborg wat op sy bedieners gehuisves word, onderbreking van kommersiële aktiwiteite of enige skade wat voortspruit uit die werking van die dienste, of die verwagtinge wat deur die kliënt gegenereer word, as gevolg van:

1. Oorsake buite die beheer van lavamagazine.com en toevallige oorsake en/of force majeure.
2. Onklaarrake veroorsaak deur verkeerde gebruik deur die Kliënt, veral diegene wat verkry word uit die kontrakte van 'n onvanpaste diens vir die tipe aktiwiteit en gebruik wat deur die Kliënt en / of deur derde partye op sy webwerf gemaak word.
3. Geplande stoppe en / of wysigings aan die inhoud gemaak deur onderlinge ooreenkoms tussen die partye vir die instandhouding of uitvoering van buitengewone aksies waaroor vooraf ooreengekom is.
4. Virusse, rekenaaraanvalle en / of ander optrede van derde partye wat die totale of gedeeltelike onmoontlikheid van die verskaffing van die dienste veroorsaak.
5. Verkeerde of swak funksionering van die internet.
6. Ander onvoorspelbare omstandighede.

Op hierdie manier stem die kliënt daartoe in om hierdie omstandighede binne redelike perke te hou, en hy hou dus uitdruklik afstand van die eis van Online Services Telemático SL vir enige kontraktuele of buite-kontraktuele aanspreeklikheid vir moontlike foute, foute en die gebruik van die gekontrakteerde diens.

Online Servicios Telemático SL sal in geen geval verantwoordelik wees vir foute of skade wat veroorsaak word deur die ondoeltreffende en slegte trou gebruik van die diens deur die kliënt nie. Online Servicios Telemático SL sal ook nie verantwoordelik wees vir die groot of geringe gevolge van die gebrek aan kommunikasie tussen Online Servicios Telemático SL en die kliënt wanneer dit toeskryfbaar is aan die nie-funksionering van die e-pos wat verskaf is of valsheid van die data wat deur die kliënt verskaf is in hul gebruikersregistrasie vanaf lavamagazine.com.

Oorsake van die ontbinding van die kontrak

Die ontbinding van die dienskontrak kan te eniger tyd deur enige party geskied.

Jy is nie verplig om by lavamagazine.com te bly as jy nie tevrede is met ons diens nie.

lavamagazine.com kan enige en alle Dienste wat met lavamagazine.com gekontrakteer is onmiddellik beëindig of opskort, sonder kennisgewing of aanspreeklikheid, indien jy nie voldoen aan die voorwaardes wat hierin uiteengesit word nie.

By ontbinding van die kontrak sal u reg om die dienste te gebruik onmiddellik ophou.

Die volgende is oorsake vir die ontbinding van die kontrak:

• Die valsheid, geheel of gedeeltelik, van die gegewens wat verskaf word in die proses om enige diens aan te gaan.
• Verander, omseil, reverse engineer, dekompileer, demonteer of verander andersins die sekuriteitstegnologie wat deur lavamagazine.com verskaf word.
• Ook die gevalle van misbruik van steundienste as gevolg van die vereiste meer ure as wat in die kontrak bepaal is.

Die ontbinding impliseer die verlies van u regte op die gekontrakteerde diens.

Geldigheid van pryse en aanbiedinge

Die dienste wat op die web aangebied word, en die pryse hiervan, sal beskikbaar wees om te koop terwyl hulle in die katalogus is van dienste wat op die webwerf vertoon word. Gebruikers word versoek om toegang tot bygewerkte weergawes van die webwerf te verkry om prysfoute te vermy. In elk geval sal die bestellings wat aan die gang is, hul voorwaardes behou vir 7 dae vanaf die formalisering.

Kommersiële onttrekking

Die onttrekking is die die krag van 'n verbruiker van 'n produk om dit binne 'n wettige periode van 14 dae weer in die handel te hou, sonder om te eis of enige verduideliking te gee of 'n boete te ondergaan.

Die herroepingsreg mag nie uitgeoefen word nie (behalwe vir foute of gebreke in die gekontrakteerde produk of diens), in die volgende gevalle waarvoor artikel 45 van die handelsreg voorsiening maak:

• Kontrakte vir die verskaffing van goedere wat volgens die spesifikasies van die verbruiker gemaak word of wat duidelik gepersonaliseer is, of wat volgens hul aard nie kan terugbesorg word nie, of vinnig kan agteruitgaan of verval.
• Kontrakte vir die verskaffing van klank- of video-opnames, skywe en rekenaarprogramme wat deur die verbruiker ongesluit is, sowel as rekenaarlêers wat elektronies verskaf word, wat onmiddellik afgelaai of gereproduseer kan word vir permanente gebruik.
• En in die algemeen is al die produkte wat op 'n afstand aangepak word: kleding, fotografiese ontwikkeling, ens., Of wat vatbaar is vir kopiëring (boeke, musiek, videospeletjies, ens.).

Die onttrekkingstydperk in produkte vir digitale inhoud (soos digitale boeke), sal opgeskort word wanneer die sleutels vir toegang tot digitale inhoud gebruik word.

Die reg van onttrekking, ooreenkomstig artikel 103.a van Wet 1/2007, sal nie van toepassing wees op die verskaffing van dienste sodra die diens ten volle uitgevoer is, wanneer die uitvoering begin het, met die vooraf uitdruklike toestemming van die verbruiker en gebruiker en met jou erkenning dat jy bewus is dat, sodra die kontrak volledig deur lavamagazine.com uitgevoer is, sal sy onttrekkingsreg verloor het.

Nadat die voltooiing van die gekontrakteerde werk aanvaar is, sal lavamagazine.com jou in kennis stel van die begindatum daarvan.

As die reg op resolusie uitgeoefen word 10 dae voor die aanvang van die diens, sal lavamagazine.com die bedrag wat ontvang is terugbetaal sonder enige retensie en nooit na 14 dae nie. Indien die voorgenoemde reg uitgeoefen was in a termyn minder as 10 dae, Sal 50% van die bedrag terugbetaal word, en indien later uitgeoefen word, sal geen bedrag betaal word nie.

Net so kan lavamagazine.com voortgaan om die kontrak te beëindig indien die gebruiker nie die ooreenstemmende betaling maak of enige van die aksies aangaan wat in die afdeling oor oorsake van die ontbinding van die kontrak uiteengesit word nie.

Hoe om die dienskontrak te kanselleer

As jy jou kontrak met lavamagazine.com wil kanselleer, moet jy ons kontak met 'n kontrakonttrekkingsversoek voordat die gekontrakteerde diens begin uitgevoer word (sien onttrekkingsproses en vorm hieronder)
lavamagazine.com waarborg die kliënt die terugbetaling van die bedrae betaal binne veertien (14) kalenderdae vanaf die datum van betroubare kommunikasie van die uitoefening van hul onttrekkingsreg, mits dit aan die vereistes voldoen en deur lavamagazine.com aanvaar is.

Gevolge van onttrekking

In geval van onttrekking deur u, sal ons alle betalings wat u aan ons gemaak het sonder onbehoorlike vertraging terugbetaal, en in elk geval nie later nie as 14 kalenderdae vanaf die datum waarop u ingelig is oor u besluit om te onttrek van hierdie kontrak en mits dit tien dae voor die aanvangsdatum van die gekontrakteerde werke in kennis gestel is.

Ons sal voortgaan om die genoemde terugbetaling te doen met behulp van dieselfde betaalmiddel wat u gebruik het vir die aanvanklike transaksie, tensy u uitdruklik anders bepaal het; U sal in elk geval geen uitgawes aangaan as gevolg van die vergoeding nie.

As die diensvoorwerp van hierdie kontrak gedurende die onttrekkingsperiode (14 dae) begin het, in ooreenstemming met artikel 108.3 van wet 1/2007, kan Online Servicios Telemáticos SL die proporsionele deel behou wat ooreenstem met die diens wat gelewer word, insluitend die diens van ondersteuning en, indien die diens volledig gelewer is, ooreenkomstig artikel 103.a van die voormelde wet, is die herroepingsreg nie van toepassing nie.

Opgawes wat ooreenstem met betalings wat via PayPal of Stripe gedoen word, sal via dieselfde kanaal geskied, terwyl enige ander vorm van terugbetaling deur middel van 'n bankoorplasing geskied na 'n rekening wat deur die kliënt voorsien is. Die terugbetaling van die bedrag sal binne die volgende 14 kalenderdae plaasvind vanaf die datum waarop ons in kennis gestel word van u besluit oor onttrekking.

Al die dienste wat ons aan u gelewer het, sal volgens hulle aard die ontbinding oorleef as dit ten volle betaal word, insluitend die eiendomsbepalings, vrywaring, vergoeding en aanspreeklikheidsbeperkings, sonder beperking.

Model-eis of intrekkingvorm

Die gebruiker / koper mag ons van die eis of terugtrekking in kennis stel, hetsy per e-pos aan: info (at) contact.online of per pos op die adres wat in die onttrekkingsvorm aangedui word.

Kopieer en plak hierdie vorm in Word, voltooi dit en stuur dit per e-pos of per pos.

Vir die aandag van Online Servicios Telemáticos SL
C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada).
info (at) kontak.online

Ek stel u hiermee in kennis dat ek die volgende goedere / verskaffing van die volgende diens van die koopkontrak eis / onttrek:
........................................................................
Die dag gehuur: ………….
In die geval van klagte, dui die rede aan:
........................................................................

INDIEN U 'N VERBRUIKERSKREDIET GEKONTRAK het om die aankoop op 'n afstand te finansier, sluit die volgende teks in u kennisgewing vir onttrekking in:

U word ook in kennis gestel dat kredietooreenkomste volgens artikel 29 van Wet 16/2011 van 24 Junie, aangesien ek die aanbod van goedere / dienste aan die kontrak onttrek het en deur middel van 'n gekoppelde krediet volledig / gedeeltelik gefinansier is, Ek sal nie meer gebonde wees aan die genoemde kredietooreenkoms sonder boete nie.

Dui vervolgens u naam aan as verbruiker en gebruiker of van verbruikers en gebruikers:

Dui nou u adres as verbruiker en gebruiker of as verbruikers en gebruikers aan:

Dui die datum aan waarop u die kontrak eis / kanselleer:

Teken u eis- / intrekkingsversoek indien dit in papierformaat aan Online Servicios Telemáticos SL in kennis gestel word
(plek), tot ……………………………… van ………………………. van 20 ...

Die bedrag word terugbetaal binne die volgende 14 kalenderdae vanaf die datum waarop u opgawe goedgekeur is.

Europese verbruikersregulasies

Die Europese Kommissie het die eerste Europese platform geskep vir die oplossing van konflikte in aanlynhandel wat onder die nuutste verbruikerswetgewing gedek word. As ons verantwoordelik is vir 'n aanlynverkoopsplatform, is dit ons plig om ons gebruikers in te lig oor die bestaan ​​van 'n aanlynplatform vir alternatiewe geskilbeslegting.

Om die platform vir konflikoplossing te gebruik, moet die gebruiker die volgende skakel gebruik: http://ec.europa.eu/odr

Beskerming van persoonlike inligting

In ooreenstemming met die organiese wet 15/1999, van 13 Desember, oor die beskerming van persoonlike data, lig Online Servicios Telemáticos SL die gebruiker in dat daar 'n persoonlike gegewenslêer is wat geïdentifiseer is as "Kliënte / verskaffers" wat deur en onder Verantwoordelikheid van Online Servicios Telemáticos SL met die doeleindes wat toepaslik is vir die behandeling, onder andere:

1. a) Die bestuur van regs-ekonomiese verhoudings tussen die houer en haar kliënte.
2. b) Bestuur van die dienskontrak met die kliënt.

In die mate wat deur die belanghebbende party gemagtig is; die verantwoordelikheid van die gebruiker is die akkuraatheid daarvan.

As die teendeel nie vermeld word nie, stem die eienaar van die gegewens uitdruklik tot die volledige of gedeeltelike gemagtigde verwerking van die gegewe data vir die tyd wat nodig is om die bogenoemde doeleindes te vervul.
Online Servicios Telemáticos SL onderneem om sy verpligting tot geheimhouding van persoonlike data en sy plig om dit te bewaar na te kom, en om die veiligheidsmaatreëls wat deur toepaslike wetgewing vereis word, toe te pas om die verandering, verlies, behandeling of ongemagtigde toegang te voorkom , altyd volgens die stand van die beskikbare tegnologie.

Die gebruiker kan u kommunikasie rig en die regte op toegang, regstelling, kansellasie en opposisie uitoefen via e-pos: info (at) contact.online saam met 'n geldige bewys van die reg, soos 'n fotokopie van die DNI of ekwivalent, wat in die onderwerp aandui " DATA BESKERMING ”.

Hierdie bepalings is onderhewig aan die Privaatheidsbeleid van Online Servicios Telemáticos SL.

vertroulikheid

Alle inligting en dokumentasie wat tydens die kontraktering, ontwikkeling en uitvoering van die kontraktuele voorwaardes gebruik word wat die verhouding tussen Online Servicios Telemáticos SL en die Kliënt reguleer, is vertroulik. Vertroulike inligting word nie verstaan ​​as inligting wat deur die ooreenkoms tussen die partye openbaar gemaak word nie, dit wat om dieselfde rede openbaar word of dit wat bekend gemaak moet word in ooreenstemming met die wette of met 'n geregtelike besluit van die bevoegde owerheid en dit wat verkry is deur 'n derde party wat nie onder enige vertroulikheid verplig is nie. Beide partye is verplig om die vertroulikheidsplig na te kom en dit te handhaaf vir 'n minimum periode van twee (2) jaar na die einde van die bogenoemde kontraktuele voorwaardes wat die verhouding van Online Servicios Telemáticos SL en die Kliënt reguleer.

Alle inligting wat deur die kliënt ontvang word, hetsy beelde, tekste, toegang tot data soos gebruikers en wagwoorde van WordPress, hosting of ander, sal vertroulik behandel word, die oordrag aan derde partye is streng verbode, tensy ons u toestemming het en altyd dieselfde doel waarin die data verkry is.

Beperking van aanspreeklikheid

lavamagazine.com behou die reg voor om te eniger tyd en sonder vooraf kennisgewing wysigings en opdaterings aan die inligting op die web, die opstelling en aanbieding daarvan, toegangsvoorwaardes, kontrakteringsvoorwaardes, ens. Daarom moet die GEBRUIKER toegang kry tot opgedateerde weergawes van die bladsy.

Lavamagazine.com is in geen geval verantwoordelik vir enige kontrakbreuk wat van u kant af plaasvind nie, nalatigheid rakende die webwerf, die diens of enige inhoud, vir enige verlore winste, verlies aan gebruik, of werklike, spesiale, indirekte skade, toevallige, bestraffende of gevolglike skade van enige aard wat voortspruit uit jou misbruik van die gereedskap wat verskaf word.

Die uitsluitlike verantwoordelikheid van lavamagazine.com sal wees om die advertensiekontrakteringsdiens te verskaf in die bepalings en voorwaardes wat in hierdie kontrakteringsbeleid uitgedruk word.

lavamagazine.com sal nie aanspreeklik wees vir enige gevolg, skade of skade wat mag voortspruit uit die onbehoorlike gebruik van die produkte of dienste wat verskaf word nie.

Intellektuele en industriële eiendom

Online Servicios Telemáticos SL is die eienaar van al die industriële en intellektuele eiendomsregte van die lavamagazine.com-bladsy, en van die elemente daarin vervat, waaronder die aflaaibare tydskrifte op die web.

Dit is streng verbode om die inhoud van die bladsy vir publieke of kommersiële doeleindes te verander, uit te stuur, te versprei, te hergebruik, deur te stuur of te gebruik sonder die toestemming van Online Servicios Telemáticos SL.

Die inbreuk op enige van die bogenoemde regte kan 'n skending van hierdie bepalings wees, sowel as 'n misdaad wat strafbaar is met die bepalings van kuns. 270 ev. van die huidige Strafkode.

In die geval dat die gebruiker enige voorval wil rapporteer, kommentaar lewer of eis, kan hy 'n e-pos stuur na info (at) contact.online met sy naam en van, die diens wat aangekoop is en die redes vir sy eis aangedui word.

Om kontak te maak met Online Servicios Telemáticos SL of twyfel, bevraagteken of eis, kan u die volgende maniere gebruik:

E-pos: info (at) contact.online

Taal

Die taal waarin die kontrak tussen lavamagazine.com en die kliënt gesluit sal word, is Spaans.

Jurisdiksie en toepaslike wette

lavamagazine.com en DIE GEBRUIKER, sal beheer word om enige dispuut wat mag ontstaan ​​uit toegang tot of gebruik van hierdie webwerf, deur Spaanse wetgewing, te besleg en aan die howe en tribunale van die stad Granada voor te lê.